MaT's World   |   Gemologie   |   NDT   |   Archiv IT
Turnov - Neoficiální a nezávislé stránky města Turnova (logo, 16,5 kB)

Deset let pěveckého sboru Carmina v Turnově

Dětský pěvecký sbor Carmina vznikl v roce 1992 při Základní umělecké škole v Turnově z dětí prvních a druhých tříd základních škol. Dnes má již své pevné místo mezi kulturními aktivitami města. Pravidelně vystupuje v Turnově a okolí, zúčastňuje se různých přehlídek, soutěží a spolupracuje s oběma turnovskými smíšenými sbory dospělých, s Musicou Fortunou a PS Antonín Dvořák. Jako všechny výběrové sbory má i Carmina nyní kromě třicetišestičlenného koncertního sboru, v němž zpívají dívky od 11 do 17 let, ještě dvě přípravná oddělení, sbory Karmínek a Turnováček, které navštěvuje celkem sto dětí. Řada z nich se zároveň v ZUŠ učí hrát na různé nástroje.

Pěvecký sbor Carmina (45,2 kB)

Během každého školního roku kromě běžné výuky dívky z Carminy absolvují několik dvoudenních víkendových soustředění, kde nacvičují nový repertoár. O letních prázdninách se Carmina pravidelně účastní tábora, který škola pořádá také pro žáky dechového a smyčcového orchestru. Koncert pro rodiče na závěr tábora je pak ukázkou společného úsilí všech mladých muzikantů.

Repertoár Carminy je různorodý. Zahrnuje skladby starých mistrů (J. S. Bach, H. Purcell, J. Mysliveček), českou klasiku (A. Dvořák), ale i současnou českou sborovou tvorbu (P. Eben, O. Mácha, Z. Lukáš). Nejvíce jsou v něm zastoupeny úpravy lidových písní z Čech a Moravy.

Sbor má za sebou řadu úspěchů. Přivezl si například dvojí cenu za nejlepší výkon z festivalu Lomnické hudební jaro a vystoupil v programu Adventního koncertu v přímém přenosu České televize. V regionálních soutěžích dětských sborů dvakrát získal Zlaté pásmo a v roce 2000 reprezentovala školu na celostátní přehlídce DPS v Uničově. Carmina zpívala v Maďarsku, ve Francii, jako reprezentant turnovské kultury vystoupila také v Polsku a Německu v partnerských městech Jawor a Niesky. Doprovazečem sboru byl do roku 1997 Josef Uchytil, nyní jej už pátým rokem doprovází další žák klavírního oddělení turnovské ZUŠ, Vojtěch Wachtl. Hlasovou výchovu tři roky vede Eva Lédlová, zakladatelkou a sbormistryní Carminy je Ladislava Grundová.

Pěvecký sbor Carmina (34,2 kB)
Významné akce sboru v letech 1996-2001

1996 - Zájezd do Maďarska (město Keszthely)
1997 - účast na Adventním konzertu České televize Praha
1998 - účast na festivalu Lomnické hudební jaro (1. místo v kategorii sborů)
1999 - účast na festivalu Lomnické hudební jaro (1. místo v kategorii sborů)
2000 - konzertní zájezd do Francie (Montbrison, Villefranche, Marols)
2001 - vítězství v regionálním kole národní přehlídky DPS v Hradci Králové
2001 - účast na celostátní přehlídce školních pěveckých sborů v Uničově
2001 - účast na mezinárodním sborovém festivalu „Jaro se otvírá“ (Žďár n. S.)
2001 - adventní konzert v družebním městě Niesky (SRN)

Karmínek

Přípravný dětský pěvecký sbor Karmínek založila v roce 1993 Iveta Podzimková. Od listopadu 1994 jej řídí Helena Novotná, na klavír doprovází Milada Pozlerová. Z původních pětadvaceti dětí se postupně rozrostl na čtyřicet, později až na sedmdesát zpěváčků. V průběhu několika let byl rozdělen na děti mladší, ty zůstaly v Karmínku, a starší přešly do nově založeného sboru Turnováček.

V současné době Karmínek navštěvuje 55 dětí, přičemž více než polovina jsou děti předškolního věku. Pravidelně se zúčastňuje přehlídek přípravných sborů, jako jsou „Mnichovohradišťská jarní písnička“ a turnovská přehlídka „Zpíváme si pro radost“. Samostatně vystupuje v kulturním domě v Pěnčíně na tradičních vánočních oslavách pořádaných pro obyvatele Ústavu sociální péče Kurovodice. Každoročně pro veřejnost pořádá vánoční koncert v Okresním muzeu Českého ráje v Turnově. Tam vždy na závěr školního roku probíhá také veřejná ukázková hodina. Sbor se rovněž účastní příležitostných vystoupení na různých akcích.

Pěvecký sbor Karmínek (32 kB)

Cílem je vzbudit zájem dětí o sborový zpěv, vypěstovat u nich elementární pěvecké návyky a dovednosti. Děti se učí pracovat v kolektivu, veřejně vystupovat, a daří se i spolupráce s jejich rodiči.

Turnováček

Skupina starších dětí, které zažily své první pěvecké krůčky v Karmínku, se stala v roce 1999 základem druhého přípravného sboru, Turnováčku. Čtyřicet pět dětí ve věku devět až jedenáct let se jednou týdně schází na dvouhodinové zkoušce, navíc dvakrát ročně absolvují víkendová soustředění. Na podzimním připravují program vánočních koncertů a na jarním děti nacvičují repertoár pro přehlídky a regionální soutěže.

Turnováček během školního roku také pravidelně veřejně vystupuje. Již tradičně účinkuje společně s Carminou na vánočních koncertech v Turnově a Přáslavicích. Podobně jako Karmínek se každoročně účastní přehlídek dětských pěveckých sborů v Mnichově Hradišti a v Turnově. V roce 2001 se poprvé zúčastnil regionální přehlídky DPS v Hradci Králové, kde získal Stříbrné pásmo.

Jeho sbormistryně se snaží v dětech dále rozvíjet pěvecké návyky a dovednosti, pěstovat vztah ke zpěvu i k hudbě vůbec. Po odborné stránce je jedním z hlavních cílů sboru přechod od jednohlasu k vícehlasému zpěvu tak, aby děti byly připraveny ke vstupu do Carminy. Sbor Turnováček od jeho založení vede Daniela Nechutná, na klavír doprovází Jitka Adamcová.

Pěvecký sbor Turnováček (39,9 kB)

(c) 2000-2006 MaT, Všechna práva vyhrazena