MaT's World   |   Gemologie   |   NDT   |   Archiv IT
Turnov - Neoficiální a nezávislé stránky města Turnova (logo, 16,5 kB)

Výstavba Střelnice se na čas zastavila

Otakar Grund

Plánovaná akce bude nejméně o deset milionů dražší. Město má údajně několik možností, jak chybějící peníze sehnat. Bude ale potřeba nový projekt, protože původní, podle posudku odborníků, nevyhovuje platným předpisům. Skoro měsíc nepokračují práce na výstavbě nového objektu Kulturního centra (KCT) na místě bývalé Střelnice, kde podle vyjádření starosty Milana Hejduka nastala komplikovaná situace.

Stavba s původním rozpočtem 143 milionů korun se podle měsíc staré informace místostarostky Hany Maierové měla prodražit asi o 4,5 milionů, avšak starosta Hejduk už minulý čtvrtek hovořil nejméně o milionech deseti. Oba shodně přiznali, že se tak stalo z důvodu nevhodně projektovaných základů, jelikož se změnily podmínky geologického průzkumu, který bylo možné provést až po odstranění části svahu. Nyní má město podle starosty čtyři možnosti. Může požádat o příspěvek stát, Nadaci B. J. Horáčka Českému ráji, použít vlastních zdrojů, nebo částečně omezit stavbu. Každopádně však údajně musí provést dopracování projektu dalším projektantem a zlepšit kontrolu.

“Nevěřili byste, kolik odborníků má různé názory na zpevnění základů,” řekl novinářům minulý čtvrtek starosta Hejduk. Zastupitel Josef Kunetka upozornil na to, že nedaleko byla v minulosti z podobných důvodů nedostavena věž chrámu Panny Marie, proto bylo možné předpokládat, že i tady nastanou problémy se stabilitou základů. Novinář Michal Komárek chtěl proto vědět, jaké z této situace vyvodí vedení města důsledky.

“Projektant navrhl pasy, jako při stavbě rodinného domku, my ale udělali piloty. Projektant mohl být lepší, ale postihovat ho nebudeme,” dodal starosta. Ten tvrdí, že totiž hlavním problémem je kolmá stěna, což projektant před odkrytím zeminy nemohl vědět. Navíc se prý odborníci z celé republiky přou, jak to nyní udělat. Podle Hejduka s geniálním nápadem přišel ředitel KCT Václav Feštr, který navrhl vypustit plánované sklepní prostory a přemístit je jinam.

Vzhledem k řadě dohadů a různých vyjádření jsme požádali o předložení „Předběžného posouzení dokumentace pro provedení stavby“, vypracované firmou Design 4 z 27. září loňského roku. Tady jsme se v připomínkách dočetli, že podle jeho autorů je nutné doplnit výkresy výkopů, vytyčovací výkres objektu, bourací výkresy a řezy základů, že není počítáno s dilatací základů, chybí upřesnění minimální hloubky, a není zřejmé, kdo bude hradit odborný dohled geologa. V technické zprávě upozorňují na to, že po provedení podrobného inženýrsko-geologického průzkumu mohou nastat změny v založení objektu, samozřejmě i s vlivem na jeho cenu. V této souvislosti upozornili na to, že geologické poměry při severním a severovýchodním okraji jsou složité. Rovněž není doložen statický výpočet opěrné stěny, ani specifikována výztuž pilot, popis kotev a mikropilot, a způsob provedení. Předložený statický výpočet přitom označili za nekontrolovatelný.

Další připomínky se týkaly ostatních záležitostí, jako například výztuže základových pasů, dobetonávky, a provázání sloupů výztuží k základu a podobně. „Statický výpočet ocelové konstrukce byl proveden podle dnes už neplatné normy (ČSN 731401 z roku 1984), přesto lze ocelovou konstrukci považovat za dobře navrženou,“ píše se ve zprávě. Nedostatky jsou ale i v oblasti elektroinstalace, v plynovém odběrním zařízení, zdravotní technice, která neodpovídá vyhlášce ministerstva zdravotnictví č. 107/2001, což však po odstranění nebrání projektu v realizaci.

V závěru zprávy se pak praví, že bohužel estetické kvality, dle názoru odborníků, neodpovídají kulturnímu poslání objektu a dokumentace nesplňuje obecné požadavky na dokumentaci pro provedení stavby. Ta má sloužit jen jako podklad pro zadání výběrového řízení.

Rovněž podle posudku akustiky českobudějovického Studia D velký sál nemá dobré poměry rozměrů, prostor vymezený balkony je velice úzký a proto „naladit“ jej současně pro mluvené slovo a hudbu není možné.

Jedině ve stručném dvoustránkovém posudku firmy T. C. clasic, a. s. z hlediska různých specifik divadelní techniky píše jeho autor, Václav Mikule, i s několika gramatickými chybami, že neshledal žádné závady. Také vedoucí radničního odboru rozvoje Pavel Kanclíř předpokládá, že po odstranění závad bude možné stavbu realizovat.


(c) 2000-2006 MaT, Všechna práva vyhrazena