MaT's World   |   Gemologie   |   NDT   |   Archiv IT
Turnov - Neoficiální a nezávislé stránky města Turnova (logo, 16,5 kB)

Je zavedení výroby obalovaných asfaltových směsí v Turnově rozumné?

Ivan Turnovec

Reaguji na článek v MFDnes ze 3. srpna nazvaný O asfaltovnu se už přou politici. Pan redaktor Michal Komárek v něm upozornil na to, že za určitých podmínek se z ryze občanského kritického přístupu k nějakému rozhodnutí, či rozhodování radnice, může stát spor politický. Má bezesporu pravdu. Jako politický teror se snaží prezentovat každý kritický hlas starosta města Turnova ing. Milan Hejduk. Není schopen si uvědomit, že pokud se snaží některá rozhodnutí řešit utajeně, vyvolá to zákonitě odpor.

V případě plánované výstavby obalovny (tedy výroby asfaltem obalené drti) slíbil již před dvěma lety, že pozemek na Vesecku bude pronajat k tomuto účelu, otázkou je komu. Proč městská nabídka platí od samého počátku pro obalovnu živičných směsí jako jediný podnikatelský záměr, aniž by zde byla nějaká poptávka?

Nevěřím, že až dnes existují nabídky firem, zájem musel projevit již někdo dříve. Při posuzování se ale zástupci radnice (jmenovitě starosta) nezamýšleli nad tím jaký bude vliv výroby obalovaných směsí na život města Turnova a jeho občanů. Argumentování technologickou dokonalostí je trochu zavádějící. V článku pana Komárka říká ing. Hejduk: "Možná jen lidé nemají představu o tom, jak vypadá moderní závod tohoto typu. Třeba sami zjistí, že obavy z kouře, prachu, hluku, zápachu jsou zbytečné." Jak ale problém pociťují občané kteří podepisují Protestní prohlášení? Měl jsem možnost s některými mluvit. Teprve pan zastupitel Josef Kunetka předložil základní údaje o obalovně. V nabídce městu se uvádí, že obalovna má teoretický výkon 160 tun/hod. Využívána ale prý bude jen na 26 %, což je 80 000 tun za rok. Už tomuto prvnímu tvrzení je těžko uvěřit. Který podnikatel bude souhlasit s tím, aby strojní zařízení pracovalo jen na čtvrtinový výkon. I při dokonalé technologii není zaručeno, že nedojde k havárii způsobené technologickou nekázní.

Nicméně hlavním problémem, na který mnozí ze signatářů upozorňují, není ani tak vlastní technologie, jako to, že výroba nemá surovinovou základnu v místě. Obalovna musí veškeré suroviny přivážet a celou svou výrobní kapacitu opět odvézt nákladními automobily. To je další nárůst nákladní dopravy v oblasti, která je již nyní před kolapsem. Začněme počítat. Při onom 26% strojním využití to má být 80 000 tun roční výroby, vezměme jako horní hranici jen výkon 52% tj. 160 000 tun ročně. Veškerý materiál je nutno přivézt a odvézt - tj. v jednom případě 160 000 tun, ve druhém 320 000 tun. Pro porovnání to představuje objem (při objemové hmotnosti obalované drti kolem 1,3 tuny na kubický metr) ročně převáženého materiálu od 123 000 m3 po 246 000 m3. Tato množství materiálu přiváženého a odváženého v oblasti kde je silniční síť již dnes přetížena, znamená její zatížení v pracovních dnech o 160 až 320 nákladních aut denně. (Způsob výpočtu 160 000 tun reprezentuje 32 000 plných nákladních vozů o nosnosti 5 tun, při 200 pracovních dnech to je denně 160 vozů, při dvojnásobné tonáži dvojnásobek). Zatížení silniční sítě ve zdejší oblasti je to nemalé. I toto je nepříznivé ovlivňování životního prostředí a pan starosta Turnova to úmyslně zatajuje.


(c) 2000-2006 MaT, Všechna práva vyhrazena