MaT's World   |   Gemologie   |   NDT   |   Archiv IT
Turnov - Neoficiální a nezávislé stránky města Turnova (logo, 16,5 kB)

Bude Střelnice ujídat z rozpočtu města?

Ivan Turnovec

V tisku jsem se dočetl, že k zastavení výstavby Střelnice došlo z důvodu „nevhodně projektovaných základů“ a že byly zjištěny složitější geologické poměry, než bylo původně uváděno. „Dnes víme, že investice bude vyšší minimálně o deset milionů korun. Z nich jsme již vyčerpali třímilionovou rezervu, ale nepovažuji to za nic dramatického,“ prohlásil údajně starosta ing. Milan Hejduk dle Milana Brunclíka ml. (Deník Pojizeří 2. 8. 02). Mně uvedená částka jako maličkost nepřipadá.

Zajímalo by mne, zda byl proveden předběžný stavebně-geologický průzkum, a jaký byl jeho výsledek. V případě svažitých terénů tvořených křídovými sedimenty je totiž riziko nestability podloží velké. (V Turnově na nejrůznějších místech dochází, právě z důvodů heterogenity křídového podloží, k praskání staveb, několikrát byla opravována trhající se silnice, atp.) U větších staveb, a k těm výstavba Střelnice bezesporu patří, by mělo být provedeno před zahájením prací i staticko-geologické posouzení stavebního projektu, se zvláštním zřetelem na řešení základů stavby, včetně technologického postupu a dozoru. Ptám se tedy, existuje posouzení stavební dokumentace? Nechce se mi věřit, že by se k uvedeným krokům nepřistoupilo. V případě, že jde o nesprávné údaje, má město možnost požadovat finanční náhradu a nové zpracování jak stavebně-geologického průzkumu, tak projektu, respektive té části, která se zabývá řešením založení stavby. Zaráží mne proto slova pana Václava Feštra že: „Nyní vybíráme firmu, která zpracuje novou statiku Střelnice“. A ještě víc prohlášení pana starosty, který údajně na tiskovce města prohlásil, že „Projektant mohl být lepší, ale postihovat ho nebudeme“.

Jaký má starosta města Turnova zájem na tom, aby kryl chyby ve stavebně-geologickém průzkumu (či jeho nerealizaci) a projektové dokumentaci základů stavby? Není přece důvod, aby se zvýšené náklady na projekt hradily z městského rozpočtu.


(c) 2000-2006 MaT, Všechna práva vyhrazena