MaT's World   |   Gemologie   |   NDT   |   Archiv IT
Turnov - Neoficiální a nezávislé stránky města Turnova (logo, 16,5 kB)

K oslavám konce roku v Turnově

redakce

Svůj požadavek předaný 27. 12. představitelům vedení města Turnova zastupitel Josef Kunetka zdůvodňuje následovně:

Stalo se zvykem, že oslavy konce roku jsou doprovázené ohňostrojem a petardami. Tento zvyk považuji za nesmyslný. Jsem přesvědčený o tom, že konec roku a přivítání nového lze oslavit zcela jiným kulturnějším způsobem. Domnívám se, že osvětlení budov, ulic a veřejného prostranství je samo o sobě už dostačující, že by stačily už jen slavnostní fanfáry, hudba a zpěv. Tento způsob oslav povede rozhodně více k rozjímání o minulém roku a přemýšlení o předsevzetí do následujícího.

Proti městem organizovanému ohňostroji a petardám mě vedou následující důvody:

Při ohňostroji dochází k znečištění ovzduší a nekoresponduje to s přípravou nového zákona, kdy budou orgány obcí, měst a krajů pokutovat i pouhé spalování listí, klestí z nemocných křovin a stromků na zahrádkách rodinných domků. Pro omezení znečišťování ovzduší vyjde i řada dalších zákonných opatření. Požaduji proto, aby náš samosprávný orgán - RM, ZM s Vaším vedením - šel příkladem a zamezil zcela ekologicky nepřípustnému znečišťování ovzduší zplodinami z chemikálií na veřejných prostranství.

Nutno vzít v potaz i značnou nebezpečnost z ohňostrojů a petard. Hrůzné následky a poškození zdraví i majetku podchytil a veřejnosti poskytl pořad Občanské judo 17. 12. 2001 v TV NOVA. Uvažujme a nepřipusťme takováto rizika a možnost takovýchto následků právě na veřejných prostranstvích. Postačí, že nelze zakázat a postihnout domácí ohňostroje, střílení petard a veselí tohoto druhu v soukromí.

Enormní hlučnost při ohňostrojích a petardách stresuje malé děti, šokuje zvířata a ptactvo atd.

Další důvody k zákazu už není ani nutné uvádět. Snad za zmínku stojí ještě uvést, že úhrada nákladů na ohňostroj není nijak zanedbatelná a město by mohlo finance z rozpočtu použít pro jiné smysluplnější účely. Veřejnost to jistě pochopí a docela možná i uvítá odstoupení od zvyklostních praktik při podobných oslavách, které v minulosti organizoval totalitní režim a lákal děti a mládež k oslavám pro politické zviditelnění. Mé výhrady a vysvětlení snad přijmou i sponzoři ohňostroje a rozhodně uvítají i smysluplnější využití jejich darů. Možná, že zákazem ohňostroje a petard při oslavách budeme mezi prvními z mála měst, která přistoupí na změnu oslav na přelomu roku.

K požadavku Josefa Kunetky lze dodat, že s denním zpožděním, tj. 28. 12. se objevila v MfD zpráva o tom, že stejně uvažují radní v některých východočeských i severočeských městech a že městem financované ohňostroje ruší, protože, kromě ekologických důvodů, existuje smysluplnější využití finančních prostředků, kterých mají nedostatek.


(c) 2000-2006 MaT, Všechna práva vyhrazena