MaT's World   |   Gemologie   |   NDT   |   Archiv IT
Turnov - Neoficiální a nezávislé stránky města Turnova (logo, 16,5 kB)

Turnovské vyrovnávání s minulostí

Ivan Turnovec

V Turnově mají redaktoři městského kulturně politického měsíčníku Hlasy a ohlasy velice svérázný názor na zveřejňování historických dokumentů. Před čtyřmi lety v roce 1998 se konala vzpomínková akce na 14 „letáčkářů“, mladých lidí kteří byli dlouhá léta vězněni za svůj nesouhlas s komunistickým pučem v roce 1948. O jejich zatčení se zasloužil tehdejší okresní policejní ředitel v Turnově Miroslav Šilhán.

Redakce turnovského kulturně politického měsíčníku Hlasy a ohlasy dostala již před několika lety k dispozici originální historický dokument, kterým byly v komunistickém sborníku z roku 1968 zveřejněné paměti pana Šilhána. Zveřejnit jej odmítla, tehdy bez vysvětlení. Dokument neotiskla ani nyní, v roce 2002, kdy Turnovská radnice věnovala čas a prostředky na vyčlenění významných občanů města nalézajících se na místním hřbitově. Mezi vybranými jmény se totiž objevil i Miroslav Šilhan (1910 – 1980). Na to s nevolí reagovali někteří pamětníci. Redaktoři Hlasů a ohlasů se naopak rozhorlili nad tím, že jsem na tuto skutečnost upozornil na internetu a později i v rámci ČT. Cituji z jejich dopisu, který jsem dostal elektronickou poštou 30. 7. 2002:

Nyní bychom se chtěli vyjádřit k Vašemu dotazu na neotištění materiálu o KSČ v roce 1948. Chválíme Vás, že jste původně redakci a také veřejnosti našeho města nabídl zpracování historie komunistického hnutí na Turnovsku ve 20. století. Myslíme si, že ta by měla začínat přinejmenším rokem 1921, resp. i dříve a ne jednou etapou bez souvislostí, byť ze zlomového roku 1948. Zpracování takovéhoto tématu by bylo určitě záslužným činem, který se Vám jistě povede. Jak jste s ním tedy daleko? Bylo by možná dobré po zpracování finálního textu tento poskytnout renomovaným historikům k oponentuře jinak by se mohlo stát, že by místo objektivně zpracované historické etapy naší země (byť hodně temné) vznikl materiál zaplněný údaji bez patřičných souvislostí, jehož prvotním cílem by bylo skandalizování dosud žijících aktérů komunistického hnutí. Nic proti tomu, řada z nich se jistě dopouštěla přestupků ve smyslu šikanování, špiclování a pronásledování jinak smýšlejících občanů, ale právě proto musí být texty důkladně promyšleny a dokladovány, jinak při možném soudním sporu by autor textu neuspěl. A ještě jednu poznámku k problému kolem pana Šilhána. Celá věc se zdramatizovala opět z důvodů Vašeho zla. Přístup Konfederace politických vězňů byl velice seriózní. Dle našich informací to byli právě jeho členové, kteří na problematiku upozornili radnici jako první. Zajistilo se konečné řešení a tento člověk byl z tabulky odstraněn. Vstup ČT, která si tak nějak mimochodem ani nevšimla záslužnosti označení hřbitova, a pouze celý problém úspěšně vyhrotila v době, kdy už bylo vše napraveno, nechápeme vůbec.

Podle redaktorů Feštra a Charouska je zlem upozornění na to, že o tak citlivé věci jako je označení zásluh některých občanů nalézajících se na turnovském hřbitově, nemůže rozhodovat jednotlivec, a že v každém případě musí ona „záslužnost“ být zdokumentována. Nechápu co je za „problém“ kolem pana Šilhána, já žádný nevidím. To že bylo jeho zařazení mezi významné občany ostudou města není zas tak velký problém, aby se měl někdo snažit to zakrývat. Zaráží mne reakce starosty města, který chtěl vysílání ČT zabránit.

Co se redakce HOT týče, nechuť informovat veřejnost je stejně nepochopitelná. V případě publikování historických dokumentů, mi není jasné jak mají být promýšleny. Nezveřejnění textu pana Šilhana na stránkách HOT je dokonce trestuhodné, protože svým spoluobčanům dost ublížil. Své vzpomínky na rok 1948 napsal pan Šilhán osobně, vyšly tiskem a nelze je zpochybnit. Přiznám se, že nevím kolik aktérů z přelomového období, tj. let 1945-50 ještě žije. Nechápu ale, co redaktoři HOT myslí skandalizováním těch žijících, když se zatím mluvilo jen o zesnulém. Dědičný hřích původu už neplatí a žádný rodinný příslušník není trestán za své rodiče. Dětí komunistických rodičů je v parlamentu celá řada, a nikdo jim to nevyčítá. Ale co se týče těch, kteří spoluobčanům ubližovali, nepokládám za šikanu, když se o tom bude veřejně mluvit. Historické dokumenty jsou objektivní a úvaha o tom, že by jejich zveřejněním „vznikl materiál zaplněný údaji bez patřičných souvislostí, jehož prvotním cílem by bylo skandalizování“ je nesmyslná. Oba redaktoři by měli vědět, že zpracování lokálních či regionálních dokumentů, a hlavně jejich co nejpřesnější citování je podkladem, se kterým až dodatečně mohou pracovat historici zabývající se nějakým tématem, nebo časovým úsekem obecně.

Historické dokumenty jsou dané a nelze je oponovat – lze je pouze komentovat – to ale asi páni redaktoři neví. Úsměvné už je vykládat něco o případném soudním sporu – publikování historických dokumentů a tím spíš materiálů, které již byly publikovány, nemůže být nikdy a nikým napadnuto.


(c) 2000-2006 MaT, Všechna práva vyhrazena