MaT's World   |   Gemologie   |   NDT   |   Archiv IT
Turnov - Neoficiální a nezávislé stránky města Turnova (logo, 16,5 kB)

Otevřený dopis redakci HOT a Václavu Feštrovi zvlášť

Ivan Turnovec

Vzhledem k tomu, že jsem nedostal odpověď na své psaní ze 3. 9. 2002, kterým jsem si dovolil komentovat zářijové číslo Hlasů a ohlasů, používám klasického způsobu předání dopisu formou dopisu otevřeného. Na takový se už obvykle odpovídá, i když poměry turnovské se od normálních poněkud liší. Podobně jako redakce HOT reagují na mnohé dopisy i volení představitelé radnice. Mlčením například místostarostové přešli před časem anketní dotaz na střety zájmů nejen v komunální politice. Politici parlamentní a komunální z jiných měst, jak je slušnost, odpověděli.

Na úvod jen krátké vysvětlení. Opakovaně jsem se podivoval nad tím, že městský kulturně-politický měsíčník odmítl informovat o nesprávném postupu při výběru zasloužilých občanů na turnovském hřbitově. O policejním řediteli Šilhánovi jsme na našich stránkách i jinde psali. Pánové z redakce HOT Feštr a Charousek odmítají o neslavné historii a jejích aktérech občany informovat. Mohu se jen domnívat, že důvodem jsou osobní vazby se členy městské rady a zastupitelstva, ve kterém je neuvěřitelně široká koaliční shoda těch jejichž výchova a cesta ke kariéře, byla striktně komunistická. Zdůvodňují to tím, že by: „...místo objektivně zpracované historické etapy naší země (byť hodně temné) vznikl materiál zaplněný údaji bez patřičných souvislostí, jehož prvotním cílem by bylo skandalizování dosud žijících aktérů komunistického hnutí. Nic proti tomu, řada z nich se jistě dopouštěla přestupků ve smyslu šikanování, špiclování a pronásledování jinak smýšlejících občanů, ale právě proto musí být texty důkladně promyšleny a dokladovány, jinak při možném soudním sporu by autor textu neuspěl. A ještě jednu poznámku k problému kolem pana Šilhána. Celá věc se zdramatizovala opět z důvodů Vašeho zla.“ Dodnes jsem nepochopil jak může někoho skandalizovat zveřejnění historického dokumentu. (Viz. třeba i na těchto stránkách, zde je odkaz.)

Nešlo ale jen o historii, zcela současným problémem je výstavba kulturního domu Střelnice, či spíše její zastavení. Došlo k pochybení a investor se snaží mlžit, protože má alespoň částečnou zodpovědnost za to, že byly zahájeny práce bez geologického dozoru a řádné projektové dokumentace. Také tento problém se pan Feštr snaží v zářijových HOT ukrýt pod koberec. Tolik tedy úvodem a nyní již následuje:

Otevřený dopis zaslaný původně e-mailem panu Feštrovi coby šéfredaktoru HOT.

Zdravím, obdivoval jsem mnohé formulace v posledním čísle HOT a to hlavně ty šéfredaktorské, od vysvětlování o Střelnici počínaje. Uvedení šifry -r-, před docela dobrým vysvětlením paní Jitky Petruškové (které politickou zodpovědnost místostarostky nicméně neodpáralo), je skutečně zajímavým přístupem k „vloudivší se chybičce“, včetně zajímavosti že nebylo jméno pana policejního velitele Šilhána na celé stránce uvedeno.

Ostatně šéfredaktorská, vloudivší se, a autorem dokonce zvýrazněná, hrubá gramatická chyba na závěr kulturní (mini) ozdravovny Václava Feštra, jen potvrzuje s jakou pozorností se pracuje (připomínám znovu Střelnici), a dokonce velmi často, na turnovských „úspěších“, ať jde o výběr zasloužilých či investiční akce. Přeju hezký den redakci HOT.

Tolik text mého dopisu. Čtenářům doporučuji, aby se s texty v zářijových HOT určitě seznámili, při jejich srovnání s realitou si mohou udělat obrázek nejen o tom jak seriozní jsou komentáře a informace redaktorů HOT, ale i jací jsou někteří ze zastupitelů a zvlášť pak starosta města.


(c) 2000-2006 MaT, Všechna práva vyhrazena