MaT's World   |   Gemologie   |   NDT   |   Archiv IT
Turnov - Neoficiální a nezávislé stránky města Turnova (logo, 16,5 kB)
Články a dokumenty
Vítejte v nejobsáhlejší části stránek turnov.zde.cz. Právě zde můžete nalézt články, které se nějak týkají Turnova a dění v něm. Snažíme se zde také zveřejňovat různé dokumenty, některé z nich by se daly označit za "historické", o nichž si myslíme, že by neměly zůstat zapomenuty.
Pokud i Vy chcete nějak přispět s něčím, co by se zde určitě mělo objevit, využijte kontaktních informací v části O stránkách, případně článek na moji mailovou adresu (kterou najdete tady) rovnou pošlete. Předem upozorňuji, že články jsou nehonorované.
Pokud jste, alespoň co se týče článků, opravdu nenasytní, je tu pro Vás ještě pár tipů. Spoustu článků od Ivana Turnovce naleznete v archivu jeho článků na adrese it.zde.cz. Archiv už ale nějakou dobu není kvůli nedostatku času aktualizovaný. I přesto se v něm ale nachází spousta článků, z nichž některé se také dotýkají Turnova.
Dalším zajímavým místem může být osobní stránka Marka Turnovce, jenž se zde také občas zmiňuje o Turnovu. Naleznete ji na adrese mat.zde.cz.
Články obou zmíněných autorů naleznete i na serveru www.Novinky.cz. Zde jsou kompletní výpisy článků od Ivana Turnovce a Marka Turnovce z tohoto serveru.
Aby to nevypadalo tak monotóně, články dalších autorů můžete nalézt třeba na serveru www.tur.cz v části T-Post. Zde je jenom škoda, že články neprocházejí žádnou redakční úpravou, leckdy by se tím o hodně zvětšila jejich hodnota.
Pár článků naleznete i na oficiálním serveru www.turnov.cz. Nedá mi to, abych si trochu nerýpnul - zajímavé je, že „články“ se začaly na oficiálních městských stránkách objevovat až poté, co se začaly objevovat tady… Že by snaha o konkurenci? :o)

Poznámky
Názory vyjadřované v některých článcích se nemusí vždy shodovat s názory redakce. Pokud už je tu ale článek umístěn, znamená to, že se domníváme, že by zveřejněn prostě být měl. Na rozdíl od některých "oficiálních" médií působících ve městě chceme dát prostor i těm, na které se právě v těchto "médiích" nedostane…
Pokud někdo nabyde dojmu, že některý článek by tu být neměl (někoho uráží nebo pomlouvá ve smyslu zákonů s tím souvisejících), nechť se obrátí na správce stránek - a pokud budou námitky oprávněné, pokusíme se problém nějak řešit. Myslím, že je to jednodušší, než s tím obtěžovat místní televizi, policii nebo jiné orgány. (Že by problémy s komunikací? :-)
[ Předchozích 10 článků ]

Co místostarostka neřekla
(Ivan Turnovec)Přidáno: 10:50 29. 8. 2006
Dnes je paní místostarostka PhDr. Hana Maierová lídrem kandidátky starostových nezávislých (NB) pro komunální volby. Projevila, alespoň se tak vyjádřila před časem v MfD, zájem o uvolňující se starostovské místo. Obava, že by se mohla starostkou stát a řídit město stejně jako přejímala technické práce při přípravě staveniště pro Střelnici, je důvodem, proč připomínám, co nám ona sama, při plamenných projevech, kterými prosazovala výstavbu Střelnice, zapomněla, nebo úmyslně nechtěla říci.

Janu Šebelkovi
(Josef Kunetka)Přidáno: 16:21 20. 8. 2006
Dopis publicitovi Janu Šebelkovi, kterým zastupitel a výrazný kandidát pro nové komunální volby za VPM Josef Kunetka, reagoval na jeden Šebelkúv text zveřejněný v turnovských HOT má vypovídací hodnotu i o pro nastávající komunální volby. To je důvod, proč jej se souhlasem autora zveřejňujeme. Pan Šebelka na psaní dosud neodpověl, je to škoda, snad si ale najde čas a budeme moci čtenáře seznámit i s jeho dopisem.

Jak je to s komunální politikou
(František Nerad)Přidáno: 00:00 20. 8. 2006
Obec je podle zákona i ve skutečnosti společenství lidí, kteří spolu užívají společný prostor, majetek v oblasti, která je vytyčena katastrem obce. Je to majetek, který patří všem občanům trvale v obci přihlášeným, nebo těm, kteří zde mají ve vlastnictví nemovitosti. Ti všichni by měli mít stejnou možnost mluvit do toho, co se tím majetkem děje. Pak jej samozřejmě mohou používat i ostatní lidé odkudkoli, ovšem ti už nemají ze zákona o obcích takovou možnost mluvit do toho, jak majetek vypadá, jak se užívá, jak se s ním bude nakládat. Ti to mohou jen chválit, nebo hanět. Mohou do obce jezdit na návštěvu trvale, nebo na obec raději do smrti zapomenout, protože to je obec špatná. Jak ta která obec vypadá je závislé na komunálních politicích. Od mnoha lidí slyším, že nechtějí v obci nebo městě dělat politiku, jen být zvoleni, což je evidentní nesmysl. Komunální politik musí dělat politiku. Jestli ji dělá dobře nebo špatně, podle toho se návštěvníci do obce buď vracejí, nebo se jí širokým obloukem vyhýbají.

VPM v komunální politice 1998-2006
(Josef Kunetka)Přidáno: 15:36 19. 8. 2006
Pro tehdy zcela nový neznámý volební subjekt (v Turnově vznikl na přelomu července a srpna 1998) jsem si už tehdy dovolil předložit veřejnosti svou představu o nutnosti zásadní změny řízení správy věcí veřejných v Turnově. Samo působení Ing. M. Hejduka ve funkci místostarosty (1993-1998), a později starosty (dosud) přinášelo nestandardní a samolibé praktiky politikaření.

Dojde ke kontrole městského hospodaření?
(Ivan Turnovec)Přidáno: 14:25 19. 8. 2006
Jedním z programových cílů turnovské Volby pro město je důsledná kontrola hospodaření vedoucích funkcionářů městského úřadu Turnov v posledním desetiletí.‭ ‬Koaličnímu uskupení starostových blízkých z Nezávislého bloku,‭ ‬se zatím podařilo ve dvou volebních obdobích kontrolám zabránit.‭ ‬Starostovo‭ „‬kontinuální vládnutí‭“‬,‭ ‬které bylo jediným cílem‭ (‬a je i nyní cílem jeho nástupců pod vedením místostarostky PhDr.‭ ‬Hany Maierové‭ – ‬se starostou Hejdukem v závěsu‭)‬,‭ ‬znamenalo změny,‭ ‬které občany města poškodily.‭ ‬Vyčíslovány jsou současnou radniční opozicí průběžně.‭ ‬Zrušení koupaliště v Dolánkách,‭ ‬likvidaci zastávek veřejné dopravy v centru,‭ ‬likvidace kulturního domu Střelnice, nesmyslné plány regulace centra města a řada dalších.‭ ‬

Ke všudypřítomné korupci
(xxx)Přidáno: 22:50 16. 8. 2006
Následující článek s názvem: Korupce, neodbornost, boj o koryta, nám přišel po internetu. Autora neznáme, ale pokládáme za užitečné, jak si ostatně odesilatel přál, seznámit s textem co nejvíce čtenářů. Ale k věci, podle autora - Korupce, neodbornost a boj o koryta, to jsou tři charakteristické rysy současné české společnosti. I když se to na první pohled nezdá, jsou vzájemně pevně propojeny.

Co dělá starosta města mezi odpady?
(Otakar Grund)Přidáno: 10:36 8. 8. 2006
Na podpisovou akci Nezávislého bloku na Sběrném dvoře Technických služeb reagoval krátkou poznámkou publicista a současně lídr kandidátky strany Zdravého rozumu Otakar Grund. Svůj text poslal i naší redakci a my jej rádi představujeme našim čtenářům.

Zapršelo
(Ivan Turnovec)Přidáno: 19:34 7. 8. 2006
Prší a hladiny některých toků, včetně Jizery, stoupají. Je smutné, že až s prvními čerstvými, a leckdy zbytečnými, povodňovými škodami se začíná na krajském i obecních úřadech mluvit o tom, co by se mělo dělat. Od roku 2002 se u nás totiž moc protipovodňových opatření neudělalo. Kdo za to může těžko říci. Rozhodování turnovského zastupitelstva je anonymní, jak to proti vůli zastupitelů za VPM prosadila starostova koalice. Navíc ve starostových "politických" plánech REGULAČNÍHO PLÁNU CENTRA (a výjimek i z nich) na zaplnění záplavové oblasti nejen lukrativní stavbou obchodního centra, místo na uvažování o protipovodňové prevenci nezbylo.

Nejen areál v Maškově zahradě
(Ivan Turnovec)Přidáno: 18:20 6. 8. 2006
Není mi jasný postup vedení radnice, potažmo starosty Hejduka při zadávání, podpoře a realizaci různých projektů. Jde vesměs o soukromé zájmy, které jsou v protikladu se zájmem občanů a občas i bezpečnosti města (výstavba v záplavovém území). Na svou připomínku k regulačnímu plánu, kde jsem upozorňoval, že existují poměrně slušné mapové podklady rizik, ze kterých by se mělo vycházet při jakémkoli plánování městského rozvoje, jsem odpověď nikdy nedostal.

Neradostné vyhlídky
(Ivan Turnovec)Přidáno: 12:28 5. 8. 2006
Aplikovaná zastupitelská demokracie, jak se s ní dnes a denně setkáváme, je často velmi nedemokratická. Při tom se velkohubě diskutuje o rozvoji demokracie u nás i v okolních evropských státech. Současně se u nás omezuje každá snaha o přímé rozhodování občanů, tedy přímou demokracii (tahanice kolem referenda si ještě každý pamatuje, a realizovat referenda lokální či regionální je stále prakticky nemožné).

[ Dalších 10 článků ]

(c) 2000-2006 MaT, Všechna práva vyhrazena