MaT's World   |   Gemologie   |   NDT   |   Archiv IT
Turnov - Neoficiální a nezávislé stránky města Turnova (logo, 16,5 kB)

Je rozhodnutí o turnovské synagoze definitivní?

Z evidované kulturně-historické památky, z pozoruhodného architektonického skvostu z roku 1708, bude k vidění v budoucnu už jen interiér. Sama budova synagogy s významnou architekturou zůstane navždy utajená a trvale obklopená soukromými domy. Úsilí polistopadového vedení města o obnovu původního vzhledu objektu a „odkrytí“ exteriéru synagogy vzaly definitivně za své po posledním zasedání zastupitelstva města 25. října 2001. Městské zastupitelstvo v Turnově přijalo návrh zástupkyně starosty PhDr. Maierové a rozhodlo odprodat a směnit městský nárožní dům (dnešní obchod s domácími potřebami). Tento dům ze dvou stran – z ulice Krajířovy a Palackého – zakrývá synagogu. Rozhodnutím zastupitelstva vlastníkem městského domu se stává majitel dalšího přímo se synagogou sousedícího domu. Tím památkový objekt synagogy bude sevřen mezi soukromé domy jednoho vlastníka a definitivně utajený. Tak rozhodlo dvaadvacet hlav zastupitelstva proti jedné. Tato většina volených zastupitelů kategoricky odmítla obnovu původního vzhledu synagogy, neobětovala svůj – městský – dům k likvidaci. Bylo to opět jedno zvláštní usnesení. Zastupitelé v rozpravě k rozhodnutí o prodeji domu a pro trvalé zakrytí – utajení – exteriéru synagogy vyslovili poněkud svérázná opodstatnění prodeje. Prý od doby židovského osídlení v Turnově z roku 1527 byly stavby židovských domů vždy nenápadné, neokázalé a že tudíž ani nyní není nutné synagogu – čtyři sta let starou architektonickou pozoruhodnost – dávat veřejnosti na obdiv. Tvrdí, že kdo bude chtít, tak že si ji najde a že mu postačí vidět jen interiér. Starosta zdůraznil, že je nutné pracovat s realitou. Jakou realitou? Reality jsou ve více rovinách, např. historické, politické, tržní…

Podřídit historickou realitu s významnou kulturněhistorickou památkou realitě tržní a politické je tristní. Stanovisko zástupkyně starosty, že synagoga byla stavěná pro ukrytí a ne po vnější vzhled, že zaklínění exteriéru synagogy nárožním domem a s obchodem tisíce předmětů pro domácnosti a zahrady má také své opodstatnění, že je v dané lokalitě už zvyklostí, nelze snad přijmout. Synagoga v Turnově je jako jedna významná kulturní památka – obchodů s prodejem hrnců, koleček, sekaček atd. bylo a ještě jistě i budou desítky. Před usnesením zastupitelstva zazněly tedy názory, že když synagoga byla v roce 1929 zakryta třípodlažní budovou, tak ať zůstane i nadále. Dvaadvacet ctihodných vyvolených zastupitelů si počínalo podobně, jako v nedávné minulosti. Předlistopadové vedení radnice připustilo vést robustní mostní betonovou konstrukci čtyřproudé komunikace nad částí židovského hřbitova. U dnešní zastupitelů zůstává otázkou, proč „utajují“ synagogu, proč ani nehodlali napravit nehorázný postup okresního úředníka z okresní privatizační komise z roku 1992 a jeho neodpovědné „odklepnutí“ synagogy do soukromých rukou. Požadavek Židovského muzea obnovit původní vzhled synagogy odstraněním nárožní budovy nebyl navrhovatelkou nijak zdůrazněn a tak rada i památková komise nehledaly jiné možné řešení, než utajení synagogy.

Smíří se veřejnost (a to nejen turnovská) s tím, že nikdy neuvidí obnaženou historickou stavbu synagogy? Přijme veřejnost tvrzení, že velice zajímavý exteriér synagogy byl už v roce 1708 předurčen k obestavění? Tyto (a mnohé další) otázky ke zvláštnostem správy věcí veřejných si klade ten jeden zastupitel, autor tohoto textu, který s rozhodnutím dvaadvaceti zastupitelů z 25.10.2001 zásadně nesouhlasil.

Josef Kunetka,
člen MZ Turnov

Fotografie synagogy před jejím zastavěním okolními domy a „utajením“

(c) 2000-2006 MaT, Všechna práva vyhrazena