MaT's World   |   Gemologie   |   NDT   |   Archiv IT
Turnov - Neoficiální a nezávislé stránky města Turnova (logo, 16,5 kB)
Články a dokumenty
Vítejte v nejobsáhlejší části stránek turnov.zde.cz. Právě zde můžete nalézt články, které se nějak týkají Turnova a dění v něm. Snažíme se zde také zveřejňovat různé dokumenty, některé z nich by se daly označit za "historické", o nichž si myslíme, že by neměly zůstat zapomenuty.
Pokud i Vy chcete nějak přispět s něčím, co by se zde určitě mělo objevit, využijte kontaktních informací v části O stránkách, případně článek na moji mailovou adresu (kterou najdete tady) rovnou pošlete. Předem upozorňuji, že články jsou nehonorované.
Pokud jste, alespoň co se týče článků, opravdu nenasytní, je tu pro Vás ještě pár tipů. Spoustu článků od Ivana Turnovce naleznete v archivu jeho článků na adrese it.zde.cz. Archiv už ale nějakou dobu není kvůli nedostatku času aktualizovaný. I přesto se v něm ale nachází spousta článků, z nichž některé se také dotýkají Turnova.
Dalším zajímavým místem může být osobní stránka Marka Turnovce, jenž se zde také občas zmiňuje o Turnovu. Naleznete ji na adrese mat.zde.cz.
Články obou zmíněných autorů naleznete i na serveru www.Novinky.cz. Zde jsou kompletní výpisy článků od Ivana Turnovce a Marka Turnovce z tohoto serveru.
Aby to nevypadalo tak monotóně, články dalších autorů můžete nalézt třeba na serveru www.tur.cz v části T-Post. Zde je jenom škoda, že články neprocházejí žádnou redakční úpravou, leckdy by se tím o hodně zvětšila jejich hodnota.
Pár článků naleznete i na oficiálním serveru www.turnov.cz. Nedá mi to, abych si trochu nerýpnul - zajímavé je, že „články“ se začaly na oficiálních městských stránkách objevovat až poté, co se začaly objevovat tady… Že by snaha o konkurenci? :o)

Poznámky
Názory vyjadřované v některých článcích se nemusí vždy shodovat s názory redakce. Pokud už je tu ale článek umístěn, znamená to, že se domníváme, že by zveřejněn prostě být měl. Na rozdíl od některých "oficiálních" médií působících ve městě chceme dát prostor i těm, na které se právě v těchto "médiích" nedostane…
Pokud někdo nabyde dojmu, že některý článek by tu být neměl (někoho uráží nebo pomlouvá ve smyslu zákonů s tím souvisejících), nechť se obrátí na správce stránek - a pokud budou námitky oprávněné, pokusíme se problém nějak řešit. Myslím, že je to jednodušší, než s tím obtěžovat místní televizi, policii nebo jiné orgány. (Že by problémy s komunikací? :-)
[ Předchozích 10 článků ]

Konstantní epitaf
(Josef Mlejnek)Přidáno: 19:56 15. 11. 2006
Redakce turnova.zde, byla požádána, aby uvedla nějaké podrobnosti k větě předsedy ČSSD pana Jiřího Paroubka. Rádi to plníme. Důvodem je nejen dotaz, ale také 17 výročí zlomového data (17. listopadu) v politickém vývoji našeho státu. Našim čtenářům předkládáme článek Josefa Mlejnka z vysokoškolského časopisu Babylon. Zveřejněn byl již v loňském roce. Myslíme si, že se to jako memento v předvečer státního svátku hodí.

Starostčiny zážitky
(Ivan Turnovec)Přidáno: 12:44 15. 11. 2006
Blíží se výročí 17. listopadu. V novinách se objevují různé komentáře. Novináři se ptají jednotlivců na jejich zážitky. V MfD z 15. 11. je v liberecké příloze uvedeno "17. příběhů 17. listopadu". Jako první byla tázána starostka Turnova PhDr. Hana Maierová. Její vyjádření je trochu nepřesné, zaslouží si alespoň stručný, a podotýkám neosobní, komentář.

Problém korupce ovlivňuje i obecní hospodaření
(Ivan Turnovec)Přidáno: 12:17 11. 11. 2006
Korupční prostředí v České republice se podle Transparency International nelepší. Bez ohledu na šetřené kauzy pronikla korupce téměř do všech oblastí. Významná je i na úrovni komunální. Úniky obecních financí omezují rozvoj obcí. Kontrola je jen formální a placení funkcionáři a úředníci nejsou za své "chyby" postihováni. S tím jak hodlá nové zastupitelstvo problémy řešit nás seznámí výsledek šetření nestandardních postupů a špatné kontroly při výstavbě Střelnice do doby než byla přerušena a letos znovu zahájena, na které upozornil kontrolní výbor nejen minulé zastupitelstvo, ale i policii.

Jak si vedla VPM jinde
(Ivan Turnovec)Přidáno: 17:04 10. 11. 2006
V Turnově se poměry nezměnily. Nezávislý blok, ač zdaleka volby nevyhrál, získal ve vítězné ODS mocného spojence a díky tomu bude pokračovat jeho kontinuita vládnutí, byť bez bývalého starosty Ing. Hejduka. VPM je tradičně úspěšná ve východočeském kraji a jeho stolici Hradci Králové. Nicméně i jinde byli kandidáti VPM úspěšnější než v Turnově, stejné poměry jako u nás, jsou snad jen v Břeclavi. Podělím se rád o pár krátkých zpráv, které jsem od kolegů z některých obcí dostal.

ODS předala město nezávislému bloku
(Ivan Turnovec)Přidáno: 16:16 9. 11. 2006
PhDr. Hana Maierová byla na ustavujícím zasedání turnovského zastupitelstva zvolena starostkou. Při, předem předjednané "tajné volbě" získala 19 hlasů. Zástupce ODS, která ve volbách výrazně zvítězila a měla morální povinnost převzít vládu nad městem se nominace vzdal. V turnovské ODS zvítězili totiž ti zastupitelé, kteří v uplynulém období podporovali rozhodnutí starosty Hejduka.

Podivný prodej městského majetku
(Ivan Turnovec)Přidáno: 14:35 3. 11. 2006
Starosta města Turnova Ing. Hejduk a i oba jeho zástupci (místostarosta Ing. Pekař, místostarostka PhDr. Maierová) jsou zástupci města v uvolněných funkcích. Mají důsledně plnit svůj zastupitelský slib - vykonávat funkci svědomitě, v zájmu města a jeho občanů, řídit se Ústavou a zákony České republiky. Každý z nich má v rozhodování k žalobě u OS Semily č.j. C 426/2003 nejen politickou, ale i trestně právní odpovědnost. Jejich postup prodeje konfiskovaného majetku v podílové úhradě Městu a žalobkyni je hrubým, procesně i věcně právním pochybením a proviněním.

Špičky turnovské radnice čekají výslechy
(Vladislav Prouza)Přidáno: 14:27 3. 11. 2006
Policie prošetřuje podezřelé okolnosti při stavbě společenského centra Střelnice, informaci jsme o tom již přinesli. Právo, ve své regionální mutaci pro Liberecký kraj této události, kterou se s turnovskou radnicí loučí starosta Ing. Hejduk, věnovalo 2. listopadu zajímavý příspěvek s názvem Špičky turnovské radnice čekají výslechy. Text redaktora Prouzy předkládáme i našim čtenářům.

Mají zastupitelé stejný mandát?
(Ivan Turnovec)Přidáno: 22:49 2. 11. 2006
Vzhledem k tomu, že to není tak dávno, kdy se v říjnu 2006 šéfredaktor tohoto měsíčníků chlubil jak je objektivní: "... Snažíme se vyhledávat informace, které slouží všeobecnému zájmu a přehledu. - Dbáme na rozlišování faktů od osobních názorů, respektujeme pravdu bez ohledu na důsledky, které to pro nás může mít. ..." Nebudu se zabývat objektivitou sloupků starosty a místostarostky sloužících k jejich samochvále, zarazil mne soubor textů povolebních, a zvlášť ten úvodní v posledním čísle HOT. Redaktoři poučují v příspěvku POVOLEBNÍ TURNOV ANEB CO NÁS ČEKÁ A NEMINE voliče o tom jak demokratické volby jsou.

Něco není v pořádku
(Martin Stín)Přidáno: 10:38 2. 11. 2006
Naši euroskeptici často vyčítají Evropské unii deficit demokratičnosti. Stejní lidé se ale nezamýšlejí nad úrovní demokratičnosti našeho politického zřízení. Úroveň demokracie je dána šířkou sociální základny, která se aktivně podílí na tvorbě, výkonu a kontrole politiky, otevřeností politického systému pro politické proudy i jednotlivce, mírou svobody slova a tisku a váhy názorových menšin v diskusích o věcech veřejného zájmu. Jedním z jejích indikátorů je také účast občanů ve volbách a referendech. Sneseme-li se tedy z unijních výšin na skromnou půdu domácí reality a sejmeme-li růžové brýle mámení, zjistíme, že bychom se měli spíše zneklidňovat kvůli deficitu demokratičnosti našeho politického systému.

Úvaha o politické aktivitě
(Ivan Turnovec)Přidáno: 21:01 1. 11. 2006
K zamyšlení mne nutí rozhodnutí turnovské ODS podržet Nezávislý blok a jeho kontinuitu vládnutí s PhDr. Maierovou v čele. Reformám na radnici odzvonilo, stejně tak i zhodnocení chyb při hospodaření v uplynulém období kdy vládl Ing. Hejduk a jeho lidé. Politický totalismus komunistického typu byl bezesporu antihumánní. Nicméně chorobný individualismus s měřítkem nejprimitivnější materialistické finanční úspěšnosti jedince, propagovaný spotřební společností v postkomunistických státech, vede nikoli k rozvoji, ale k demoralizaci společnosti. Současný úpadek morálky již nelze jednoznačně svádět na překonané komunistické období. Impulzem je bezesporu přehnaná fetišizace individualismu a soukromého majetku jako jediných kriterií úspěšnosti.

[ Dalších 10 článků ]

(c) 2000-2006 MaT, Všechna práva vyhrazena