MaT's World   |   Gemologie   |   NDT   |   Archiv IT
Turnov - Neoficiální a nezávislé stránky města Turnova (logo, 16,5 kB)

Ad: Střelnice dostane nový projekt

Ivan Turnovec

S podivem jsem si přečetl již druhý článek Michala Komárka věnovaný problémům kupícím se při stavbě kulturního domu Střelnice v Turnově. Pan Komárek se totiž ve svém rozsáhlém, a v podstatě pochvalném článku obhajujícím velice problémovou stavbu, nepokusil získat objektivní informace. Je smutné, že se příspěvek jeví jako účelová objednávka jejímž cílem je nikoli informovat, ale naopak mlžit skutečnost. Stavba Střelnice, záměrně označovaná již v zadání jako „rekonstrukce“ se musela zastavit. Důvodem byl špatně zpracovaný projekt (oponovaný ještě před zahájením prací jako zcela nevyhovující) a nerespektování varovných hlasů geologů.

Inženýrsko-geologický průzkum dobře zpracovaný RNDr. Romanem Vybíralem z GIS Liberec, konstatoval již v úvodní fázi, že: „Vybrané staveniště kulturního zařízení v Turnově lze dle předběžného IG průzkumu hodnotit jako podmíněně vhodné.“ Správně je upozorněno i na nebezpečí svahových deformací, se kterými je nutno počítat. Ve zprávě je opakovaně a proloženě konstatováno, že „staveniště je jen podmíněně vhodné“, a že je třeba zajistit od počátku jeho geologický dozor. Uvedená podmíněnost by byla zcela určitě ještě více zvýrazněna, kdyby zakázka od města byla technicky přesnější a byla označena jak výstavba nové Střelnice. Pro zpracovatele průzkumných prací je rekonstrukce označením poněkud zavádějícím.

Tvrdí-li pan Václav Feštr v Komárkově článku: „tohle nikdo nečekal. … Že tady řeka připravila před miliony let tak podivnou strukturu terénu, že je obtížné v něm položit základy jakékoliv stavby. A cokoliv předpokládat...“, jde o účelovou nepravdu.

Ptám se, proč novinář používá pouze tvrzení starosty pana ing. Hejduka a ředitele Kulturního centra pana Feštra. Co objektivního mohou říci? Pan Hejduk chce, aby stavba byla co nejvíce dokončena ještě v jeho volebním období, a pan Feštr asi sotva pohaní stavbu, které je investorem. To snad pochopí i malé dítě. Zajímavé je, že redaktor pan Komárek si s tím hlavu nedělá. Stačilo, aby si prohlédl projektovou dokumentaci, varovná vyjádření geologů, a oponentní posouzení projektu, který vlastně řádným stavebním projektem ani není. Pak by určitě nenapsal to co stvořil. Musel by logicky dojít k podobným závěrům, jaké učinil redaktor Otakar Grund v Pojizerských listech již 14. srpna. Kde má člověk hledat objektivní informace v MfD a věřit jim, když novináře Komárka nenapadlo, že by si měl vyjádření turnovských funkcionářů, ostatně za stavbu zodpovědných, ověřit z nezávislých zdrojů. Základem novinářské profese vždy bývala snaha mít to o čem píšu ověřeno.

Nerad zobecňuji, ale je skutečně smutné, že při informování o aktivitách vedení turnovské radnice bývají články pana redaktora Komárka velice tendenční a někdy, jako zrovna v tomto případě i obsahově nepravdivé.

Je to už déle, co jsem mezi známými zaslechl bonmot, že MfD jsou ne nejprodávanější, ale nejprodejnější noviny v Čechách. Pobavilo mne to tehdy jako slovní hříčka, ale dnes se začínám bát, že na tom může být i trocha pravdy. Na liberecké redakci MfD je, aby se něco podobného nestávalo.


(c) 2000-2006 MaT, Všechna práva vyhrazena