MaT's World   |   Gemologie   |   NDT   |   Archiv IT
Turnov - Neoficiální a nezávislé stránky města Turnova (logo, 16,5 kB)

Volební šance malých stran

Ivan Turnovec

Spektrum malých neparlamentních stran je velmi široké. Diskriminační pětiprocentní volební práh je pro většinu z nich téměř nepřekonatelný. Bohatým parlamentním stranám nemohou konkurovat ani finančními prostředky na předvolební kampaň. Díky své roztříštěnosti znamenají hlasy, které v rámci parlamentních voleb získají, jen eliminaci voličského potenciálu nesouhlasícího se současnou parlamentní „elitou“.

Otázkou je, mají-li tedy ve volbách šanci. V těch parlamentních zatím jen malou, ale to neznamená, že by se časem situace nemohla změnit. Malé strany a jejich osobnosti mají jen omezenou možnost prezentovat sebe a své názory celostátně. Pro novináře jsou zajímavější okoukané tváře pohybující se již několik let ve vrcholové politice. V rámci regionů, města a obcí však místní kluby neparlamentních stran mají podstatně větší šanci a to i bez pomoci masmédií. Prezentovat se mohou svou faktickou společenskou, kulturní, popularizační a třeba i sportovní činností. Obvykle jsou přítomny v místním zastupitelstvu. Svými návrhy a podněty mohou ovlivňovat práci obecních úřadů a díky tomu je velká šance, že v rámci dalších komunálních voleb se mohou umístit i velmi dobře a tak omezit vliv uskupení parlamentních straníků. Některá místní koaliční uskupení jsou toho po volbách 1998 příkladem.

Strana Volba pro město, která měla 20. dubna 2002 všeobecné shromáždění, je příkladem neparlamentní strany, která si svá omezení i možnosti plně uvědomuje. Vznikla v roce 1998 jako „servisní organizace“ umožňující zúčastnit se komunálních voleb nejen svým členům, ale všem angažovaným demokratům, kterým v současnosti vládnoucí politické strany nevyhovují. Tento způsob se osvědčil. Na řadě míst byli kandidáti VPM úspěšní. Lze předpokládat, že nejinak tomu bude během letošních podzimních komunálních voleb. Do komunálních voleb v Turnově půjdou znovu i kandidáti VPM. Jejich základní programové teze, tj. zajistit ve městě pořádek a dobré životní podmínky (např. doprava, či čistota a odpadové hospodářství), mezi které patří i revize starých rozhodnutí vedení radnice v čele se starostou ing. Hejdukem, občané znají a vědí, že bez výrazných změn v zastupitelstvu by se nedaly realizovat.

Sestavovat kandidátky do parlamentu nehodlá VPM ani letos. Nicméně mohla by být vzorem pro další strany tím, že bude prosazovat minimálně jednoho kandidáta do senátu. Šance osobnosti ve volebním okrsku, kde žije, pracuje a má širokou podporu, na úspěch je značná. Stranami dosazení kandidáti z centra, bez ohledu na, do kampaně vynakládané finanční prostředky, mají za předpokladu vyšší účasti voličů podstatně menší šanci. Ostatně zdá se, že některé parlamentní strany si to uvědomují a proto by Senát rády zrušily. Při tom jim nejde jen o možnosti zvolení osobností bez jejich kontroly, ale i o to, že senátoři mají větší podíl individuální zodpovědnosti, než poslanci parlamentu, za které mnohdy rozhoduje vedení stranického klubu.

I ta nejmenší strana má volební šance, pokud se zaměří tam kde by měla obecně celostátní politika začínat, to znamená, když začne řešit problémy komunální a případně postaví silného kandidáta do senátních voleb. Čas na volby parlamentní určitě přijde v některém z příštích volebních období.


(c) 2000-2006 MaT, Všechna práva vyhrazena