MaT's World   |   Gemologie   |   NDT   |   Archiv IT
Turnov - Neoficiální a nezávislé stránky města Turnova (logo, 16,5 kB)

Kdo všechno může být „významným občanem“ města?

Ivan Turnovec

Turnovská radnice věnovala čas a prostředky k vyčlenění významných občanů města nalézajících se na místním hřbitově. Jde bezesporu o zajímavý nápad. Realizován byl pod patronací místostarostky města PhDr. Hany Maierové, která svou profesí historika je pro výběr významných občanů Turnovska zajisté osobou z nejkompetentnějších.

Poté co byly instalovány na hřbitově v jednotlivých odděleních cedulky se jmény, vedením města vybraných, významných osobností, jsem hřbitov navštívil. Je logické, že řada jmen je pro mne nových, protože zrovna o nich a jejich životě a práci zatím nevím. Nicméně mezi těmi známými mne hned blízko vchodu zaujalo jedno v vybraných jmen, seznámil jsem se s ním nedávno při studiu historických materiálů v souvislosti s rokem 1948 na Turnovsku. Jedná se totiž o jméno velitele turnovského oddělení SNB Miroslava Šilhána (1910 – 1980), který se v roce 1948 zasloužil o to, že řada občanů z Turnovska byla zatčena a dlouhodobě vězněna za distribuci protikomunistických letáků. Ostatně sám pan Šilhán ve svých vzpomínkách v publikaci Očima pamětníků vydané okresním výborem KSČ v Semilech v roce 1968, píše: „Do Turnova jsem byl přemístěn dne 1. února 1948 Hlavní správou výchovy a osvěty ministerstva vnitra… Jako člen strany jsem věděl, že na Turnovsku bude třeba pomáhat ze všech sil…Obavy národních socialistů, že mohu jako komunista a důstojník ovlivnit příslušníky SNB na celém okrese, byly opodstatněné … Letáky byly rozhazovány po ulicích, silnicích a zasouvány pod dveře domů ve večerní době. I jejich původce jsme objevili a zneškodnili.“

Čtrnáct mládenců „letáčkářů“, zajištěných panem Šilhánem a jeho lidmi, bylo odsouzeno na řadu let do vězení. Někdo to asi stále pokládá za záslužný čin. Pan velitel je podle paní místostarostky zaslouženě významnou osobností města Turnova. Jako historička, pracující od skončení studia v Muzeu Českého ráje v Turnově, kde byla vedoucí oddělení historie s funkcí studia dělnického hnutí a vývoje socialismu v regionu, to musí vědět. K materiálům jako byla vzpomínková komunistická publikace z roku 1968 měla z titulu svého pracovního zařazení nejblíže. V roce 1990 odložila svůj stranický průkaz a z nadějné komunistické odbornice se stala bezpartijní. Snažila se jako nezávislá kandidovat v krajských volbách za ČSNS, možná, že právě kvůli ní, tato strana se zajímavým programem, neuspěla. Před krajskými volbami ale v Turnově, mezi ostatními Nezávislými kandidáty, společně se současným starostou ing. Milanem Hejdukem, byla zvolena do zastupitelstva a posléze zvolena i do funkce místostarostky. Do její náplně patří kromě vedení Sdružení obcí Českého ráje i problematika čestných občanství a upozorňování na významné občany Turnovska. Její výběr pana Miroslava Šilhána, mezi významné osobnosti nalézající se na turnovském hřbitově, je v kontextu s její kariérou v komunální politice.

Pro zájemce, kteří by si chtěli přečíst kompletní text „vzpomínání“ pana Miroslava Šilhána, které v roce 1968 sepsal v publikaci OV KSČ Semily, není nic snazšího než podívat se na původní text Vzpomínky velitele SNB. A pro úplnost ještě odkaz na obsah celé publikace Očíma pamětníků.


(c) 2000-2006 MaT, Všechna práva vyhrazena