MaT's World   |   Gemologie   |   NDT   |   Archiv IT
Turnov - Neoficiální a nezávislé stránky města Turnova (logo, 16,5 kB)

Jak to řeší v Chrudimi

Občanské sdružení Nesehnutí

Tisková zpráva přípravné skupiny místní pobočky Nezávislého sociálně ekologického hnutí (NESEHNUTÍ) v Chrudimi ze dne 28. 11. 2001. Jde o návrh na odvolání Rady města, který byl předán zastupitelstvu.

Dne 28. 11. 2001 předal zástupce přípravné skupiny místní pobočky Nezávislého sociálně ekologického hnutí (NESEHNUTÍ) jí iniciovanou petici s 204 podpisy místních občanů, kteří podpořili návrh Zastupitelstvu města na odvolání Rady města.

Petice vyjmenovává tři důvody, pro něž je podle názoru podepsaných radu třeba odvolat. Jsou jimi:

  1. Proti stavbě supermarketu v oblasti bývalé firmy TRAMO a. s. v likvidaci se v petiční akci uskutečněné v loňském roce vyslovilo během čtyř dnů téměř 400, z toho cca 350 chrudimských občanů. Městská rada upřela tomuto názoru dostatečnou váhu a v polovině letošního roku opakovaně svolávala zasedání Zastupitelstva města, aby bez jakékoli koncepční představy o architektuře přilehlého území a bez přihlédnutí k odborným stanoviskům prosadila prodej městských pozemků v areálu.
  2. Zastupitelstvo města na zmíněných zasedáních prodej městských pozemků čtyřikrát odmítlo a zřetelně tak vymezilo svému volenému orgánu, tj. Radě města, operační mandát pro další postup v této záležitosti. Rada města za této situace přesto využila za daných okolností sporného ustanovení § 102, odst. 2, písm. m) zákona č. 128/2000 Sb. (zákona o obcích) k tomu, aby v rozporu s rozhodnutím zastupitelstva navrhla pronájem předmětných městských pozemků na tak dlouhou dobu, že se to prakticky rovnalo jejich prodeji. Teprve po medializaci tohoto usnesení předložili členové Rady města při jednáních investorovi stavby supermarketu takové podmínky pronájmu, jež vedly z jeho strany k odmítnutí smlouvy.
  3. Rada města a jeho vedení nedostatečně komunikují s občany městské části Chrudim 5 – Vestec, kteří se již několik let brání takové variantě dopravního obchvatu města, která by ji necitlivě rozdělila v budoucnu zřejmě značně frekventovanou komunikací na dvě poloviny. Tzv. severní varianta obchvatu, která je prakticky stejně dlouhá, sídelní části se vyhýbá a je pro ně přijatelná, nebyla podle nich dostatečně zohledněna. Občané Vestce nebyli seznámeni s relevantními podklady tak, aby je to přesvědčilo o nezbytnosti volby zvolené trasy obchvatu a spatřují v tomto záměru snahu řešit dopravní problémy vnitřního města na jejich úkor.

Z výše uvedeného je podle názoru podepsaných patrné, že Rada města zjevně pohrdá nejen názory občanů, ale i důstojností zastupitelů, kteří ji zvolili a jimž je ze zákona odpovědná. V takovém jednání spatřují porušování základních demokratických principů a žádají proto, aby zastupitelstvo radu odvolalo.


(c) 2000-2006 MaT, Všechna práva vyhrazena