MaT's World   |   Gemologie   |   NDT   |   Archiv IT
Turnov - Neoficiální a nezávislé stránky města Turnova (logo, 16,5 kB)

Soud s provozovatelem televize pokračuje

Otakar Grund

Minulý týden u Okresního soudu pokračovalo přerušené hlavní líčení s bývalým provozovatelem vysílání Regionální televize Turnov (RTT) panem Milanem Brunclíkem. Státní zástupce obžalovaného viní z toho, že v období let 1996 až 1998 provozoval regionální televizní vysílání bez řádného povolení a udělené zákonem stanovené licence, a za to obdržel finanční příspěvky od Města Turnova.

Jeho vinu spatřuje i v tom, že nejméně jednou vysílal reklamu pro turnovskou společnost Kontakt - služby motoristům a v roce 2000 do vysílání zařadil i videotext, ve kterém hrubě osočuje občana Josefa Kunetku, že v počátku devadesátých let, v době jeho činnosti ve funkci místostarosty zdejší radnice, občanům lhal o svém působení souvisejícím s odchodem sovětských vojsk. Obžaloba Milana Brunclíka viní také z toho, že tak o jiném sdělil nepravdivý údaj, který je způsobilý značnou měrou ohrozit jeho vážnost u spoluobčanů, dále pak Brunclík způsobil značné znepokojení části obyvatel rozšiřováním poplašné zprávy o možném nebezpečí radioaktivního zamoření.

V rozsáhlém odůvodnění se dále praví, že smlouvy, uzavřené mezi Městem Turnovem a sdružením fyzických osob, jejichž obsahem bylo zejména stanovení finančního příspěvku na provoz RTT v udávaném období, jsou neplatné.

Starosta města Milan Hejduk v roli svědka uvedl, že v době, kdy si Město Turnov uvědomovalo, že potřebuje informační médium, Brunclík tento produkt nabídl. A to program i jeho šíření. Zhruba půl roku vysílal zadarmo, pak s ním vedení města uzavřelo smlouvu, což schválilo městské zastupitelstvo. Podle jeho vyjádření situaci RTT projednávala rada města, rada pro RTT i zastupitelstvo, přičemž zastupitelstvo mělo vrcholné pravomoce.

Svědek František Šálek (společnost Kontakt) uvedl, že Brunclíkovi zadali vyrobení reklamní kazety o prodeji vozidel Renault, avšak její vysílání v programu RTT neviděl. “Předpokládal jsem to, neboť tak jsem si vysvětloval plnění naší smlouvy,” řekl. O tom, že byla reklama vysílána, usoudil i ze zvýšeného přílivu zákazníků.

Zajímavá byla i některá vyjádření svědků, jejichž výpovědi byly minulý týden čteny. Například místostarosta Vladimír Eckert v ní uvedl, že z uvedeného teletextu pochopil, že zde byla v roce 1983 zvýšená radioaktivita, ale to ve skutečnosti nebyla pravda. Podobně situaci vysvětlil i bývalý předseda MěNV Josef Vlna i první polistopadový starosta Václav Šolc. Ten prohlásil, že vysílání o výbuchu na Vesecku považoval za hloupost, tvrzení o radioaktivitě nazval přímo “novinářskou kachnou”. Ve své výpovědi současně podotkl, že Brunclík vysílal zprávy z města a okolí, avšak smlouvy s televizí podepisoval místostarosta Hejduk.

Jako důkazní materiál pak byla předložena sdělení a protokoly příslušných institucí a státních orgánů, které se vyjadřovaly k měření radiace a k oprávnění televizního vysílání i dostupné přehledy jeho vyúčtování.

Poté, když Milan Brunclík označil videokazetu s nahrávkou relací za podvod, předsedkyně soudu hlavní líčení přerušila. To bude pokračovat v polovině června.


(c) 2000-2006 MaT, Všechna práva vyhrazena