MaT's World   |   Gemologie   |   NDT   |   Archiv IT
Turnov - Neoficiální a nezávislé stránky města Turnova (logo, 16,5 kB)
Články a dokumenty
Vítejte v nejobsáhlejší části stránek turnov.zde.cz. Právě zde můžete nalézt články, které se nějak týkají Turnova a dění v něm. Snažíme se zde také zveřejňovat různé dokumenty, některé z nich by se daly označit za "historické", o nichž si myslíme, že by neměly zůstat zapomenuty.
Pokud i Vy chcete nějak přispět s něčím, co by se zde určitě mělo objevit, využijte kontaktních informací v části O stránkách, případně článek na moji mailovou adresu (kterou najdete tady) rovnou pošlete. Předem upozorňuji, že články jsou nehonorované.
Pokud jste, alespoň co se týče článků, opravdu nenasytní, je tu pro Vás ještě pár tipů. Spoustu článků od Ivana Turnovce naleznete v archivu jeho článků na adrese it.zde.cz. Archiv už ale nějakou dobu není kvůli nedostatku času aktualizovaný. I přesto se v něm ale nachází spousta článků, z nichž některé se také dotýkají Turnova.
Dalším zajímavým místem může být osobní stránka Marka Turnovce, jenž se zde také občas zmiňuje o Turnovu. Naleznete ji na adrese mat.zde.cz.
Články obou zmíněných autorů naleznete i na serveru www.Novinky.cz. Zde jsou kompletní výpisy článků od Ivana Turnovce a Marka Turnovce z tohoto serveru.
Aby to nevypadalo tak monotóně, články dalších autorů můžete nalézt třeba na serveru www.tur.cz v části T-Post. Zde je jenom škoda, že články neprocházejí žádnou redakční úpravou, leckdy by se tím o hodně zvětšila jejich hodnota.
Pár článků naleznete i na oficiálním serveru www.turnov.cz. Nedá mi to, abych si trochu nerýpnul - zajímavé je, že „články“ se začaly na oficiálních městských stránkách objevovat až poté, co se začaly objevovat tady… Že by snaha o konkurenci? :o)

Poznámky
Názory vyjadřované v některých článcích se nemusí vždy shodovat s názory redakce. Pokud už je tu ale článek umístěn, znamená to, že se domníváme, že by zveřejněn prostě být měl. Na rozdíl od některých "oficiálních" médií působících ve městě chceme dát prostor i těm, na které se právě v těchto "médiích" nedostane…
Pokud někdo nabyde dojmu, že některý článek by tu být neměl (někoho uráží nebo pomlouvá ve smyslu zákonů s tím souvisejících), nechť se obrátí na správce stránek - a pokud budou námitky oprávněné, pokusíme se problém nějak řešit. Myslím, že je to jednodušší, než s tím obtěžovat místní televizi, policii nebo jiné orgány. (Že by problémy s komunikací? :-)
[ Předchozích 10 článků ]

Jak se schvaluje v Turnovském zastupitelstvu
(Josef Kunetka)Přidáno: 14:43 6. 7. 2005
Krátká zpráva zastupitele města Turnova Josefa Kunetky poukazuje na metody schvalování předjednaných vizí starosty Turnova. Na to, že v Turnově se prosazuje schvalování starostových usnesení opakovaným hlasováním, upozornil denní tisk. Starosta prohlásil, že hlasování o výjimce ze stavební uzávěry se bude opakovat tak dlouho, dokud jeho návrh usnesení neprojde (skutečně demokratický přístup k řízení města). Kdo na posledním červnovém zasedání starostovo usnesení schválil a jak se dostalo na program, kde zapsáno nebylo, je uvedeno níže:

Anketa o starostovi
(redakce)Přidáno: 14:06 5. 7. 2005
Redakce Hlasů a ohlasů ve svém červencovém čísle v "anketě" seznamuje čtenáře s názorem některých zastupitelů na občanský požadavek, aby hlasovali o odvolání starosty ing. Hejduka jako hlavního zadavatele podmínek na jejichž základě byl sestavován regulační plán poškozující občany města. Šéfredaktor úmyslně neinformoval správně a otázku, kterou zastupitelům zadal postavil účelově: Zaznamenali jsme, že Turnovem koluje petice na odvolání starosty města. Odvolat starostu mohou jen zastupitelé, domníváte se, že starosta je tak špatný, že by měl být zastupitelstvem odvolán? Jak to je s občanskými požadavky a připomínkami k regulačnímu plánu, i z toho vyplývající výzvou k zastupitelům (nejprve) a pak podpisy podpořeným požadavkem aby byla možnost starostova odvolání projednána na zastupitelstvu, si může každý najít mezi články na těchto stránkách.

Pivovar Svijany se činí
(Ivan Turnovec)Přidáno: 16:27 3. 7. 2005
Začalo léto a tak je dobré přijít i s nějakou veselejší zprávou, než jsou zdejší komunální radovánky. Na posledním zastupitelstvu byl starosta jako obvykle sprostý na ty, kteří upozorňovali na nereálnost jeho optimismu se kterým by rád zadlužil město, připomenu to někdy později. Znechuceně jsem odešel (dlužno dodat že dříve než zastupitelstvo skončilo). Na uklidnění jsem si cestou dal orosené svijanské. Náladu mi vylepšilo a inspirovalo mne, abych se zmínil o něm.

K informacím z nadhledníčku Václava Feštra
(Ivan Turnovec)Přidáno: 22:20 2. 7. 2005
Vyšly Hlasy a ohlasy a v nich Nadhledníček Václava Feštra - z výšin nám tam káže o demokracii a demokratickém vládnutí, kritizuje údajnou nevstřícnost na žádost o informace, které k ničemu nepotřeboval a o které zažádal přesně hodinu poté, co sám odmítl odpovědět a potvrdit, že staveniště pro Střelnici je, za investované miliony v preciznínm stavu, a prohlásil, že odmítá komunikovat. Chválí starostu Hejduka a znevažuje mítink proti Regulačnímu plánu i jeho organizátory. Jak probíhala korespondence si může každý přečíst.

MfD 29. června o záměru s turnovskou nemocnicí
(Ivan Turnovec)Přidáno: 14:40 29. 6. 2005
Pod názvem: Z nemocnice má být akciová společnost jsem si v MfD 29.06.2005, přečetl příspěvek Jany Šrůtkové. Den před rozhodováním zastupitelstva nás seznamuje se záměrem turnovské radnice převést městskou nemocnici na obchodní společnost. Záměr patří mezi ty rozporuplné. I když: Přerušení přímé vazby mezi nemocnicí a vedením města i jeho rozpočtem, je určitě krok správným směrem. Problém ale začíná v tu chvíli, když se vytvoří společnost jejímž cílem je zisk. U nás ještě hrozí, že by se mohl časem stát ředitelem nemocnice (jak se o tom mluví) ing. Hejduk, a to by byla skutečně tragedie.

Výstava fotografií Petra Marhana v Turnově
(Ivan Turnovec)Přidáno: 22:28 28. 6. 2005
Tentokrát trochu pohodověji, jde o pozvánku na zajímavou fotografickou výstavu do galerie fotoklubu Safír v turnovském muzeu. Výstava začíná 2. července a končí 30. Přijďte pobejt, jak se na turnovsku říká, určitě nebudete litovat. Současně si během čtení pozvánky odpočinete, alespoň na kratičkou chvilku, od komunální politiky.

První letošní Hyde Park
(Ivan Turnovec)Přidáno: 20:48 28. 6. 2005
V pondělí 27. června se uskutečnilo první letošní diskusní fórun - turnovský Hyde Park - se zastupitelem Josefem Kunetkou. Navázalo na mítink, který proběhl minulý týden ve středu 22. 6.. Je to logické, protože problémy občanů jsou totožné. V rámci Hyde Parku upozornil Kunetka i na jiné problémy než je Regulační plán. Promluvil i velitel městké policie a jeden z krajských zastupitelů.

Turnov: Waterloo ing. Milana Hejduka?
(Jaromír Thuma)Přidáno: 23:48 23. 6. 2005
Starý text věnovaný ing. Hejdukovi a jeho vládnutí, bez ohledu na to že vznikal již v roce 2003, poměrně přesně vystihuje vše co je starostovi vytýkáno dnes. Platí to pro jeho diktátorskou koncepci Regulačního plánu Turnova a snahu silově, za pomoci osobně zavázaných zastupitelů, své osobní představy za každou cenu prosadit, bez ohledu na přání a potřeby občanů. Nakonec jeho nedávné vyjádření pro tisk, že hlasování bude probíhat třeba pětkrát, dokud nedojde k odsouhlasení výjimky ze stavební uzávěry na Koňském trhu, jej dokonale demaskuje.

Lidé demonstrovali proti radnici (MfD 23. 6. 05)
(Jana Šrůtková )Přidáno: 21:52 23. 6. 2005
Občanský mítink proti regulačnímu plánu města Turnova proběhl podle plánu ve středu 22. 6. od 16 hod na náměstí Českého ráje. Více než stovka lidí vyslechla iniciátory a jejich projevy odměnila potleskem. Zvědavce bylo vidět i v radničních oknech. Přiměřenou pozornost akci věnovali i publicisté. Za jejich zprávy citujeme MfD – noviny, které pokládáme za nejčtenější.

Námitka ke konceptu regulačního plánu centra Turnova – dopravnímu řešení
(Milan Strnad)Přidáno: 11:33 18. 6. 2005
Ing. Milan Strnad, konzultant občanského sdružení pro ochranu obytných zón města Turnova, napsal připomínky ke konceptu regulačního plánu č.3 – Centrum města Turnov – dopravní řešení – vnitřní sběrný okruh předloženého vedením města dne 28.2.2005 v městském kině. Zatím se nad nimi nikdo ze zodpovědných zamýšlet nezačal. Je proto vhodné seznámit s nimi turnovskou veřejnost.

[ Dalších 10 článků ]

(c) 2000-2006 MaT, Všechna práva vyhrazena