MaT's World   |   Gemologie   |   NDT   |   Archiv IT
Turnov - Neoficiální a nezávislé stránky města Turnova (logo, 16,5 kB)
Články a dokumenty
Vítejte v nejobsáhlejší části stránek turnov.zde.cz. Právě zde můžete nalézt články, které se nějak týkají Turnova a dění v něm. Snažíme se zde také zveřejňovat různé dokumenty, některé z nich by se daly označit za "historické", o nichž si myslíme, že by neměly zůstat zapomenuty.
Pokud i Vy chcete nějak přispět s něčím, co by se zde určitě mělo objevit, využijte kontaktních informací v části O stránkách, případně článek na moji mailovou adresu (kterou najdete tady) rovnou pošlete. Předem upozorňuji, že články jsou nehonorované.
Pokud jste, alespoň co se týče článků, opravdu nenasytní, je tu pro Vás ještě pár tipů. Spoustu článků od Ivana Turnovce naleznete v archivu jeho článků na adrese it.zde.cz. Archiv už ale nějakou dobu není kvůli nedostatku času aktualizovaný. I přesto se v něm ale nachází spousta článků, z nichž některé se také dotýkají Turnova.
Dalším zajímavým místem může být osobní stránka Marka Turnovce, jenž se zde také občas zmiňuje o Turnovu. Naleznete ji na adrese mat.zde.cz.
Články obou zmíněných autorů naleznete i na serveru www.Novinky.cz. Zde jsou kompletní výpisy článků od Ivana Turnovce a Marka Turnovce z tohoto serveru.
Aby to nevypadalo tak monotóně, články dalších autorů můžete nalézt třeba na serveru www.tur.cz v části T-Post. Zde je jenom škoda, že články neprocházejí žádnou redakční úpravou, leckdy by se tím o hodně zvětšila jejich hodnota.
Pár článků naleznete i na oficiálním serveru www.turnov.cz. Nedá mi to, abych si trochu nerýpnul - zajímavé je, že „články“ se začaly na oficiálních městských stránkách objevovat až poté, co se začaly objevovat tady… Že by snaha o konkurenci? :o)

Poznámky
Názory vyjadřované v některých článcích se nemusí vždy shodovat s názory redakce. Pokud už je tu ale článek umístěn, znamená to, že se domníváme, že by zveřejněn prostě být měl. Na rozdíl od některých "oficiálních" médií působících ve městě chceme dát prostor i těm, na které se právě v těchto "médiích" nedostane…
Pokud někdo nabyde dojmu, že některý článek by tu být neměl (někoho uráží nebo pomlouvá ve smyslu zákonů s tím souvisejících), nechť se obrátí na správce stránek - a pokud budou námitky oprávněné, pokusíme se problém nějak řešit. Myslím, že je to jednodušší, než s tím obtěžovat místní televizi, policii nebo jiné orgány. (Že by problémy s komunikací? :-)
[ Předchozích 10 článků ]

Připomínky k územnímu plánu Libereckého kraje
(zastupitelé VPM v Turnově)Přidáno: 11:24 25. 8. 2004
My, níže podepsaní občané a řádně zvolení zastupitelé, jsme se účastnili několika veřejných projednávání návrhu konceptu ÚP VÚSC LK i projednávání v samosprávném orgánu - zastupitelstvu města Turnov. Zastupitelstvo města dne 26.6.2003 přijalo k návrhu ÚP usnesení s připomínkami. Jansa Břetislav, Kunetka Josef, Mastník Aleš, Ulrich Jan, Ulrich Josef (všichni VPM).

Prohlášení a výhrady zastupitele k řízení správy věcí veřejných v Turnově
(Josef Kunetka)Přidáno: 11:16 25. 8. 2004
Příprava podkladů k projednávání závažných plánovacích, rozvojových i majetkoprávních procesů v turnovské správě věcí veřejných není v souladu s pravidly otevřené občanské společnosti. Řada podkladů s vlivem na další rozvoj města (změny územního plánu, regulační plány), řada podkladů majetkoprávních transakcí má vždy jen dokončit představitelem města „předjednaná“ a předem „dohodnutá“, ovšem pro „město“ nevýhodná opatření. Starosta města přímo ovlivňuje zavádějící případy v řízení správy města, jako je nepřipravenost investičních akcí a jejich finanční zajištění, zadávání nepoužitelných studií, ztrátové prodeje a likvidace majetku města – prodej domu 2023, likvidace Dolánek, plynovod Mokřiny, 26.9.02 vypracoval, zdůvodnil, prosazoval a do ZM předkládal svůj podklad k „předjednané“ realizaci obalovny živičných směsí na Vesecku .... . Atd.

Doplněk k informacícm o turnovském Hyde Parku
(Josef Kunetka)Přidáno: 21:09 24. 8. 2004
O turnovském Hyde Parku jsme se zatím zmínili jen dvakrát, jde o záslužnou akci vyprovokovanou zastupitelem Josefem Kunetkou, a budeme o ní informovaty i nadále. Nejsme sami kdo o akcích referuje. K textu který vyšel před časem v Právu se jmenovaný vyjadřuje – vzhledem k tomu, že jeho text dosud nebyl zveřejněn v celostátních novinách, otiskujeme jej alespoň na stránkách turnov.zde.cz

V čím zájmu – aneb dovíme se od US někdy pravdu?
(Ivan Turnovec)Přidáno: 15:42 24. 8. 2004
Doufejme, že údajnou úplatkářskou aféru, o které před pár dny začal mluvit poslanec za US-DEU Kořistka, dokáže policie vyšetřit. Kolem kauzy je ale velké množství záhad, které hodnověrnost pana poslance velmi zpochybňují. Těch proč je tolik, že jsou jen další ostudou ministraničky, která se bez důvěry voličů, stále ještě roztahuje v Parlamentu.

Morálka v české politice
(Ivan Turnovec)Přidáno: 15:35 24. 8. 2004
Trapnost naší politické scény člověka občas nutí k zamyšlení. Straníci sedící v Parlamentu dělají ostudu našemu státu, vyznamenává se nejen Sociální demokracie chováním ministerského předsedy Grosse, ale i ostatní strany. Nicméně bezesporu nejtrapněji se chová Unie svobody, která by měla odstoupit, protože důvěru již dávno promrhala.

Za státní peníze do Athen odjel pan Přibyl
(Petr Vašek)Přidáno: 15:21 24. 8. 2004
Objevují se postupně informace i o dalších aktérech policejních štvanic na demonstranty v roce 1989, zdá se, že naši politici mají skutečně kratičkou paměť. Text, který jsme obdrželi o panu Přibylovi je skutečně zajímavou reakcí vedení státu na jeho odstoupení z funkce.

Co udělá premiér Gross?
(Ivan Turnovec)Přidáno: 22:39 18. 8. 2004
Kdo je pan Přibyl. Nikdo se neptá, kolik let spolupracoval s panem Grossem v nejvyšších funkcích - poradce ministra vnitra, případně jiných. To cvo dělal v roce 1989 dělal z vlastní vůle a užíval si výhod, které to přinášelo. Je to naprosto schizofrenní situace, kdy významné nomenklaturní kádry se snaží znovu dostat k moci.

Vyřeší to nová ministryně?
(Ivan Turnovec)Přidáno: 22:30 18. 8. 2004
Zdravotnictví je bezesporu resortem který se bez radikálního ozdravení neobejde. Odcházející ministr alespoň projevil snahu, co se nové ministryně týče, její projevy mne optimismem nenaplňují. Naše zdravotní síť je skutečně v krizi. Problém je v tom, že nikdo není schopen definovat co je vlastně základní zdravotní péče a jak by jí všichni pacienti měly získat. A kromě toho jsou velké rozdíly v kvalitě nemocniční péče.

Komu vadí historie
(Ivan Turnovec)Přidáno: 22:20 18. 8. 2004
Opakovaná varování Petra Cibulky o prorůstání starých politických struktur s novou státní správou se nám zdála trochu paranoidní. Ve světle současných informací i řady osobních zjištění mu začínáme dávat za pravdu. To je důvodem, proč občas upozorníme na některé zajímavé archivní materiály, kterým městem financovaná média nejsou ochotna věnovat pozornost.

Dálnici v Českém ráji občané nechtějí
(Otakar Grund)Přidáno: 21:24 8. 8. 2004
S menším zpožděním uvádíme zprávu Otakara Grunda o průběhu pochodu proti dálnici Českým rájem, který proběhl v posledním červencovém dni. Diskuse kolem výstavby dálnice je stále velmi ostrá, věnovali jsme se jí i na těchto stránkách. Sami věříme, že konečné řešení bude k Českému ráji šetrné, i když v tom případě bude muset Liberecký kraj oželet část peněz, dostane je totiž kraj Středočeský na jehož území by se část dálnice přestěhovala.

[ Dalších 10 článků ]

(c) 2000-2006 MaT, Všechna práva vyhrazena