MaT's World   |   Gemologie   |   NDT   |   Archiv IT
Turnov - Neoficiální a nezávislé stránky města Turnova (logo, 16,5 kB)

Co bychom měli vědět o regionálních médiích v rámci předvolební kampaně

Ivan Turnovec

V prvé řadě je nutno být velice kritickým k většině předkládaných a mnohohlasně komentovaných „úspěchů“ kterých bylo dosaženo, a které mají voliče přesvědčit o tom jací kabrňáci jim vlastně vládli. Mnoho údajů zveřejněných v tomto čase se od skutečnosti může lišit i dost výrazně. Když se blíží volby tak mnohá místní a regionální média se snaží zavděčit svým sponzorům a potencionálním inzerentům. Do té snahy zalíbit se a při tom si zajistit nejrůznější výhody patří i další část mediálního arzenálu, kterým je nevybíravé napadání kritiků a oponentů těch spřátelených vládců.

Mediální moc má skutečně stále blíže k moci výkonné. Přinejmenším tam, kde umožňuje manipulovat s city nebo ochotu voličů. Mnozí novináři se i u nás velice cíleně podílejí na této nové moci. Skutečná moc se totiž realizuje až od úrovně vedení redakce, tvořeného docela často bývalými spolužáky. Tyto party se doplňují nikoli na základě schopností, ale známostí. Jejich členové mají společné smýšlení, společný vkus a společný zájem: nejenom informovat, ale i měnit. A samozřejmě vydělávat. Na mnoha místních médiích v obcích a regionech to bije do očí ještě více než v celostátních novinách.

Co je to seriózní tisk? Tak často vzývaný pojem objektivita nic neřeší, protože každé sdělení je více či méně subjektivní už svým výběrem, řazením, pozadím informace atd. Ale i úplnost, nepředpojatost, nestrannost, poctivost či aktuálnost mají svůj smysl jen tehdy, když je vztáhneme k něčemu. Jinak jsou to pouhé bubliny, které říkají velmi málo. Co vlastně dělala média, když aktuálně informovala o zásilkách s antraxem: byla chvályhodně aktuální, nebo hysterická a vezla se na vlně zájmu? Serióznost je bič, který můžeme používat, jak se nám zamane. Ostatně, je velmi zajímavé, že nenajdeme pojmy jako je serióznost či objektivita ani v Encyklopedii praktické žurnalistiky.

Při čtení mnohých novinových článků či sledování televizních šotů napadá člověka otázka: Čí zájmy reprezentují novináři, kteří jsou majiteli svých médií? Zájmy novináře, nebo obchodníka, který hledá vyšší zisk? Proč asi média mlčí o aférách svých vlastních či svých inzerentů? Proč někoho jiného naopak účelově napadají? Příkladem může být Regionální turnovská televize, která o šetření legitimity svého vysílání mlčí, ale o to více se snaží znevážit za každou cenu oponenty současného vedení radnice. Důvodem je, aby si zajistila starostovu podporu a tím i podporu finanční. Podobně jako při minulých volbách udělá vše proto, aby byla zachována kontinuita vládnutí – tj. aby došlo k zabránění veškeré snahy o kontrolu a revizi některých minulých rozhodnutí vedení města, potažmo pana starosty, která mohou být v rozporu nejen s dobrými mravy, ale třeba i se zákonem (mezi ně patří i starostovy smlouvy právě s regionální turnovskou televizí).

Tragédií je, že lidé neznají základní pravidla, jak vznikají zprávy a co jsou kvalitní a co nekvalitní informace, co je propaganda, co reklama, co public relations, co bulvár, co profesionalita. Kdyby to uměli rozlišovat, brali by hysteričnost a politickou zaujatost místních médií s nadhledem a nenechali by se jimi tak snadno ovlivnit ani manipulovat. Rozlišovali by kritiku nešvarů od osočování a pomluv. Sami by vznášeli dotazy a nebáli se postavit proti špatnému rozhodování zastupitelů, radních či samotného starosty. Uměli by sledovat konkrétní zodpovědnost svých zastupitelů, ta je jednoznačně dána tím jak jeden každý při rozhodování hlasuje. Určitě by jim mělo být divné, že v Turnově dokázal starosta ing. Hejduk prosadit a zastupitelstvem odhlasovat, že rozhodování v Turnově je anonymní, a že díky tomu nelze ani ověřit, zda jednotliví zastupitelé prosazovali volební programy svých stran či uskupení.


(c) 2000-2006 MaT, Všechna práva vyhrazena