MaT's World   |   Gemologie   |   NDT   |   Archiv IT
Turnov - Neoficiální a nezávislé stránky města Turnova (logo, 16,5 kB)

Televizní válka o Železného

Martin Stín

Sdělovací prostředky se zmocnily kauzy Železného a přeměnily ji v bulvární téma hvězdného dosahu. Jeho trestní případ je velmi rozsáhlý, nepřehledný a spletitý a odvíjí se na pozadí neméně objemného, místy těžko pochopitelného a složitého souboru civilněprávních sporů. V zájmu nestrannosti a věcné správnosti by jeho vyšetřování mělo probíhat v klidné atmosféře a veřejní činitelé by měli vstupovat do hry jen zákonem danými prostředky, pokud by vznikla vážná pochybnost o zákonnosti postupu vyšetřovatele či justičních orgánů. Myšlenky jsou zdánlivě nehmotné, ale za určitých podmínek mohou působit na lidské vědomí velkým tlakem. Proto nervozní mediální atmosféra, která kolem případu vznikla, nepřímo ztěžuje nalezení spravedlnosti.

Je špatné, že k zvýšení hladiny vzrušení médií přispěl svými nevhodnými výroky sám vyšetřovatel. Ještě horší je angažovanost předsedy a místopředsedy ODS. Kauza Železný není přece zatím politickou záležitostí. Vladimír Železný je v dobré péči svých právních zástupců, kteří neúprosně a účinně používají všech zákonem daných možností k ochraně jeho zájmů. Je možné, že někde v zákulisí vznikají tlaky k účelovému ovlivnění vyšetřovatele a justičních orgánů v neprospěch podezřelého. Ale nic zatím nenasvědčuje tomu, že by takové nekorektní zásahy měly šanci překonat pojistky zákonného postupu, které by měly zaručit nezaujaté nalezení spravedlnosti. Není proto vůbec na místě, aby se politická sféra pokoušela jakýmkoli způsobem ovlivňovat nálady společnosti a tak nepřímo i myšlení vyšetřovatele a následně justičních orgánů ve prospěch Vladimíra Železného. Pokud tak činí, jde o příklad klientelismu non plus ultra.

Není samozřejmě nic nečistého na tom, sejde-li se generální ředitel nejsledovanější televizní stanice s třetím nejvyšším ústavním činitelem. Bylo by zbabělé, kdyby mu Václav Klaus právě v této pro Železného obtížné době odmítl přijetí. Je však špatné, pokud se pak hovoří o tom, že pánové se v podstatě o trestní kauze Železného bavili jen všeobecně a jedním dechem se horuje proti kriminalizaci podnikatelů a jejich úspěchu. Působí to dojmem, že politici, kteří se takto vyjadřují, vidí právě ve Vladimíru Železném nevinnou oběť takových neblahých tendencí. To je ovšem předčasné. Takto bude možno o tomto případu mluvit, až soudce vynese osvobozující rozsudek. Pánové Klaus a Langer určitě nemají o případu tolik informací, aby mohli předvídat závěry vyšetřovatele, státního zástupce a soudce. Zmínění úředníci nežijí ve vzduchoprázdném prostředí a nelze vyloučit, že při svém rozhodování budou o slovech významných mužů přemýšlet. Došlo tedy k nevhodnému pokusu o ovlivnění spravedlnosti, což je v právním státě nepřístojné.

martinstin@hotmail.com


(c) 2000-2006 MaT, Všechna práva vyhrazena