MaT's World   |   Gemologie   |   NDT   |   Archiv IT
Turnov - Neoficiální a nezávislé stránky města Turnova (logo, 16,5 kB)

Vypsaný grant žádná televize nedostane

Otakar Grund

Ani na květnovém jednání se zastupitelé nedohodli o tom, komu přidělí vypsaný grant v hodnotě 500 tisíc korun na letošní televizní vysílání pro město. Za pražskou společnost Aspera se jednání zúčastnil šéfredaktor Karel Navrátil, z liberecké RTM přijel její výkonný ředitel Zdeněk Chlebík.

Navrátil zastupitele ujistil, že Aspera vlastní jako první v ČR od 30. dubna 2002 licenci na provozování TV vysílání Regionální televize Turnov (RTT), podle nově přijatého zákona č.231/2001 Sb., který tak stanovil změnu původních registrací na licence. Současně uvedl, že RTT splňovala požadavky pro vysílání i v minulosti, neboť zákon toto v podobném rozsahu neupravoval. Podle něj vlastní Aspera i distribuční systém pro vysílání.

Zdeněk Chlebík ve svém vystoupení naproti tomu upozornil, že jediný, kdo má v současné době oprávnění na provoz kabelového systému v Turnově, je firma MEC s. r. o., se kterou na její využití uzavřeli smlouvu o smlouvě budoucí. Jinak stručně opakoval svoji nabídku a vysvětlil několik dalších podrobností.

Osmnáct přítomných zastupitelů se opět rozhodlo hlasovat tajně. Počet 12 : 8 ve prospěch RTM Liberec však nedovolil udělit vypsaný grant, neboť jej neschválila zákonem předepsaná většina (14 hlasů). Během jednání došlo i k nejasnostem ve vlastnictví příjmových antén a svodů přímo v objektech, kdy některé vlastní jejich majitelé, část údajně město i distribuční firma MEC.

Předkladatel návrhu, zastupitel Ivan Boháč mimo jiné uvedl, že zástupce Aspery a MEC požádal o schůzku, na které by si tyto vztahy vyjasnili, avšak pan Müller (MEC) se omluvil. Václav Jenšovský poznamenal, že toto se především týká majetkových vztahů, avšak dřívější vysílání RTT se dopustilo zejména v etické oblasti řady přehmatů.

Zastupitelé tak nejdříve o této věci mohou znovu rozhodnout až v závěru června.


(c) 2000-2006 MaT, Všechna práva vyhrazena