MaT's World   |   Gemologie   |   NDT   |   Archiv IT
Turnov - Neoficiální a nezávislé stránky města Turnova (logo, 16,5 kB)

Je PhDr. Petr Mareš pro novou vládu přínosem?

Ivan Turnovec

V současnosti opouští bývalý poslanec Petr Mareš svou kancelář, kterou měl několik posledních let v Turnově. V očích voličů se moc nevytáhl a tak při volbách se již do Poslanecké sněmovny nedostal. Díky stranickému postu místopředsedy US se ale nakonec do vlády ČSSD dostal. Zda bylo i jeho místo ve vládě důvodem, že se volební program US-KDU (poté co rezignovala, s ústupky nesouhlasící, předsedkyně Hana Marvanová) nakonec stal socialistickým, se asi hned tak nedovíme. On se tím určitě chlubit nebude.

Otázkou je, jakým přínosem pro Špidlovu vládu pan Mareš bude. Můžeme odhadovat podle toho, jak působil v Turnově, kde se mu jak sám několikrát uváděl: „líbilo a dobře pracovalo“. Exponoval se v případě zdejší hotelové školy, snažil se neúspěšně zajistit státní dotace na rekonstrukci kasáren po sovětské armádě. Neexistuje nic pozitivního čím by se tento bývalý poslanec mohl pochlubit.

Peníze na rekonstrukci kasáren daroval nakonec mecenáš J. B. Horáček, osobnost o které se v Turnově i okolí hodně mluví, protože jde o filantropa, který ze svého osobního majetku prostřednictvím nadace financuje, a to celkově v řádu stamilionů, odměny pro nejlepší studenty turnovských škol, mnohé investiční akce, od znovu postavení kašny v Turnově, koupení budovy pro městský úřad na Hrubé Skále, stavbu domovů důchodců, či rekonstrukci bývalých kasáren.

V letošním roce vyplatila tato nadace i první cenu za pokrok ve vědě v České republice v hodnotě milionu korun. Ví o tom celá vědecká obec a zdá se že se tak trochu blýská na časy, vědci si ocenění zaslouží určitě víc než baviči z televizních obrazovek. Nicméně pro pana PhDr. Mareše, tento člověk neexistuje, nic o něm neví, alespoň se tak vyjádřil pro časopis Týden na jednu ze tří otázek, kterou mu reportér položil. Slavnostního otevření Hotelové školy v rekonstruovaných kasárnách se ale zúčastnil. Skoro to vypadá, že přes svá prohlášení v tisku se s Turnovem nikdy nesžil a ani jej nic o životě města ve kterém měl kancelář nezajímalo. Nakonec sám si vzpomínám, že několik mých pokusů promluvit si s ním coby poslancem skončilo vždy bezúspěšně. Stejně bezúspěšné bylo zvát jej na besedy s občany, které pořádal turnovský demokratický klub.

Je s podivem, že dokázal se svými přáteli ve vedení US požadovat pro sebe, jako jednoho z politiků kteří propadli ve volbách, místo ve vládě (totéž platí i pro pana Pilipa, který pašalík díky bohu nedostal). Správnou poznámku jsem objevil v časopise TÝDEN z 15. 6., ve článku Marka Stoniše, nazvaném Všeho moc škodí, a navíc je to příliš drahé: „Jde jen o to, uspokojit partajní žízeň po dobře honorovaných pašalících. Ať to stojí, co to stojí. Nebo funkce vícepremiéra pro vědu a výzkum. Bude snad chodit na zasedání vlády v bílém plášti a s křivulemi po kapsách? Kolik nás bude stát jeho aparát? Nebylo by lepší udělit za ty peníze několik desítek vědeckých grantů?“ Možná, že by nebylo od věci, kdyby se nad svou účastí v nové vládě pan Mareš ještě zamyslel. Přínosem v žádném případě nebude.


(c) 2000-2006 MaT, Všechna práva vyhrazena