MaT's World   |   Gemologie   |   NDT   |   Archiv IT
Turnov - Neoficiální a nezávislé stránky města Turnova (logo, 16,5 kB)

Vyrovnávání s minulostí aneb rozdílná měřítka turnovského redaktora

Ivan Turnovec

„Na smrt Píku a mnohé další poslal proslulý komunistický prokurátor Karel Vaš. … V polovině ledna Vrchní soud v Praze potvrdil, že bývalý komunistický prokurátor sice poslal ve zmanipulovaném procesu Píku vědomě na smrt, ale vzhledem k tomu, že již byl tento čin promlčen, nelze dnes Karla Vaše odsoudit a poslat do vězení. Katův pacholek potom neváhal rozdávat úsměvy do televizních kamer a říkat cosi o svém vítězství. Člověk by čekal pokorné poděkování a žádost o odpuštění, ale to ne. Jak děsivé, že se vůbec nepoučil a nic nepochopil. Patří snad už dávno peklu?“

Rozhořčená slova redaktora turnovského kulturně-politického měsíčníku Hlasy a ohlasy v jednom z „Nadhledníčků Pavla Charouska“ reagují na trochu podivné vyrovnávání se s minulostí v celostátním měřítku. Podle míry rozhořčení by se dalo čekat, že podobně bude tento redaktor měřit i na domácí půdě, tedy na Turnovsku. Skutečnost je ale jiná.Rozhořčená slova redaktora turnovského kulturně-politického měsíčníku Hlasy a ohlasy v jednom z „Nadhledníčků Pavla Charouska“ reagují na trochu podivné vyrovnávání se s minulostí v celostátním měřítku. Podle míry rozhořčení by se dalo čekat, že podobně bude tento redaktor měřit i na domácí půdě, tedy na Turnovsku.

Skutečnost je ale jiná. V případě turnovského okresního policejního velitele z roku 1948 v Turnově, ve shodě se svým šéfredaktorem Václavem Feštrem, odmítá zveřejnit jakoukoli informaci, a dokonce i jméno tohoto člověka. Fanatický komunista, velitel turnovského okresního oddělení SNB Miroslav Šilhán (1910 – 1980) napsal v roce 1968 osobní vzpomínku, kde se chlubil tím, jak uzurpoval místní občany. Jak dokonce i proti tehdy platným zákonům vyzbrojil místní milicionáře a hlavně jak se postaral o to, že řada zdejších občanů byla na léta zavřena v kriminálech za protikomunistické letáky.

Redakce Hlasů a ohlasů odmítla tyto paměti zveřejnit již v roce 1998, kdy jsme po padesáti letech vzpomínali na poslední žijící ze skupiny čtrnácti mládenců „letáčkářů“, zajištěných v roce 1948 panem Šilhánem a jeho lidmi. Poslední ze žijících vzpomínali na léta, která strávili ve vězení. Na vzpomínku reagovaly Krkonošské noviny. Turnovské hlasy a ohlasy ani regionální televize (podporované městským rozpočtem) nikoli. Stejně jako odmítly zveřejnit Šilhánovy autentické vzpomínky, neuvedly ani nejmenší zprávu o „letáčkářích“ a jejich osudu. Tyto „Vzpomínky velitele SNB“ zájemcům za přečtení stojí a naleznete je i na našich stránkách.

Uteklo několik let. V roce 2002 Turnovská radnice věnovala čas a prostředky k vyčlenění významných občanů města nalézajících se na místním hřbitově. Jde bezesporu o zajímavý nápad. Realizován byl pod patronací místostarostky města PhDr. Hany Maierové, která svou profesí historika je pro výběr významných občanů Turnovska zajisté osobou z nejkompetentnějších.

Problém však přesto nastal. Seznam těchto vybraných občanů nebyl s nikým konzultován a na jeho schválení se nepodílela ani městská kulturní komise, paní místostarostka vše prostě rozhodla sama. Na hřbitově byly v jednotlivých odděleních instalovány cedulky se jmény. Mezi nimi se objevilo i jméno pana velitele Šilhána. Protestovali členové okresní konfederace politických vězňů, informovala o tom internetová média a dokonce i česká televize.

Jméno bylo sice vymazáno, ale informace o osobnosti pana Šilhána se v Turnovských hlasech a ohlasech neobjevila. Problematice byla věnována v zářijových HOT celá stránka, uvádělo se tam pod názvem „Orientační systém na Mariánském hřbitově rozčeřil poklidnou atmosféru počátku prázdnin“ např.: „A pokud jste zaznamenali okolo seznamu pochovaných na místním hřbitově příliš mnoho nebývalého humbuku, potom vězte, že je nejen před volbami, ale hlavním viníkem byla letní, předpovodňová okurková sezóna…“

Nicméně kromě poznámky že: „Těsně v závěru prací se do seznamu vloudila chybička a v přehledu osobností měl být také uveden člověk, (zajímavé je, že autor nepřiznal že byl uveden (!) a cedule se jménem velitele Šilhána byla instalována, byť byla nakonec odstraněna – pozn. it.) který se podle pamětníků příliš nevyznamenal za minulého režimu“, nebylo opět uvedeno ani jeho jméno, ale naopak byli napadáni ti, kteří na zařazení pana okresního velitele mezi významné turnováky upozornili média. Pikantní je, že osobu pana velitele Šilhána velmi dobře pamatují všichni starší občané města a hlavně, že se o něm mluvilo již před čtyřmi lety při vzpomínce na poslední žijící z těch, které dostal do vězení. Místním pánům redaktorům to ale zřejmě nic neříká.

Uvážím-li, že rozhořčená slova věnovaná prokurátorovi Vašovi panem Charouskem na začátku této poznámky jsou z letošního února, musím se ptát proč je pro tohoto redaktora dosud místní komunistický přisluhovač tabu. Proč je jeho uvedení mezi významné občany bagatelizováno. Ptám se jej, i jeho šéfredaktora pana Feštra, touto cestou, jelikož korespondenci totiž neodpovídají: Existují snad nějaké osobní vazby, které vám brání informovat o stinných skutečnostech v životě města Turnova a jejich aktérech?


(c) 2000-2006 MaT, Všechna práva vyhrazena