MaT's World   |   Gemologie   |   NDT   |   Archiv IT
Turnov - Neoficiální a nezávislé stránky města Turnova (logo, 16,5 kB)

Kandidát v parlamentních volbách z Turnova

Ivan Turnovec

Je jím RNDr. František Pelc z Turnova, kandiduje za US jako její člen. Na kandidátce KOALICE je na 3 místě za Petrem Marešem z US a Vackem (KDU-ČSL). Tento vyšší státní úředník – je ředitelem Správy chráněných krajinných oblastí, se angažuje již několik let v komunální politice. O poslanecké místo se už jednou neúspěšně snažil – bylo to pod hlavičkou ODA, která mu zajistila i jeho ředitelské místo. Jeho funkční místo vzniklo i s celým jeho úřadem trochu uměle. „Mladý odborník“ se díky své angažovanosti v ODA osvědčil na Správě CHKO Jizerské hory. Společně s přáteli ve vedení ministerstva, včetně jednoho z náměstků, dokázal přesvědčit ministra, že je vhodné rozdělit existující Agenturu pro ochranu přírody a krajiny, respektive vyčlenit z ní chráněné oblasti. Jako ředitel se ale začal věnovat víc politice než skutečné ochraně přírody. Tady může být také důvod jeho snahy dostat se do parlamentu. Hospodárnější ministr životního prostředí by mohl narazit na dokumenty, ve kterých bylo vyčlenění úřadu dr. Pelce opakovaně zpochybňováno.

Státní úředník věnující se smysluplné práci, a tou správa chráněných krajinných oblastí bezesporu je, by měl být hodnocen podle své odbornosti a nikoli politické příslušnosti. Zároveň by měl být plně vytížen, a na politické aktivity by mu čas zbývat neměl. Je-li pan doktor Pelc skutečně dobrým manažerem chráněných oblastí, má dostatek možností jak se realizovat. Jiná situace je v případě, že si není jist svou pozicí.

Liberečtí i turnovští voliči kteří půjdou k urnám odevzdat hlas KOALICI by měli vědět, jak se dr. Pelc osvědčil v politice komunální. Z plytkých předvolebních vystoupení se o tom, že by snad v parlamentu prosazoval něco v zájmu občanů, nedovíme. Jen náhodou nás mohou informovat zasvěcení, že by rád aspiroval na místo ministra životního prostředí.

Vraťme se ale k jeho komunálním aktivitám. V Turnově je v radě města. Zde se angažoval v případě likvidace koupaliště v Dolánkách a při prosazování problematické úpravy turnovských parků. V obou případech umožnil svým hlasem prosazení řešení, která v poslední době sám označil za nešťastná a za svou chybu. Dlužno dodat, že nebyl přístupný k diskusím v době kdy se rozhodovalo a kdy byl na problémy on i celá Rada města upozorňován.

Podporoval, a stále ještě podporuje regionální televizi, která vysílala bez oprávnění a postarala se několikrát o šíření poplašných zpráv. Ač na to byl v době kdy byl předsedou tzv. Rady pro RTT upozorňován, bránil svou osobní autoritou před kritikou televizi, a jejího majitele, který je v současnosti souzen za neoprávněné vysílání a šíření poplašné zprávy.

Dr. Pelc má také osobní podíl na tom jak město Turnov hospodaří. Při posledních volbách se, po vystoupení z ODA, angažoval na kandidátce za US a to velmi intenzivně. Těsně před volbami se ale pan doktor Pelc dohodl s ing. Hejdukem – problematickou osobností turnovské komunální politiky o jeho zvolení starostou města, viz. dříve publikovaný text Hrdinské činy turnovského starosty se završují. Společně ovlivnili další zvolené zastupitele. Na první schůzi zastupitelstva, kde byl starosta volen, podtrhl kandidáta kterého původně US i on sám navrhoval jako vhodného kandidáta na starostu města. Tento kandidát (Mgr. Josef Rytíř) získal maximální důvěru občanů během komunálních voleb a zasloužil se, že US získala celkem 5 zastupitelů. Navíc s volbou mgr. Rytíře souhlasili i zastupitelé, kteří požadovali kontrolu předchozího hospodaření města za období kdy byl ing. Hejduk místostarostou. Nebezpečí, že k tomu dojde bylo důvodem zákulisních jednání a posléze zvolení ing. Hejduka starostou.

Má-li být „nový politický styl“ US takový jaký předvádí pan Dr. Pelc v rovině komunální, nejsem si jist zda bude přínosem pro občany kraje. Já jej, a díky němu, i celou KOALICI, volit nebudu.

Nejen mne, ale i některé další voliče by zajímalo, jak je možné, že Dr. Pelc nepotřebuje během předvolební kampaně pracovat. Je otázkou zda má na předvolební kampaň, coby svou ryze soukromou aktivitu, dovolenou. V každém případě je vidět, že se chráněné oblasti bez pana ředitele obejdou a to by mělo být i hlavním poznatkem pro nového ministra životního prostředí, který vzejde z parlamentních voleb.


(c) 2000-2006 MaT, Všechna práva vyhrazena