MaT's World   |   Gemologie   |   NDT   |   Archiv IT
Turnov - Neoficiální a nezávislé stránky města Turnova (logo, 16,5 kB)

Bývalý provozovatel RTT stanul před soudem

Otakar Grund

Podle žaloby na bývalého provozovatele Regionální televize Turnov (RTT) Milana Brunclíka, bylo regionální televizní vysílání v rozporu se zákonem a smlouvy s městem neplatné. Jeho tvůrce však tvrdí opak. Hlavní líčení bylo odloženo, obě strany předloží další důkazy.

Státní zástupce Okresního státního zastupitelství v Semilech na něj podal obžalobu, že v období let 1996 až 1998 bez řádného povolení a udělení zákonem stanovené licence provozoval televizní vysílání, přičemž od Městského úřadu v Turnově za toto obdržel finanční příspěvky v celkové výši 1 993 000 Kč. Dále jej viní z toho, že nejméně jednou vysílal výdělečně reklamu pro společnost Kontakt, služby motoristům v Turnově a v roce 2000 do vysílání RTT zařadil videotext, který hrubě osočuje občana Josefa Kunetku ohledně jeho činnosti související s odchodem sovětských vojsk z Turnovska na počátku devadesátých let.

Obžaloba Milana Brunclíka viní také z toho, že tak o jiném sdělil nepravdivý údaj, který je způsobilý značnou měrou ohrozit jeho vážnost u spoluobčanů, dále pak způsobil vážné znepokojení části obyvatelstva rozšiřováním poplašné zprávy o možném nebezpečí radioaktivního zamoření. V rozsáhlém odůvodnění se mimo jiné praví, že smlouvy, uzavřené mezi Městem Turnov a sdružením fyzických osob, jejichž obsahem bylo zejména stanovení finančního příspěvku na provoz RTT v udávaném období, jsou neplatné.

Pan Milan Brunclík se hájil tím, že programy pouze pro Město Turnov vytvářel v rámci volné novinářské činnosti, což zákon umožňuje, jejich vysílání pak bylo výhradně otázkou činnosti pana Petra Müllera. Reklamu uvedené společnosti údajně vytvořil pro její potřebu, avšak nikdy ji nevysílal. Podrobně vysvětlil i způsob financování od Města Turnova, schválený městským zastupitelstvem a čerpání podkladů, na jejichž základě se vyjádřil o Josefu Kunetkovi i situaci v oblasti Vesecka, kde byla až do počátku devadesátých let umístěna raketová základna sovětských vojsk.

Některé výpovědi svědků byly s řadou těchto tvrzení v rozporu a žalovaná strana požaduje ještě výpovědi dalších osob. Z těchto důvodů bylo hlavní líčení odročeno na konec května, kdy budou mimo jiné posouzeny i dostupné záznamy o vysílání RTT.


(c) 2000-2006 MaT, Všechna práva vyhrazena