MaT's World   |   Gemologie   |   NDT   |   Archiv IT
Turnov - Neoficiální a nezávislé stránky města Turnova (logo, 16,5 kB)

Co bude s turnovskou televizí?

Ivan Turnovec

Vysílání RTT v turnovském regionu bylo od počátku soukromou podnikatelskou aktivitou JUDr. M. Brunclíka a P. Müllera již od roku 1996. Zastupitel Josef Kunetka k tomu uvádí: „Nemohu posoudit neodpovědnost provozovatele a smluvního partnera provozovatele - Města Turnov, do voleb 1998 zastoupeného místostarostou M. Hejdukem (který nebyl statutárním zástupcem města - neoprávněně se za něj pouze vydával). M. Hejduk od roku 1996 účelově uzavíral smlouvy s provozovatelem, nevzal do úvahy upozornění, že provozovatel nemá oprávnění, že neplní ani ostatní podmínky smluv - celoplošnost, předkládání vyúčtování a zpráv.“

Provozovatel (v účelové dohodě) s místostarostou odčerpali z veřejných finančních prostředků města značné peněžní částky. Tady neobstojí tvrzení, že místostarosta měl k tomu mandát od komunální „městské“ Rady pro RTT, nebo od rady či zastupitelstva. Poradní městská Rada i RM a ZM dostávaly od místostarosty M. Hejduka (po volbách 1998 ve funkci starosty) naprosto nedostatečné podklady. Zástupce města s provozovatelem vždy unisono ujišťovali volené zástupce, že nejde o žádná neodpovědná a protiprávní jednání města, že vše je v souladu s příslušnými zákony (jako např. zák. o televizním a rozhl. vysílání, zákonem o obcích...). Tvrdili, že jde jen a jen o „štvavou“ kampaň proti Brunclíkovi a Hejdukovi. Je evidentní, že podpora soukromých aktivit sdružení fyzických osob - Müller-Brunclík - zástupcem města byla cílená, účelová. Jejich tvrzení o štvavé kampani, „boji o RTT“ a nakonec i o „politickém terorizmu v Turnově“ měla, mimo jiné, i odvést pozornost od jednoznačně neopodstatněného a právně pochybného financování RTT z rozpočtu města.

Ve sdělení Úřadu rady pro rozhlasové a televizní vysílání (dopis zn. Pr/248/01 2791 ze dne 5. 12. 2001 se zastupitel města Turnova Josef Kunetka, když se opakovaně dotazoval na legálnost vysílání regionální turnovské televize ASPERA TV pana JUDr. Brunclíka, dověděl že:

  1. předmětem správního řízení bylo porušení zákona 468/1991 Sb. o provozování rozhlasového a televizního vysílání, a to šíření neoprávněného vysílání v turnovském regionu
  2. provozovatelem vysílání na základě licence nebo registrace může být pouze fyzická nebo právnická osoba, nikoli tedy sdružení fyzických osob (v daném případě RTT)
  3. ASPERA TV s.r.o. je oprávněna provozovat vysílání programu ASPERA TV prostřednictvím satelitu na základě registrace Rady čj. Rg/90/99 ze dne 14.9.1999 a to pouze v určeném časovém intervalu (který nedodržuje)
  4. obchodní společnost MEC Turnov s.r.o. je oprávněna provozovat převzaté vysílání původních programů RTT 1 - Regionální televize Turnov a Regionální kanál E... na základě rozhodnutí Rady čj. Rg/3/00 ze dne 7.12.1999 - registrace opravňuje společnost MEC k šíření televizního vysílání v kabelových systémech
  5. Rada shledala neoprávněnost předmětného vysílání v tom, že je program RTT šířen v určité fázi své distribuce vzduchem prostřednictvím vysílačů, nikoli v jeho pozdější distribuci v kabelovém systému společnosti MEC.
  6. Tolik pouze jako základní informace k vlekoucímu se problému šetření jak to vlastně s turnovskou televizí je. Věříme, že vše se vyřeší a soukromá „úspěšná regionální televize“, jak se sama prezentuje, aniž by zneužívala prostředků z městského rozpočtu, bude ze svých zisků financovat i mnohé kulturní akce, aby pomohla městu a vrátila mu tak alespoň část prostředků, které v uplynulých letech, ne zcela korektně, na své soukromé podnikání získala.


(c) 2000-2006 MaT, Všechna práva vyhrazena