MaT's World   |   Gemologie   |   NDT   |   Archiv IT
Turnov - Neoficiální a nezávislé stránky města Turnova (logo, 16,5 kB)

Dopis z Turnovského kulturního centra

Vážený pane Turnovec.

Vaši reakci jsem víceméně předpokládal. Uzavřel jsem sázku, že se konečně názorově střetneme.Výsledek je, bohužel, takový, že se to potvrdilo. Vyhrál jsem láhev šampaňského. Musí současně uvést, že z toho žádnou velkou radost nemám.

Váš dopis stavbě výrazně nepomůže. Bez dostatečných informací již opět hledáte odpovědné. Kdybychom takto pokračovali všichni, byla by Střelnice postaven tak za 30 - 40 let. Byla by to však příjemná práce. Někdo by udělal jakékoliv rozhodnutí a další by rozhodoval o správnosti takového rozhodnutí a vždy by se hledala odpovědnost. Na druhou stranu uznávám, že Vámi napsané má svoji logiku a snad i oprávněnost. Současně však musím uvést několik informací, které považuji za nutné.

1. KULTURNÍ CENTRUM TURNOV s.r.o. je opravdu investorem stavby a já jeho zástupcem ve věcech smluvních a částečně i technických, které ale spíše připadají k řešení technickému dozoru investora a technickému dozoru Nadace B.J. Horáčka.

2. KCT s.r.o. se stalo investorem až v zimě roku 2002 a to rozhodnutím Zastupitelstva města Turnova.

3. Veškerou přípravu stavby do té doby provádělo město Turnov.

4. Stavba Střelnice je poměrně složitá v zakládání a v současné době činím taková opatření, aby měly v současné době zjištěné geologické podmínky měly pokud možno co nejmenší dopad do doby výstavby a ceny stavby.

Nevím z jakých zdrojů informací vycházíte, ale myslím si, že jich máte žalostně málo. Odhadoval bych je na informace získané šuškandou, kterou sám odsuzujete. Nevím a neznám rozsah informací, které bych Vám měl, jako občanovi města, poskytovat, ale v případě, že byste měl o nějaké informace zájem, můžete mě navštívit. To z toho důvodu, že nemám tolik času, abych neustále někomu něco psal. Priority mého pracovní vytížení jsou opravdu jinde.

Nyní k tomu, co uvádíte. Veškerá výběrová řízení na dodavatele architektonické studie, projektu stavby, výběru stavebního dozoru a dodavatele stavby provádělo město Turnov. Pravděpodobně mi tedy nepřísluší poskytovat informace o těchto řízeních. Proto se s žádostmi obraťte přímo na Město Turnov. Pokud se týká mého vyjádření, že hledáme projekční firmu na vyhotovení nových stavebních projektů na statiku. Je to pravda, protože v důsledku zjištěné geologie došlo ke změně názoru na rozsah prováděné stavby, což se musí v první řadě provést změnou projektu v důsledku vyvolaných změn. A aby toho nebylo málo, musí se v důsledku dispozičních změn provést i změna stavební části a všech profesí v objektu. Jak již jsem předeslal, činím taková opatření, aby se stavba provedla řádně, přičemž byly minimalizovány posuny v termínu dokončení stavby a zvýšení nákladů na provedení stavby. Zatím vše.

Vašek Feštr


(c) 2000-2006 MaT, Všechna práva vyhrazena