MaT's World   |   Gemologie   |   NDT   |   Archiv IT
Turnov - Neoficiální a nezávislé stránky města Turnova (logo, 16,5 kB)
Články a dokumenty
Vítejte v nejobsáhlejší části stránek turnov.zde.cz. Právě zde můžete nalézt články, které se nějak týkají Turnova a dění v něm. Snažíme se zde také zveřejňovat různé dokumenty, některé z nich by se daly označit za "historické", o nichž si myslíme, že by neměly zůstat zapomenuty.
Pokud i Vy chcete nějak přispět s něčím, co by se zde určitě mělo objevit, využijte kontaktních informací v části O stránkách, případně článek na moji mailovou adresu (kterou najdete tady) rovnou pošlete. Předem upozorňuji, že články jsou nehonorované.
Pokud jste, alespoň co se týče článků, opravdu nenasytní, je tu pro Vás ještě pár tipů. Spoustu článků od Ivana Turnovce naleznete v archivu jeho článků na adrese it.zde.cz. Archiv už ale nějakou dobu není kvůli nedostatku času aktualizovaný. I přesto se v něm ale nachází spousta článků, z nichž některé se také dotýkají Turnova.
Dalším zajímavým místem může být osobní stránka Marka Turnovce, jenž se zde také občas zmiňuje o Turnovu. Naleznete ji na adrese mat.zde.cz.
Články obou zmíněných autorů naleznete i na serveru www.Novinky.cz. Zde jsou kompletní výpisy článků od Ivana Turnovce a Marka Turnovce z tohoto serveru.
Aby to nevypadalo tak monotóně, články dalších autorů můžete nalézt třeba na serveru www.tur.cz v části T-Post. Zde je jenom škoda, že články neprocházejí žádnou redakční úpravou, leckdy by se tím o hodně zvětšila jejich hodnota.
Pár článků naleznete i na oficiálním serveru www.turnov.cz. Nedá mi to, abych si trochu nerýpnul - zajímavé je, že „články“ se začaly na oficiálních městských stránkách objevovat až poté, co se začaly objevovat tady… Že by snaha o konkurenci? :o)

Poznámky
Názory vyjadřované v některých článcích se nemusí vždy shodovat s názory redakce. Pokud už je tu ale článek umístěn, znamená to, že se domníváme, že by zveřejněn prostě být měl. Na rozdíl od některých "oficiálních" médií působících ve městě chceme dát prostor i těm, na které se právě v těchto "médiích" nedostane…
Pokud někdo nabyde dojmu, že některý článek by tu být neměl (někoho uráží nebo pomlouvá ve smyslu zákonů s tím souvisejících), nechť se obrátí na správce stránek - a pokud budou námitky oprávněné, pokusíme se problém nějak řešit. Myslím, že je to jednodušší, než s tím obtěžovat místní televizi, policii nebo jiné orgány. (Že by problémy s komunikací? :-)
[ Předchozích 10 článků ]

Tlak veřejnosti zastavil změny v Turnově
(Pavel Charousek)Přidáno: 18:19 2. 1. 2007
V MfD byl publikovan 30. 12. 06 text Pavla Charouska o neschválení regulačního plánu centra Turnova. Tlak veřejnosti zastavil chystané změny v Turnově. O schválení souborného stanoviska ke konceptu regulačního plánu se pokusili neúspěšně před podzimními komunálními volbami ještě bývalí zastupitelé.

Projev prezidenta republiky
(Václav Klaus)Přidáno: 16:30 1. 1. 2007
Rok 2007 asi nebude snadný, naznačuje to i projev prezidenta republiky, který by měl připomenout to hlavní i obyvatelum a radním Turnova, viz závěrečný odstavec :"způsob, jakým se k sobě chováme navzájem. Porozumění druhým je třeba usilovně a citlivě pěstovat, nic cennějšího není." Ti kdo vedou městskou radu by měli komunikovat s občany, vedení ODS v Turnově na to zapomíná.

Turnovská radnice šetřit nebude
(Ivan Turnovec)Přidáno: 16:19 26. 12. 2006
Místostarosta Pekař je svým kolegům v radě města patrně směšný. Jeho upozorňování na vysokou zadluženost a problémy s financováním, z minulého období nedokončených investičních akcí, nikoho z nich nezajímají. Turnovská ODS šetřit nehodlá. A nejen to, hodlá pokračovat v silvestrovském rušení občanů v centru města. Bude platit ohňostroj a na náměstí randál dělající hudebníky.

Se vzděláním by se nemělo kšeftovat
(Ivan Turnovec)Přidáno: 20:50 23. 12. 2006
Privátní Euroregionální gymnázium a Střední pedagogická škola v Liberci-Radčicích dluží miliony na zdravotním pojištění. Zodpovědný je za to ředitel, a jak se zdá i podnikatelský záměr. Gymnázium bylo otevřeno v roce 1993 a má necelých 240 studentů. V současné době požaduje exekutor uhrazení několikamilionového dluhu, který vznikl tím, že nebylo hrazeno zdravotní pojištění. Důsledky nezodpovědného chování podnikatelského subjektu, kterým soukromé školy jsou, dopadají především na studenty, na jejich rodiče, ale paradoxně i na celý Liberecký kraj.

Euroregion NISA oslavoval
(Ivan Turnovec)Přidáno: 21:29 22. 12. 2006
Přeshraniční spolupráce oslavila 15 výročí. V Žitavě se před 15 lety (21. 12. 1991) dohodli zástupci českých, saských a polských starostů a politiků. Došlo k vytvoření Euroregionu Nisa (Neisse-Nisa-Nysa). V postkomunistických zemích tak podle německo-holandských zkušeností (tehdy čtyřicetiletých) začala spolupráce regionálních organizací tří sousedících států. Euroregion Nisa byl první vlaštovkou, po které se začaly vytvářet další. Předvánoční dárek z roku 1991 k evropskému občanskému soužití si připoměli regionální politici v Löbau a v minulém týdnu se výsledky činnosti Euroregionu zabývala i Rada Euroregionu Nisa v Liberci.

Nejen zastupitelům
(Petr Kučera)Přidáno: 09:43 22. 12. 2006
Starostka Turnova chce prosadit schválení regulačního plánu centra. Nepodařilo se to na konci minulého období a snad zvítězí zdravý rozum. Kritici se nad cíli paní starostky zamýšlejí. Dostali jsme jeden z názorů, který předkládáme našim čtenářům. "Rád bych jen v několika větách nastínil podceňovanou problematiku Regulačního plánu, vnitřního městského okruhu. Ne za účelem prodlužovat co možná nejdéle rozhodování při jeho schvalování, ale vyjádřit v pár větách, co je pravou podstatou jeho vzniku" píše turnovským zastupitelům Petr Kučera.

Chceme žít mezi přáteli?
(Ivan Turnovec)Přidáno: 18:36 16. 12. 2006
Odkaz moudrosti předků. Dovolím si jeden připomenout. Jde o stále se zvětšující problém. Nejen o vztahy se Slovenskem, které připomínám, ale o stále narůstající napětí mezi skupinami občanů i celými státy. V naší uspěchané době zapomínáme na skutečné životní hodnoty. Prožíváme chybná rozhodnutí, před kterými se nás naši předchůdci snažili varovat. Je proto užitečné listovat někdy odkazem zanechaným nám těmi, kteří už mezi námi nejsou. Španělský myslitel Ortega Y Gasset se narodil v roce 1883 a zemřel v roce 1955. Byl propagátorem sjednocené Evropy, ale ve svých přednáškách a esejích upozorňoval i na úskalí mezistátních vztahů.

Stav demokracie v příkladech
(Eda Seibert)Přidáno: 18:09 16. 12. 2006
Od problémů velmi konkrétních je dobré přejít občas i na ty obecnější, i když ... i ty mají svůj velmi konkrétní podtext. V případě příspěvku pana Seibrta, člena Demokratického klubu, je podoba se situací kterou známe doma zarážející, stejně jako konstatování, že problémy nemá zájem nikdo z vládnoucích straníků skutečně řešit. A vůbec nevadí, že popisovány jsou poměry z minulého volebného období. Oni nástupci po letošních volbách nejsou lepší.

Ještě kanalizace
(Ivan Turnovec)Přidáno: 20:55 14. 12. 2006
K budování kanalizace se s jistým zpožděním ozval místostarosta Ing. Pekař. Pozval mne na městský úřad, že se chce k problematice projektování a financování kanalizace v Mašově a Pelešanech vyjádřit osobně, nejde podle něho totiž o jednoznačně popsatelný stav. Já osobně mám sice raději vyjádření písemné, které je jednoznačné a, zvlášť v případě správních záležitostí, je nelze interpretovat mlhavě, ale rád jsem nabídku přijal. Ing. Sláma se totiž neozval vůbec a to je docela smutné zjištění od představitele politické strany, která by měla jít příkladem v přístupu k řízení města i jeho občanům.

Dojde ke schválení regulačního plánu centra Turnova?
(Ivan Turnovec)Přidáno: 21:31 13. 12. 2006
Starostka Turnova PhDr. Hana Maierová chce pokračovat ve šlépějích svého předchůdce. Hlásí se k tomu ve svých prohlášeních pro tisk (viz prosincový HOT nebo MfD liberecká příloha z 8., 11. a 15.listopadu). Svůj obdiv k tomu jak město a jeho hospodaření řídil její předchůdce Ing. Milan Hejduk ani v nejmenším nezastírá, naopak sama se snaží prosadit to co již na konci minulého období zastupitelé schválit odmítli, tedy regulační plán centra Turnova. Plánuje předložit bod ke schválení na zastupitelstvu 21. prosince.

[ Dalších 10 článků ]

(c) 2000-2006 MaT, Všechna práva vyhrazena