MaT's World   |   Gemologie   |   NDT   |   Archiv IT
Turnov - Neoficiální a nezávislé stránky města Turnova (logo, 16,5 kB)
Články a dokumenty
Vítejte v nejobsáhlejší části stránek turnov.zde.cz. Právě zde můžete nalézt články, které se nějak týkají Turnova a dění v něm. Snažíme se zde také zveřejňovat různé dokumenty, některé z nich by se daly označit za "historické", o nichž si myslíme, že by neměly zůstat zapomenuty.
Pokud i Vy chcete nějak přispět s něčím, co by se zde určitě mělo objevit, využijte kontaktních informací v části O stránkách, případně článek na moji mailovou adresu (kterou najdete tady) rovnou pošlete. Předem upozorňuji, že články jsou nehonorované.
Pokud jste, alespoň co se týče článků, opravdu nenasytní, je tu pro Vás ještě pár tipů. Spoustu článků od Ivana Turnovce naleznete v archivu jeho článků na adrese it.zde.cz. Archiv už ale nějakou dobu není kvůli nedostatku času aktualizovaný. I přesto se v něm ale nachází spousta článků, z nichž některé se také dotýkají Turnova.
Dalším zajímavým místem může být osobní stránka Marka Turnovce, jenž se zde také občas zmiňuje o Turnovu. Naleznete ji na adrese mat.zde.cz.
Články obou zmíněných autorů naleznete i na serveru www.Novinky.cz. Zde jsou kompletní výpisy článků od Ivana Turnovce a Marka Turnovce z tohoto serveru.
Aby to nevypadalo tak monotóně, články dalších autorů můžete nalézt třeba na serveru www.tur.cz v části T-Post. Zde je jenom škoda, že články neprocházejí žádnou redakční úpravou, leckdy by se tím o hodně zvětšila jejich hodnota.
Pár článků naleznete i na oficiálním serveru www.turnov.cz. Nedá mi to, abych si trochu nerýpnul - zajímavé je, že „články“ se začaly na oficiálních městských stránkách objevovat až poté, co se začaly objevovat tady… Že by snaha o konkurenci? :o)

Poznámky
Názory vyjadřované v některých článcích se nemusí vždy shodovat s názory redakce. Pokud už je tu ale článek umístěn, znamená to, že se domníváme, že by zveřejněn prostě být měl. Na rozdíl od některých "oficiálních" médií působících ve městě chceme dát prostor i těm, na které se právě v těchto "médiích" nedostane…
Pokud někdo nabyde dojmu, že některý článek by tu být neměl (někoho uráží nebo pomlouvá ve smyslu zákonů s tím souvisejících), nechť se obrátí na správce stránek - a pokud budou námitky oprávněné, pokusíme se problém nějak řešit. Myslím, že je to jednodušší, než s tím obtěžovat místní televizi, policii nebo jiné orgány. (Že by problémy s komunikací? :-)
[ Předchozích 10 článků ]

K nestandardnímu hospodaření v Turnově
(Josef Kunetka)Přidáno: 17:08 17. 2. 2007
Výtah z materiálu zaslaného místostarostovi ing. Pekařovi, kterým reaguje zastupitel Josef Kunetka na to, jakým způsobem se v Turnově hospodaří. Je to i důvodem proč byl jedním z těch, kteří s rozpočtem nesouhlasí a byl proti jeho schválení. Ve svém dopise připomíná místostarostovi: ...několik závažných a nepřípustných případů, kterými M. Hejduk poškodil město. Prosím tedy, abyste se mně k nim vyjádřil, zaujal k nim odborné a konkrétní stanovisko.

Pálení odpadů příčinou požárů
(ČTK)Přidáno: 17:20 12. 2. 2007
Se smrdícími komíny lokálních topenišť se setkáváme každý den. Turnovské okrajové čtvrti Kamencem počínaje a Ohrazenicemi konče stačí ráno nebo v podvečer projít a nadýcháte se zplodin z pálených odpadů a plastů. Odbor životního prostředí to dosud nechává klidným. Kvalita ovzduší v zimních měsících je výrazně horší i v místech, kde by mohl být vzduch relativně čistý. Nejen že ti nezodpovědní ohrožují zdraví své i sousedů, ale mohou ohrozit i svůj majetek jak na to upozorňuje zpráva ČTK.

Ještě ke kouření v Čechách
(Ivan Turnovec)Přidáno: 13:31 10. 2. 2007
Nedá mi, abych ještě jednou nepřipomněl skandální rozhodnutí premiéra. Jeho odmítnutí zpřísnit protikuřácký zákon je chybné. Jednou z nejčastějších příčin vzplanutí požárů s tragickými následky je kouření cigaret. Za posledních pět roků způsobilo kouření v České republice 4363 požárů, při nichž zahynulo 96 osob a dalších 363 lidí utrpělo zranění. Škody na majetku dosáhly více než 193 milionů korun.

Zima už asi nebude
(ČTK)Přidáno: 20:26 9. 2. 2007
Náš president na oteplování nevěří a s ním i celá řada ekonomů a technokratů, to ale vůbec nevadí. Počasí se na to neohlíží. Že je v letošním roce teplota výrazně nadprůměrná konstatuje nejen Hydrometeorologický ústav ale i ČTK. Tomu jaké počasí nás v nejbližších dnech čeká se také převzatá zpráva věnuje.

Dějiny populačního myšlení
(Ivan Turnovec)Přidáno: 23:06 7. 2. 2007
Před pár dny jsem dostal od PhDr. Aleny Šubrtové její monografii DĚJINY POPULAČNÍHO MYŠLENÍ V ČESKÝCH ZEMÍCH, kterou na konci roku 2006 vydala Česká demografická společnost s podporou Rady vědeckých společností. Dvěstěčtyřicet sedm stran textu, od Předmluvy po Závěr jsem přečetl s velkým zájmem téměř jako detektivní román. Ocenil jsem i následující odkazy na literaturu (na leccos se rád podívám). S prací paní doktorky si dovolím stručně seznámit čtenáře, krátkými ukázkami alespoň z první a poslední kapitoly.

Budeme kuřárnou Evropy?
(ČTK)Přidáno: 18:30 7. 2. 2007
Nevím o co jde předsedovi vlády a těm mocnějším z ODS v parlamentu. Zdá se, že jsou pod vlivem tabákové loby a jsou prokuřáčtí o to víc, oč se vyspělé evropské státy kouření brání. Nejde sice o komunální záležitost, i když vyhláškami by mohlo město pořádek udělat, kouření školáků by se omezovat dalo, ale zpráva ČTK ze 7. února bude možná nekuřáky zajímat.

Pojišťovacích podvodů přibývá
(ČTK)Přidáno: 15:19 7. 2. 2007
Informace ČTK vypovídá o morálce části (a nemalé) národa. Specialisté pojišťoven v Česku prošetřovali loni téměř 5000 pojistných událostí klasifikovaných jako pojistné podvody, což bylo téměř o 40 procent více než v předchozím roce. Důvodem nárůstu byly i časté kalamity. V roce 2006 pojišťovny uchránily před neoprávněným vyplacením skoro půl miliardy Kč. Informovala o tom Česká asociace pojišťoven. V ČR stále stojí podobně jako jinde v Evropě zhruba za každou sedmou pojistnou událostí podvod či pokus o něj.

Odpadky jsou stálým problémem
(Ivan Turnovec)Přidáno: 22:07 5. 2. 2007
Několik měsíců trvalo, než se podařilo prosadit, aby si svůj odpad pokoutně dovezený do Čech (za pomoci našich nezodpovědných spoluobčanů) odvezli Němci domů. V Evropě, jako v jednom z průmyslových center světa jsme povinni nést zodpovědnost za efektivní využívání přírodních zdrojů a současně (a to bez ohledu na ty nezodpovědné s USA v čele) snižovat náš podíl na globálním oteplování. Likvidace odpadu na skládkách a ve spalovnách vytváří více škodlivých skleníkových plynů a má i další ekologické dopady. Namísto pálení a skládkování domovních i průmyslových odpadů, vytvářených díky stále stoupající nesmyslné spotřebě, musíme snížit naši spotřebu přírodních zdrojů a zároveň začít šetřit s energii. Je třeba si uvědomit, že inovací nejsou výrobky se stále kratší životností, které nám reklama dnes a denně vnucuje.

Na chybném rozhodování nezáleží
(Ivan Turnovec)Přidáno: 14:16 4. 2. 2007
Při hodnocení a odměňování představitelů turnovské radnice zcela jistě. Skončilo policejní vyšetřování stavby kulturního domu Střelnice. Policisté případ prověření trestní zodpovědnosti, jedná se o řadu nedostatků při zadávání projektové dokumentace na Střelnici i v jejím financování během prvé etapy realizace, odložili. Ani jeden ze zjištěných nedostatků totiž podle policistů nenaplnil skutkovou podstatu trestného činu, údajně se nikdo z vedení města neobohatil. Své nemalé mzdy si tudíž vedoucí pracovníci zasloužili i za svá opomenutí a špatná rozhodnutí.

Snad se dočkáme i v Turnově
(Ivan Turnovec)Přidáno: 14:51 1. 2. 2007
Brněnský magistrát definitivně prohrál soudní spor se sdružením Nesehnutí, který se týkal výstavby hypermarketu Carrefour ve městě. A i když na samotné fungování obřího obchodu v městské části Královo Pole, který už nyní provozuje společnost Tesco, vítězství ekologů nemá žádný vliv, je velmi důležité pro další podobné kauzy. Ve sporu šlo o to, zda se občanská sdružení mohou účastnit a vznášet své námitky u řízení, jako je jednání o stavebním povolení u staveb, ve kterých je ohroženo životní prostředí, příroda nebo krajina.

[ Dalších 10 článků ]

(c) 2000-2006 MaT, Všechna práva vyhrazena