MaT's World   |   Gemologie   |   NDT   |   Archiv IT
Turnov - Neoficiální a nezávislé stránky města Turnova (logo, 16,5 kB)

Vyrovnávání s minulostí a kritiky v Turnově

redakce

V říjnových Hlasech a ohlasech reagoval pan Milan Brunclík svým specifickým způsobem na text zastupitele Otakara Grunda věnovaný v zářijových HOT městským médiím, hlavně RTT. Tento způsob vyrovnávání se nejen s minulostí je pro naše město typický. Klima k osočování vychází hlavně z neobjektivního komentování regionální turnovské televize. Jen namátkou lze jmenovat relace věnované ruské posádce a jejímu odchodu, komentování kauzy Walderode, tvrzení o politickém teroru v Turnově a další. Kromě textu pana Brunclíka předkládáme našim čtenářům i odpověď pana Grunda.

Proč se mnou pan Grund navázal přátelské vztahy, se mohu jen domýšlet

Není pravda, že pan Otakar Grund se mnou společně odporoval totalitnímu režimu. V sedmdesátých letech, kdy jsem byl vyhozen kvůli protestům vůči vedoucí úloze KSČ z Československého rozhlasu a do listopadu 1989 režimem perzekuován jako nepřátelská osoba, byl pan Grund pracovníkem Okresního výboru SVAZARMu v Semilech a vedl střeleckou příparavu branců k obraně socialistické vlasti a prosazoval vedoucí úlohu KSČ. Proč se mnou pan Grund navázal přátelské vztahy, se mohu jen domýšlet. Pro ochranu své cti však vyvracím, že by se mnou sdílel odpor vůči totalitnímu režimu.

Milan Brunclík, publicista

Odpověď na vyjádření pana M. Brunclíka, kterou poslal pan Grund redakci HOT.

V říjnovém čísle HOT byla otištěna reakce pana Milana Brunclíka na můj anketní příspěvek, vyžádaný redakcí, který byl uveřejněn v čísle předešlém. Pan Brunclík zde bohužel předkládá tvrzení, která nejsou pravdivá. Na základě tiskového zákona Vás proto žádám o uveřejnění této odpovědi:

Vyjádření pana Milana Brunclíka v říjnovém vydání měsíčníku HOT je přímo knižním příkladem manipulace s všeobecně známými fakty. Na počátku sedmdesátých let byl mým spolupracovníkem v redakci Okresního vysílání rozhlasu po drátě (RPD), tedy v době, kdy byl současně řádným studentem Právnické fakulty UK v Praze. Po mém vynuceném odchodu z médií (1974) jsem krátce pracoval ve výkrmně vepřů, pak do roku 1978 jako instruktor OV Svazarmu v Semilech. Zhruba osm let jsem jezdil s nákladním vozem Čs. Pošty, dalších deset let jako řidič autobusu ČSAD. Zda jsem tehdy při působení na Svazarmu vedoucí úlohu KSČ pomohl upevnit nácvikem střelby branců více, než pan Brunclík v roli podnikových právníků, si opravdu nedovolím posuzovat. Co se domnívá o našem bývalém přátelském vztahu nevím, ale fantazie člověka, který zaregistroval "obří sovětské vzducholodě nad Veseckem při dopravě strategického materiálu" a helikoptéry při "odsávání zamořeného ovzduší" může být téměř bezbřehá. Na všech svých formulacích v anketním příspěvku v zářijovém měsíčníku HOT trvám a všechny údaje, které jsem vám poskytl jsem schopen doložit, včetně kopie vulgárně laděného dopisu pana Brunclíka. Přesto chci vaše čtenáře ujistit, že při mém rozhodování v městském zastupitelstvu o budoucnosti RTT nebudu ovlivněn osobním vztahem k panu Brunclíkovi.

Člen MZ Otakar Grund

Srovnávání profesí z doby totality je vždy ošidné. Nicméně pokusili jsme se také zjistit jaký byl pracovní režim perzekuovaného JUDr. Milana Brunclíka. Zatímco JUDr. Václav Šolc dělal závozníka a řada dalších vysokoškolsky vzdělaných odpůrců režimu pracovala v dělnických profesích, byl pan Brunclík podnikovým právníkem. Jeho vysokoškolské studium se dokonce kryje s jeho "vyhozením" z českého rozhlasu, kde byl externím spolupracovníkem. Ostatně na to, jak vypadala politická persekuce do roku 1989, se lze otázat pracovníků kteří zločiny komunismu dokumentují.

Toto nám v rámci diskusí o politické persekuci v ČSSR napsal redaktor John Krondl z USA: Je vidět, že někdy to není nic moc příjemného tam žít a stýkat se s lidmi, kteří... Je fakt, že aspoň v 70. letech, která jsem tam ještě zažil, bylo prakticky nemožné jít studovat práva či ekonomii bez nějaké politické "tlačenky" nebo aspoň dobrého třídního původu, myslím, že i bez členství v SSM, pokud se dobře pamatuji, atd. Předpokládám, že až do roku 1989 se to příliš nezměnilo.

Úvahu o politické persekuci si můžete přečíst na www.virtually.cz. Jde o internetový žurnál, který provozuje paní Jana Dědečková a který si snad zaslouží čtenářskou pozornost.


(c) 2000-2006 MaT, Všechna práva vyhrazena