MaT's World   |   Gemologie   |   NDT   |   Archiv IT
Turnov - Neoficiální a nezávislé stránky města Turnova (logo, 16,5 kB)

Bývalého provozovatele RTT soud osvobodil

Otakar Grund

Semily – Třikrát stanul bývalý generální ředitel s. r. o. Aspera TV Milan Brunclík z Turnova před Okresním soudem v Semilech, aby jej tento koncem srpna od žaloby, podané státním zástupcem, osvobodil.

Podle rozhodnutí předsedající soudu Stanislavy Behenské pan Milan Brunclík není vinen z toho, že bez řádného povolení a udělení licence, požadovaného zákonem č. 468/1991 Sb. o provozování rozhlasového a televizního vysílání provozoval vysílání Regionální televize Turnov (RTT). Soud jej zároveň zprostil viny i v dalších bodech obžaloby, která jej vinila z toho, že nejméně jednou v RTT vysílal reklamu pro s. r. o. Kontakt - služby motoristům Turnov, že za finanční odměnu zaměstnával redaktora Pavla Charouska, dále pak z toho, že zařadil videotext, který hrubě osočoval Josefa Kunetku ohledně jeho činnosti související s odchodem sovětských vojsk z Turnova, a že úmyslně způsobil nebezpečí vážného znepokojení alespoň části obyvatelstva tím, že rozšiřoval poplašnou zprávu o radioaktivním nebezpečí.

Po vyslechnutí posledních svědků a promítnutí videozáznamu Brunclíkův obhájce zdůraznil, že došlo k podcenění výkladu zákona o rozhlasovém a televizním vysílání, a orgány v trestním řízení by neměly toto nahrazovat. Mimo jiné poukázal na to, že motivem jeho klienta je poctivé zjišťování pravdy, i když je to pro některé osoby nepříjemné. Nebylo ani klientovým úmyslem vzbudit strach, ale zájem obyvatel, spíše však příslušných orgánů o řešení těchto věcí. (Měření radioaktivity, zjištění skutečného nebezpečí atp. – pozn. red.)

V závěrečné řeči pak prohlásil, že jeho klient nikdy neprovozoval vysílání RTT Turnov. To dělaly jiné subjekty. „Můj klient neprovozoval vysílání RTT za účelem zisku. Veškeré příspěvky byly řádně projednány v radě města a její členové je považovali za přiměřené,“ uvedl obhájce, který připomenul, že turnovský projekt RTT byl hodnocen kladně i v rámci republiky. Podle něj tedy nedošlo k naplnění skutkové podstaty trestného činu.

Rovněž státní zástupkyně konstatovala, že není po právní stránce jednoduché deklarovat televizi jako veřejnoprávní, a v tom byla nečinná i Rada pro rozhlas a televizi. Dále nebyla prokázána nebezpečnost jednání RTT pro občany, ale spíše jako prostředek k informování. Státní zástupkyně současně neshledala, že RTT preferuje některé politické subjekty, ani ziskuchtivost obžalovaného. Po čtyřiceti letech novinářské cenzury toto posoudila spíše jako investigativní žurnalistiku, a tady je podle ní těžko rozeznat hranici mezi seriózností a tzv. novinářskou kachnou.

Žalovaný Milan Brunclík uvedl, že je žurnalistou a právníkem s dlouholetou praxí a od listopadu 1989 se zabývá objasněním situací spojených s odchodem sovětských vojsk. Ta je podle něj skandální. „Nechtěl jsem snížit vážnost pana Kunetky, ale jako novinář jsem cítil povinnost na to upozornit“, prohlásil Brunclík. Ten rovněž v závěrečné řeči připomenul, že je jedním z autorů zákona, podle kterého byl v podstatě obžalován. Pro vysvětlení dodal, že se spojil s panem Müllerem, který platnou koncesi pro šíření programu měl.

Okresní soud pak pana Milana Brunclíka zprostil obžaloby v plném rozsahu. Důvod, proč tedy k žalobě došlo, když státní zástupkyně nakonec v závěru sama všechny její body negovala, nebyl v jednání vysvětlen.

Vzhledem k tomu, že obě strany se zřekly odvolání, rozsudek nabyl okamžitě právní moci.


(c) 2000-2006 MaT, Všechna práva vyhrazena