MaT's World   |   Gemologie   |   NDT   |   Archiv IT
Turnov - Neoficiální a nezávislé stránky města Turnova (logo, 16,5 kB)

Předvolební sliby a jejich plnění (1)

Ivan Turnovec

V Turnově je před zahájením nové komunální předvolební kampaně prakticky nemožné ověřit si, zda zástupci stran při jednáních zastupitelstva prosazovali plnění předvolebních slibů. Představitelé ODA slíbili urychlení opravy a znovuotevření městského koupaliště v Dolánkách i s návazností na rozvoj dalších služeb v tomto areálu. Jeho rekonstrukci i využití tak podobně slíbili zástupci KDU-ČSL, ODS, ČSSD, VPM a další. Nejvýraznějším příkladem nedodržení předvolebních slibů je proto starostou prosazená likvidace koupaliště v Dolánkách.

Jedině starostův Nezávislý blok, pro který bylo prioritou kontinuální vládnutí ing. Hejduka a jeho přátel, nestál o znovuzpřístupnění koupaliště. Těm záleželo jen na tom, aby neměl nikdo možnost kontrolovat hospodaření města pod jejich vedením. Proti vůli občanů byl proto areál zlikvidován, a co je zarážející, za souhlasu nadpoloviční většiny zastupitelů. Zjišťovat jmenovitou zodpovědnost zastupitelů za jejich rozhodování o hospodaření města prakticky nelze. Úmyslně bylo totiž při schvalování jednacího řádu rozhodnuto, že hlasování zastupitelů budou anonymní. Na to také mnozí zastupitelé spoléhají. Je paradoxní třeba případ pana zastupitele Zímy, který svým voličům z ČSSD tvrdil nepravdivě, že se schůze zastupitelstva, kde se o zrušení koupaliště hlasovalo, vůbec nezúčastnil. Občané si totiž právě toto hlasování kontrolovali a zhotovili seznam těch, kteří za likvidaci koupaliště mohou. Pan Zíma byl mezi nimi. Starosta města zrušení zdůvodňoval tím, že přeci nedopustí, aby koupaliště v Dolánkách konkurovalo plánované výstavbě sportovního areálu v Maškově zahradě. Ostatně o něco později, tuším, že to je opět v HOT, prohlásil, v rámci nějaké ankety, že se jezdí koupat mimo Turnov, do Liberce či Jablonce. Jeho totiž zájmy spoluobčanů vůbec nezajímají. To že se v zastupitelstvu rozhodlo o likvidaci oblíbeného koupaliště nevhodně, si už někteří z aktérů uvědomují. Jednalo se totiž jednoznačně o poškození všech občanů. Radní František Pelc to i sebekriticky přiznal (opět cituji z HOT): „Nepříliš šťastné bylo i to, jak jsme hrdinně zasypali koupaliště v Dolánkách, aniž bychom měli v rukou nějakou časově i věcně blízkou náhradu.“ Hlavní vinu ale nesou společně se starostou ing. Hejdukem a jeho přáteli z Nezávislého bloku ti zastupitelé, kteří se jím nechali přemluvit k souhlasu se zrušením a likvidací areálu v Dolánkách. Jsou to oni, kdo patnáct tisíc Turnováků připravili v letních parnech o možnost koupání. Jejich jmenovitý seznam je v dubnovém HOT 2002 (str. 49–50) ve článku pana Loudy věnovaném právě hlasování zastupitelstva o rušení koupaliště. Jde o pány: Berndta, Boháče, Eckerta, Hakena, Hejduka, Hrubého, Maierovou, Pekaře, Pelce, Rambouska, Slámu, Suchardu, Špetlíka a Zímu. To by si voliči měli zapamatovat než půjdou ke komunálním volbám, stejně jako jména těch, kteří s rušením koupaliště nesouhlasili: Grund, Jansa, Jarolímek, Jenšovský, Kunetka, Mašek, Rytíř, Sekanina.


(c) 2000-2006 MaT, Všechna práva vyhrazena