MaT's World   |   Gemologie   |   NDT   |   Archiv IT
Turnov - Neoficiální a nezávislé stránky města Turnova (logo, 16,5 kB)

K Prezidentským dekretům krajan z Francie

Jiří Kovář

Přečetl jsem si v tisku následující: „...Parlament (EU) však očekává, že pokud existující české právo - například na základě prezidentských dekretů - stále obsahuje diskriminační ustanovení, která jsou v rozporu s acquis communitaire (tj. právem EU), odstraní (česká strana) tato ustanovení nejpozději v době svého vstupu do EU.“

Je-li tato věta poslední arogancí arogantních komisařů EU, Česká republika by do Evropské Unie vstoupit neměla!!! A to z mnoha důvodů:

  1. Představitelé EU intelektuálně kolaborují z nacistickým Německem, a v tomto směru by měly být trestně stíháni.
  2. EU a její představitelé nemají žádné právo měnit Postupimské dohody. Členské státy této Unie představovaly ve většině aktivní články nacismu a nebo byly jejími spojenci a nebo představovaly podobně orientované fašistické politické síly. A tu jejich válku prohrály, tak jako ji prohráli tzv. sudetští Němci.
  3. Zda-li se příslušný komisar odváží něco podobného říct, je možné, že je pod přímým vlivem neonacionálně socialitických a Henleinovských lobby. Zdá se mi poté, že EU je zkorumpovaným systémem. Může se tudíž stát že skončí mnohem hůře než Sovětský Svaz. Logickým závěrem je, že by asi bylo lepší ruce od toho odtáhnout a do EU zkrátka nevstoupit a o vstup ani nežádat, a nebo žádost anulovat.
  4. Hledám znalce mezinárodního práva, kteří by studovaly důsledky Mnichovských dohod z roku 1938 a eventuální možnost hmotného odškodněni za nedodržení v té době platných smluv týkajících se bývalého Československa.

Žiji ve Francii od roku 1980, jsem praktickým lékařem. Nemám tudíž mnoho přímých informací z České republiky. Je tudíž možné, že moje představy jsou naivní a nepřesné a zcela určitě nedostatečné.

Moje stanovisko je ale pevné a neustoupím od něj ani jeden krok, Věřím že česká vláda o Benešových dekretech nediskutuje s představiteli EU. Věřím že o nedotknutelnosti těchto dekretů diskutuje pouze s Velkou Británií, se Spojenými Státy a s Ruskem.

Nerad bych viděl, že český lid je nedostatečně odhodlaným. Dante řekl něco podobného: „de l'audace, toujours de l'audace et encore de l'audace!“ Za svými zájmy musí každý nekompromisně stát, třeba proti celému světu. Jsem-li přesvědčen o mé pravdě, za ni i život budu riskovat!!! Děkuji Vám za odpověď .

georges.kovar@wanadoo.fr


(c) 2000-2006 MaT, Všechna práva vyhrazena