MaT's World   |   Gemologie   |   NDT   |   Archiv IT
Turnov - Neoficiální a nezávislé stránky města Turnova (logo, 16,5 kB)
Články a dokumenty
Vítejte v nejobsáhlejší části stránek turnov.zde.cz. Právě zde můžete nalézt články, které se nějak týkají Turnova a dění v něm. Snažíme se zde také zveřejňovat různé dokumenty, některé z nich by se daly označit za "historické", o nichž si myslíme, že by neměly zůstat zapomenuty.
Pokud i Vy chcete nějak přispět s něčím, co by se zde určitě mělo objevit, využijte kontaktních informací v části O stránkách, případně článek na moji mailovou adresu (kterou najdete tady) rovnou pošlete. Předem upozorňuji, že články jsou nehonorované.
Pokud jste, alespoň co se týče článků, opravdu nenasytní, je tu pro Vás ještě pár tipů. Spoustu článků od Ivana Turnovce naleznete v archivu jeho článků na adrese it.zde.cz. Archiv už ale nějakou dobu není kvůli nedostatku času aktualizovaný. I přesto se v něm ale nachází spousta článků, z nichž některé se také dotýkají Turnova.
Dalším zajímavým místem může být osobní stránka Marka Turnovce, jenž se zde také občas zmiňuje o Turnovu. Naleznete ji na adrese mat.zde.cz.
Články obou zmíněných autorů naleznete i na serveru www.Novinky.cz. Zde jsou kompletní výpisy článků od Ivana Turnovce a Marka Turnovce z tohoto serveru.
Aby to nevypadalo tak monotóně, články dalších autorů můžete nalézt třeba na serveru www.tur.cz v části T-Post. Zde je jenom škoda, že články neprocházejí žádnou redakční úpravou, leckdy by se tím o hodně zvětšila jejich hodnota.
Pár článků naleznete i na oficiálním serveru www.turnov.cz. Nedá mi to, abych si trochu nerýpnul - zajímavé je, že „články“ se začaly na oficiálních městských stránkách objevovat až poté, co se začaly objevovat tady… Že by snaha o konkurenci? :o)

Poznámky
Názory vyjadřované v některých článcích se nemusí vždy shodovat s názory redakce. Pokud už je tu ale článek umístěn, znamená to, že se domníváme, že by zveřejněn prostě být měl. Na rozdíl od některých "oficiálních" médií působících ve městě chceme dát prostor i těm, na které se právě v těchto "médiích" nedostane…
Pokud někdo nabyde dojmu, že některý článek by tu být neměl (někoho uráží nebo pomlouvá ve smyslu zákonů s tím souvisejících), nechť se obrátí na správce stránek - a pokud budou námitky oprávněné, pokusíme se problém nějak řešit. Myslím, že je to jednodušší, než s tím obtěžovat místní televizi, policii nebo jiné orgány. (Že by problémy s komunikací? :-)
[ Předchozích 10 článků ]

Podivné „firmy“, které nekrachují i když nepracují…
(Jan Šinágl)Přidáno: 10:32 31. 10. 2006
Turnovská ODS se údajně rozhodla podpořit PhDr. Maierovou na místo starosty, na rozdíl od celostátně prezentované politiky jí totiž nevadí komunistická minulost této kandidátky. Bude li jmenovaná skutečně starostkou, znamená to, bez ohledu na změny ve vedoucích pozicích i v týmu zastupitelů ODS, že se hlásí ke své zodpovědnosti za hospodaření turnovské radnice v uplynulém období. Všechny chyby, počínaje nedostatečnou kontrolou výstavby Střelnice, která město stála 40 milionů (na čemž se PhDr. Maierová přímo podílela), nezákonným mimosoudním vyrovnáním s rodinou Walderode, stál město 8 milonů, a dalšími rozhodnutími pod taktovkou Ing. Hejduka a PhDr. Maierové, spadají na vrub nejen "nazávislých", ale i ODS. Ing. Pekař se pokoušel některým špatným rozhodnutím a zadlužování města zabránit, jeho snaha je zpochybněna. Své voliče, kteří jí dali důvěru, turnovská ODS oklamala. Mylně jsem se domníval, že se od "nezávislých" a jejich činů distancovala. Příspěvek aktivisty Jana Šinágla reaguje na podobné problémy na úrovni celostátní, proto jej zveřejňujeme.

Rokování moudrých
(Ivan Turnovec)Přidáno: 21:48 30. 10. 2006
Uvědomil jsem si že veřejný zájem o obecnou problematiku žití a soužití v současném světě je omezený. Platí to nejen pro akce regionální (viz předchozí informaci Otakara Grunda), ale i ty mezinárodní. To je důvodem, proč uvádím alespoň několik citátů k náboženské problematice. V rámci, exprezidentem Havlem organizované konference Forum 2000, proběhl i mezináboženský dialog, kterého se zúčastnili významní zástupci několika náboženství. Ti se snažili nalézt odpověď na otázku, zda jednotlivá světová náboženství pomáhají řešit globální problémy. Zajímavé bylo zamyšlení řady církevních hodnostářů.

Zajímavá přednáška
(Otakar Grund)Přidáno: 12:07 29. 10. 2006
Velmi zajímavá přednáška o vzniku a vývoji našeho státu se konala v podvečer, den před 28. říjnem v koncertním sále turnovské Základní umělecké školy. Historik PhDr. Jan Šolc se zabýval hodnocením vzniku a vývoje Československa od roku 1918 do současnosti. I přes všechny problémy postkomunistického vývoje prohlásil, že co se týká vývoje politiky našeho státu: "jsem stále optimista“

Policie šetří financování Střelnice
(Lucie Pokorná)Přidáno: 22:36 28. 10. 2006
Viz http://www.ct24.cz/regiony/index_view.php?id=189436 - Policie prověřuje stavbu kulturního centra Střelnice v Turnově. Kontrolní výbor zastupitelstva města zjistil nesrovnalosti ve financování projektu. Škoda že až po komunálních volbách proběhla tato zpráva médii a objevila se i v televizním vysílání. Zprávu uveřejněnou na www.ct24.cz jsme převzali. Máme k ní dvě výhrady. Ta první je, že PhDr. Svobodová, předsedkyně kontrolní komise turnovského zastupitelstva, je ve svých vyjádřeních příliš opatrná. K manipulaci s financováním některých prací totiž prokazatelně docházelo. A druhá, že vyjádření bývalého místostarosty Ing. Pekaře je jen hloupým pokusem o omluvu za chyby jednotlivých představitelů vedení města.

Je to v pořádku?
(Ivan Turnovec)Přidáno: 12:24 28. 10. 2006
Nejen továrny v Česku vyrábějí často bez potřebných povolení.‭ Platí to i pro mnohé super a hypermarkety. ‬Staví se zbytečně na úrodné půdě, nebo v místech kde výstavba poškozuje občany.‭ ‬A nad dodržováním zákonů mnohdy vítězí lokální politické zájmy. Taková jsou zjištění kanceláře veřejného ochránce práv,‭ ‬která se zabývala stížnostmi lidí na postupy investorů.

Chybí zodpovědnost
(Ivan Turnovec)Přidáno: 21:19 26. 10. 2006
Občané Turnova 2 mají problém. Firma Ontex v tamní průmyslové zóně je ruší hlukem. Otázka znečišťování ovzduší je také dosud neřešena. Stížnosti jsou i na další velký podnik Grupo Antolin. Vedení turnovské radnice se ke stížnostem občanů dosud stavělo velmi laxně. Dnes již exstarosta Hejduk sjednával dohody s investory a na zájmy obyvatel se nikdy příliš neohlížel.

Co lze vyčíst ze zprávy BIS
(Ivan Turnovec)Přidáno: 21:37 24. 10. 2006
Bezpečnostní informační služba vydala zprávu. Upozorňuje na propojování zločineckých mafií do justice, často mající i právní vzdělání a zároveň vliv na proces tvorby nových zákonů. Mafie a někteří podnikatelé, podle BIS ovlivňují státní zaměstnance. Popisovaných rizik je ve zprávě několik. Co pokládám za alarmující nejen na úrovni celostátní (ostatně pro podíl komunálních politiků lze uvést čerstvou kauzu starosty Péti), je informace o vytváření skupin navzájem propojených osob ze samosprávy s podnikateli a některými advokáty.

Ze serveru vitrually.cz
(Jan Suchánek)Přidáno: 23:57 23. 10. 2006
Převzatá citace má oslovit hlavně členy a sympatizanty ODS. Nejde zdaleka jen o reakci na poslední aféru kde vystupuje za ČSSD starosta Péťa a státní úředníci. Situace je skutečně vážná v mnoha obcích a městech. I u nás v Turnově je hodně nevyřešených finančních záhad v městském rozpočtu. Střelnice je jen vrcholem ledovce. Doufejme, že to ODS myslí s řešením korupce a korupčního prostředí vážně nejen v nejvyšších patrech naší země, ale v každé, a tedy i naší obci. Celý příspěvek pana Suchánka se jmenuje Korupce z okresního přeboru a najdete ji na: http://virtually.cz/index.php?art=12871

Co bude s regulačním plánem centra Turnova
(Otakar Grund)Přidáno: 22:57 23. 10. 2006
Problematický „Regulační plán centra“ skončil s minulým volebním obdobím, ale sliby investorům dané bývalým starostou budou černou můrou celého volbami vzniklého zastupitelstva. Zprava Otakara Grunda je doplněna odstavcem, upozorňujícím na to co se asi kolem regulačního plánu bude dít, od Ivana Turnovce. To, že RP-C vyžaduje výrazné změny je jasné. Na tom jaké budou se musí zastupitelé domluvit s občany. V každém případě znamenají zvýšené náklady a tedy budou zvyšovat i zadlužení města.

Slovo starosty obce Všeň
(Ivan František Herbst)Přidáno: 23:47 22. 10. 2006
V říjnových předvolebních Obecních novinách č. 10 obce Všeň měl tamní starosta I. F. Herbst velice hezký článek, kterým reagoval na to, že byl vyzván aby zase kandidoval a o obec se staral i nadále. Některé pasáže nás zaujaly natolik, že je předkládáme našim občanům a současně i nově zvoleným zastupitelům. Zvláště kandidáti na turnovského starostu by se nad nimi měli zamyslet.

[ Dalších 10 článků ]

(c) 2000-2006 MaT, Všechna práva vyhrazena