MaT's World   |   Gemologie   |   NDT   |   Archiv IT
Turnov - Neoficiální a nezávislé stránky města Turnova (logo, 16,5 kB)
Články a dokumenty
Vítejte v nejobsáhlejší části stránek turnov.zde.cz. Právě zde můžete nalézt články, které se nějak týkají Turnova a dění v něm. Snažíme se zde také zveřejňovat různé dokumenty, některé z nich by se daly označit za "historické", o nichž si myslíme, že by neměly zůstat zapomenuty.
Pokud i Vy chcete nějak přispět s něčím, co by se zde určitě mělo objevit, využijte kontaktních informací v části O stránkách, případně článek na moji mailovou adresu (kterou najdete tady) rovnou pošlete. Předem upozorňuji, že články jsou nehonorované.
Pokud jste, alespoň co se týče článků, opravdu nenasytní, je tu pro Vás ještě pár tipů. Spoustu článků od Ivana Turnovce naleznete v archivu jeho článků na adrese it.zde.cz. Archiv už ale nějakou dobu není kvůli nedostatku času aktualizovaný. I přesto se v něm ale nachází spousta článků, z nichž některé se také dotýkají Turnova.
Dalším zajímavým místem může být osobní stránka Marka Turnovce, jenž se zde také občas zmiňuje o Turnovu. Naleznete ji na adrese mat.zde.cz.
Články obou zmíněných autorů naleznete i na serveru www.Novinky.cz. Zde jsou kompletní výpisy článků od Ivana Turnovce a Marka Turnovce z tohoto serveru.
Aby to nevypadalo tak monotóně, články dalších autorů můžete nalézt třeba na serveru www.tur.cz v části T-Post. Zde je jenom škoda, že články neprocházejí žádnou redakční úpravou, leckdy by se tím o hodně zvětšila jejich hodnota.
Pár článků naleznete i na oficiálním serveru www.turnov.cz. Nedá mi to, abych si trochu nerýpnul - zajímavé je, že „články“ se začaly na oficiálních městských stránkách objevovat až poté, co se začaly objevovat tady… Že by snaha o konkurenci? :o)

Poznámky
Názory vyjadřované v některých článcích se nemusí vždy shodovat s názory redakce. Pokud už je tu ale článek umístěn, znamená to, že se domníváme, že by zveřejněn prostě být měl. Na rozdíl od některých "oficiálních" médií působících ve městě chceme dát prostor i těm, na které se právě v těchto "médiích" nedostane…
Pokud někdo nabyde dojmu, že některý článek by tu být neměl (někoho uráží nebo pomlouvá ve smyslu zákonů s tím souvisejících), nechť se obrátí na správce stránek - a pokud budou námitky oprávněné, pokusíme se problém nějak řešit. Myslím, že je to jednodušší, než s tím obtěžovat místní televizi, policii nebo jiné orgány. (Že by problémy s komunikací? :-)
[ Předchozích 10 článků ]

Zpráva pro kuřáky
(Ivan Turnovec)Přidáno: 20:55 30. 1. 2007
Evropská komise 30. ledna oficiálně zahájila jednání o takzvané Zelené knize, která by měla sjednotit tvrdý postup proti kouření ve všech sedmadvaceti zemích Evropské unie. Doufejme, že i u nás bude zákaz kouření vyžadován razantněji než dosud. Přiznám se, že mi vadí nejen kuřáci na nádraží a ve veřejných prostorách, ale hlavně žáci turnovských škol od těch základních po střední, kterých si jejich pedagogové záměrně nevšímají.

Světový fenomén LETS
(Dalibor Novák)Přidáno: 17:24 30. 1. 2007
LETS je anglická mezinárodně používaná zkratka pro Local Exchange Trading Systems"neboli "Obchodní systémy místní směny" a je to vlastně výměna různých služeb a zboží v nějaké místní skupině lidí. Trochu to připomíná směnu v prvobytně pospolné společnosti, jak jsme se o tom učili ve škole. I přesto si tento systém nachází místo na počátku 21. století a přináší zázraky. Co kdybychom se vykašlali na peníze a začali žít jako inteligentní společnost, ve které se všichni o sebe navzájem postarají? Co kdyby každý dělal to, co skutečně umí, co ho baví a v čem je nejlepší? Co kdybychom se zbavili rozpaků a mohli úspěšně vždy požádat o pomoc ve všem, v čem zrovna potřebujeme? Že to zní jako utopie? Ve světě jsou již stovky takových komunit a stačilo k tomu pouhé rozhodnutí!

Regulační plán č. 3 – Centrum města – návrh dalšího postupu
(Kateřina Košková)Přidáno: 17:10 30. 1. 2007
Materiál bude předkládán ke schválení na jednání zastupitelů 1. února. Ke změně přístupu turnovských úředníků zde dochází. Ne se vším ale souhlasíme, nelíbí se nám představa, že podklady na jejichž základě se minulé vedení města pokusilo silově RPC prosadit, jsou v pořádku. K tomu se ale vrátíme někdy příště. Nechme promlouvat Ing. Koškovou: "Úvod Regulační plán centra města je pořizován od roku 2000. Koncept tohoto plánu, tedy podrobná dokumentace zpracovaná architektem, byl dokončen na konci roku 2004. Veřejně projednán byl v lednu 2005 a od té doby probíhalo vyhodnocování stanovisek dotčených orgánů a námitek a připomínek vlastníků nemovitostí a veřejnosti. Byla rovněž doplňována odborná posouzení a modelace (povodně a doprava) a byly upravovány některé dílčí věci (koncepce dopravy apod.). Protože se nakonec podařilo dohodnout a vyřešit sporné body s dotčenými orgány, byl koncept s návrhem tzv. souborného stanoviska s pokyny pro dokončení celé dokumentace předložen zastupitelstvu města na podzim a v zimě loňského roku."

Škody po orkánu
(ČTK)Přidáno: 15:19 27. 1. 2007
Orkán napáchal na území republiky škody větší než loňské povodně. Zatím je jich evidováno za 1,16 mld. Kč, vyplývá to z výčtu jednotlivých pojišťoven, které sumarizovaly nahlášené škody od obyvatel, obcí i podniků, celková sumo bude podle odhadů ještě o cca 20% vyšší. Liberecký kraj dosud všechny škody nevyčíslil. Kromě materiálních došlo zde ale i ke dvěma ztrátám na životech. Městu Turnov větrná kalamita napáchala škody za milion korun. Zhruba polovinu představují škody na městských stavbách, zbytek připadá na škody v lesích a parcích. Vichřice nejvíce zasáhla Parky Šetřilovsko, kde vyvrátila osmdesát starých stromů a dalších čtyřicetse bude muset z preventivních důvodů pokácet.

Jaký je vývoj „nové“ osobnosti?
(Ludmila Illášová a Ivan Turnovec)Přidáno: 01:58 23. 1. 2007
Problém zajišťování školního vzdělání a vzdělanosti národa má hlubší kořeny než je jen kvalitní příprava pedagogú a reforma školství. Téma souvisí i se soiučasnou politickou situací v zemi. Hospodářsko-politická situace ovlivňuje společenské klima ve státě. Výchova ve školách navazuje na tu rodinnou a zde je zásadní problém. Přizpůsobivost v politice i životě z důvodu osobního prospěchu i za cenu ztráty osobních názorů je prezentována jako pozitivní vlastnost. Výchova a formování osobností v rodinách i ve školách se výrazně změnila, už není autoritativní. Došlo ke změnám v hodnotovém žebříčku. Tradiční hodnoty se bortí. Pro dnešní situaci je typický problém vlastní ceny a hodnoty, vlastní hrdosti a sebeúcty. Text byl publikován ve sborníku věnovaném formám a metodám výuky, vydaném společně universitou Karlovou v Praze a Konstantina Filozofa v Nitře.

Projev v poslanecké sněmovně
(Miloš Melčák)Přidáno: 21:26 22. 1. 2007
Je užitečné seznámit se s projevem poslance Miloše Melčáka, ve kterém vysvětluje proč podpořil trojkoaliční vládu. Jde o výpis z úředního přepisu jednání poslanecké sněmovny ze dne 19. ledna 2007, tedy dne jednání o důvěře vládě Mirka Topolánka. Liberečtí sociální demokraté podpoří údajně svého předsedu Paroubka a budou jej na sjezdu strany opět volit do řídící funkce. Oni zvlášť by měli přemýšlet nad slovy jednoho z mála poctivých, mezi svými straníky, než skutečně dají svůj hlas člověku, který jen vyhrocuje politické konflikty, člověku který už zase natahuje ruku po státnické funkci předsedy sněmovny. Měli by si uvědomit, že po schválení vlády není třeba současného předsedu sněmovny měnit.

Nechte vládu vládnout
(Jan Šinágl)Přidáno: 11:06 22. 1. 2007
"Nevracejte nám rok 1948, občané už nejsou tak naivní, aby uvěřili tomu, že když komunista má platit za zločiny a to bude, znovu organizovaně svolává demonstrace. Zkrátka vláda, bohudíky, je parlamentem schválená a čím méně bolševiků v ní tím lépe pro tuto zemi, snad do budoucna to bude ještě lepší. Zdravíme všechny lidi myslící na tuto zdevastovanou zemi, na její budoucnost, kdy zločiny budou v rovnováze s tresty." Jedním z občanských komentářů k petici www.dostparoubka uvádíme poznámku aktivisty Jana Šinágla.

Třicáté výročí netradičního použití českých granátů
(Ivan Turnovec)Přidáno: 16:56 20. 1. 2007
Na chvilku bez politiky a komunálních hrátek. V prodejnách Granátu jsou k dispozici vkusné dárkové předměty. Jde o sklo se zatavenými drobnými českými granáty. Konečně se začínají prosazovat. Těší mne to. Před třiceti lety jsem totiž realizoval první zkoušky a dokázal, že jde o technologii provozně využitelnou. Řešení tématického úkolu, ani zlepšovací návrh ale nebyly v té době vedením družstva akceptovány.

Katastrofa politického sysému (ano či ne)
(Václav Jenšovský)Přidáno: 17:04 19. 1. 2007
Filozof Václav Jenšovský svou úvahou reaguje na studii Mirka Vodrážky - Retropolitika : mezi klidem a katastrofou v Salonu (literární příloze Práva 18. 1. 07). Zamyšlení si zaslouží, aby s ním byli čtenáři - občané, kteří jsou současnou politikou poškozováni - seznámeni. Parlamentní komedie s jednáním o důvěře trojkoaliční vládě, s jejímž začátkem jsme byli seznámeni díky ČT2, to jen potvrzuje.

Vstříc trapným zítřkům
(Martin Stín)Přidáno: 13:47 18. 1. 2007
Připomíná-li nadpis článku předlistopadový slogan „Vstříc šťastným zítřkům“, není to náhodná shoda, ale jeho hořce ironická parafráze. Tolik jsme si od změny režimu slibovali, a dnes se sice topíme v sladkém bahnu konzumního způsobu života, ale jinak jen bezmocně přihlížíme, jak politické elity kálejí do našeho společného hnízda.

[ Dalších 10 článků ]

(c) 2000-2006 MaT, Všechna práva vyhrazena