MaT's World   |   Gemologie   |   NDT   |   Archiv IT
Turnov - Neoficiální a nezávislé stránky města Turnova (logo, 16,5 kB)
Články a dokumenty
Vítejte v nejobsáhlejší části stránek turnov.zde.cz. Právě zde můžete nalézt články, které se nějak týkají Turnova a dění v něm. Snažíme se zde také zveřejňovat různé dokumenty, některé z nich by se daly označit za "historické", o nichž si myslíme, že by neměly zůstat zapomenuty.
Pokud i Vy chcete nějak přispět s něčím, co by se zde určitě mělo objevit, využijte kontaktních informací v části O stránkách, případně článek na moji mailovou adresu (kterou najdete tady) rovnou pošlete. Předem upozorňuji, že články jsou nehonorované.
Pokud jste, alespoň co se týče článků, opravdu nenasytní, je tu pro Vás ještě pár tipů. Spoustu článků od Ivana Turnovce naleznete v archivu jeho článků na adrese it.zde.cz. Archiv už ale nějakou dobu není kvůli nedostatku času aktualizovaný. I přesto se v něm ale nachází spousta článků, z nichž některé se také dotýkají Turnova.
Dalším zajímavým místem může být osobní stránka Marka Turnovce, jenž se zde také občas zmiňuje o Turnovu. Naleznete ji na adrese mat.zde.cz.
Články obou zmíněných autorů naleznete i na serveru www.Novinky.cz. Zde jsou kompletní výpisy článků od Ivana Turnovce a Marka Turnovce z tohoto serveru.
Aby to nevypadalo tak monotóně, články dalších autorů můžete nalézt třeba na serveru www.tur.cz v části T-Post. Zde je jenom škoda, že články neprocházejí žádnou redakční úpravou, leckdy by se tím o hodně zvětšila jejich hodnota.
Pár článků naleznete i na oficiálním serveru www.turnov.cz. Nedá mi to, abych si trochu nerýpnul - zajímavé je, že „články“ se začaly na oficiálních městských stránkách objevovat až poté, co se začaly objevovat tady… Že by snaha o konkurenci? :o)

Poznámky
Názory vyjadřované v některých článcích se nemusí vždy shodovat s názory redakce. Pokud už je tu ale článek umístěn, znamená to, že se domníváme, že by zveřejněn prostě být měl. Na rozdíl od některých "oficiálních" médií působících ve městě chceme dát prostor i těm, na které se právě v těchto "médiích" nedostane…
Pokud někdo nabyde dojmu, že některý článek by tu být neměl (někoho uráží nebo pomlouvá ve smyslu zákonů s tím souvisejících), nechť se obrátí na správce stránek - a pokud budou námitky oprávněné, pokusíme se problém nějak řešit. Myslím, že je to jednodušší, než s tím obtěžovat místní televizi, policii nebo jiné orgány. (Že by problémy s komunikací? :-)
[ Předchozích 10 článků ]

Ad: Střelnice dostane nový projekt
(Ivan Turnovec)Přidáno: 22:17 15. 9. 2002
Jde o reakci na článek pana redaktora Michala Komárka v MfD. Reakce byla zveřejněna pod titulkem Geologové před stavbou varovali, někdy kolem 25. srpna, nicméně pro svou závažnost, a také proto, že se o kauze Střelnice mluví častěji, zveřejňujeme ji i zde.

Otevřený dopis redakci HOT a Václavu Feštrovi zvlášť
(Ivan Turnovec)Přidáno: 22:06 15. 9. 2002
Tam kde vázne komunikace, nezbývá než využít jiných možností než soukromé korespondence, aby adresát odpověděl. Tento otevřený dopis je snahou o komunikaci s redaktory Hlasů a ohlasů, kteří setrvávají v pozici mrtvého brouka.

Bývalého provozovatele RTT soud osvobodil
(Otakar Grund)Přidáno: 21:55 15. 9. 2002
V srpnu, poté co státní zástupce který vypracoval žalobu na RTT z případu odešel, proběhlo v třetí stání a obžaloba byla v celém rozsahu zrušena, jako „politické hrátky“. Novinář by neměl být souzen za předávání zpráv i když tyto nemusí být přesné. Víc je v příspěvku Otakara Grunda, který je přetištěn z Pojizerských listů.

Vyrovnávání s minulostí aneb rozdílná měřítka turnovského redaktora
(Ivan Turnovec)Přidáno: 21:36 15. 9. 2002
V jednom z posledních čísel turnovského kulturně-politického měsíčníku Hlasy a ohlasy, se jeden redaktor v jednom z tzv. „Nadhledníčků Pavla Charouska“ rozhorluje nad trochu podivným vyrovnáváním se s minulostí v jedné kauze, jež mi se dala považovat svým významem za celostátní. Soudě podle míry tohoto rozhořčení by se dalo čekat, že se tento člověk bude podobně měřit i na domácí půdě, tedy na Turnovsku. Skutečnost je ovšem jiná...

Dopis z Turnovského kulturního centra
(redakce)Přidáno: 23:43 6. 8. 2002
Na článek Bude Střelnice užírat z rozpočtu města?, zaslaný i do redakce HOT, odpovědělo Turnovské Kulturní centrum. Dopis poslal pan Václava Feštr 5. 8. Došel dříve, než jsem dostali doplňující informace od pana Grunda (viz. jeho příspěvek). Ve světle těchto informací je to, co pan Feštr píše, hlavně v úvodu, demagogie nejvyššího kalibru. Pokud byly seriozní výhrady ke stavu projektu, kdo dovolil aby byly práce zahájeny? Zdá se, že podíl pana Feštra je větší než přiznává, i když souhlasíme s ním, že hlavním viníkem je vedení města, tedy starosta a jeho nejbližší.

Předvolební sliby a jejich plnění (1)
(Ivan Turnovec)Přidáno: 23:15 6. 8. 2002
Pokusíme se před zahájením komunální volební kampaně provést inventuru, jak byly plněny jednotlivé programové sliby stran a uskupení, jejichž kandidáti byli do zastupitelstva zvoleni. Začínáme tím, co je v programech z roku 1998 nejčastěji. Oprava a využití koupaliště v Dolánkách.

Výstavba Střelnice se na čas zastavila
(Otakar Grund)Přidáno: 16:27 4. 8. 2002
Článek pana Grunda osvětluje, proč došlo k odstávce při výstavbě Střelnice. Zdá se, že někdo na městě zaspal již ve fázi projektování. Na závady bylo upozorňováno včas. Zjištění jsou natolik závažná, že by měla konat Kontrolní komise města. Určitě existuje někdo zodpovědný.

Je zavedení výroby obalovaných asfaltových směsí v Turnově rozumné?
(Ivan Turnovec)Přidáno: 20:51 3. 8. 2002
Starosta města vydává odpor občanů ke snaze realizovat v Turnově výrobnu obalovaných živičných drtí za politický předvolební tlak opozice. Demagogicky tvrdí, že k žádnému ohrožení životního prostředí nemůže dojít. Dovolím si oponovat poukázáním jen na jediný aspekt a tím by bylo výrazné zvýšení nákladní dopravy v oblasti.

Bude Střelnice ujídat z rozpočtu města?
(Ivan Turnovec)Přidáno: 20:33 3. 8. 2002
Stavba turnovského kulturního objektu Střelnice byla v červenci pozastavena. S měsíčním zpožděním se dovídáme, že stavba bude dražší a že došlo k chybám v projektové dokumentaci. Podle starosty to ale nevadí a nikdo nebude volán ke zodpovědnosti. Zdá se vám to také trochu podivné?

Turnovské vyrovnávání s minulostí
(Ivan Turnovec)Přidáno: 21:01 1. 8. 2002
Aféra se zařazením bývalého policejního ředitele turnovského okresu mezi významné občany nekončí. Fakt, že na problém bylo upozorněno, rozhorlilo redaktory turnovského městského měsíčníku Hlasy a ohlasy, kteří opakovaně odmítají zveřejnit paměti pana Šilhána a další historické dokumenty dotýkající se převzetí moci komunisty v roce 1948.

[ Dalších 10 článků ]

(c) 2000-2006 MaT, Všechna práva vyhrazena