MaT's World   |   Gemologie   |   NDT   |   Archiv IT
Turnov - Neoficiální a nezávislé stránky města Turnova (logo, 16,5 kB)

Reakce zastupitele Kunetky na komentář v Deníku Pojizeří

K článku „V Turnově se bude bojovat“, autor Milan Brunclík, vyšlo 30.9.02. Čtenářský a zastupitelský ohlas k otištění, který poslal zastupitel Kunetka redakci Deníku Pojizeří. Vzhledem k tomu, že ohlas zveřejněn nebyl, byl nám dán souhlas k tomu, abychom s ním seznámili alespoň naše čtenáře:

Při několika rozhovorech s Vámi a i při písemném styku s vaší redakcí jsem Vám nabízel spolupráci a hledání objektivity v žurnalistice. Upozornil jsem Vás na řadu účelově zkreslených informací, které Deník Pojizeří poskytuje Vaší čtenářské veřejnosti. Je mně velice líto, že mnou nabízenou spolupráci nevyužíváte.

Chápu, že ji nikdy nemůže využít Váš redaktor Milan Brunclík. Je poněkud více ovlivněn dřívějším působením v městem financované RTT. Dovolím si jen připomenout, že původním provozovatelem RTT od roku 1996 bylo „sdružení fyzických podnikatelů“ – Petr Müller + JUDr. Milan Brunclík, že k provozování vznikly nepřípustné smluvní vztahy města s provozovatelem RTT a že v období 1996 až do 2001 bylo na provoz RTT odčerpáno 7 milionů korun z veřejných finančních prostředků ...

Kdyby Vaše redakce se mnou blíže spolupracovala, tak by Váš redaktor nemohl napsat tak rozporuplný článek. Když v záhlaví uvedl, že „Současná radnice i zastupitelstvo se mohou chlubit mnoha úspěchy, opozice ale může upozorňovat na řadu nedostatků“, tak měl se opozice zeptat o jaké konkrétní nedostatky jde. Váš investigativní žurnalista Milan Brunclík si to příliš zjednodušil a zcela suverénně napsal, že opoziční Volbu pro město, která odmítla vstoupit do soudruženého uskupení (Nezávislý blok, ODS, ČSSD, Unie svobody a KSČM), „uplynulé čtyři roky charakterizuje boj proti všemu a všem“, že VPM měla před čtyřmi roky „populistickou kampaň a že jako jediná voličům slibovala konkrétně: vrátit autobusové zastávky na náměstí, nebo zřídit stálou službu dopravní policie ve městě, že to u voličů zabralo“. Redaktor Milan Brunclík není žádný elév v žurnalistice, má praxi v RTT. Měl by vědět, že VPM si také vytkla za cíl rozhýbat kontrolní mechanismy města, usilovat o otevřenou občanskou společnosti bez zákulisních koaličních – soudružných - úmluv, docílit přímou odpovědnost jednotlivých zastupitelů a vynutit si rozhodování zastupitelů VPM výhradně ve smyslu zastupitelského slibu – „Slibuji na svou čest a svědomí věrnost České republice. Budu dbát vůle a zájmů lidu, řídit se ústavními a ostatními zákony České republiky a pracovat k tomu, aby byly uváděny v život.“ V naší „malé“ komunální politice nelze politikařit a mít „vyjednávače“ pro intriky a „dohody o rozdělení funkcí“. Redaktor asi mnoho nevnímal ustavující schůzi zastupitelstva 30. 11. 1998. Jako dočasně předsedající jsem průběh zasedání dobře zvládnul a jednání jsem nenarušil žádnými slovními výpady vůči představitelům vzniklé koalice. Disciplinovaně jsem vyslechl inaugurační projev smluvně zvoleného starosty i jeho odsouzení zastupitelů z úspěšné VPM do role destruktivních živlů a škůdců. Nevím, jak redaktor Brunclík může tvrdit, že soudružné uskupení úspěšně zvládlo ustálení struktury radnice, že vznikl rekordní počet komisí atd. Mýlí se. Mohu dokázat, že kontrolní mechanismy vůbec nefungují (účast zastupitele VPM v kontrolních orgánech rada města neschválila), že většina komisí rozhodující problematiku neprojednává s potřebnou důsledností atd. Investigativní žurnalista by měl pátrat především po nedostatcích, měl by si je ověřit a psát objektivně. Kdyby tak pátral, tak by zjistil, že např. likvidace bazénového koupaliště Dolánky byla nesmyslná, že rekonstrukce Metelkových sadů proběhla bez projektu a geologického posouzení a že tímto politickým rozhodnutím přišlo město navíc i o několik mil. korun z rozpočtu. Zjistil by, že podobně radnice odčerpala z rozpočtu sedm milionů na RTT pro šíření nesmyslných zpráv o politickém teroru v Turnově, o radioaktivitě a údajně pochybné polistopadové demilitarizaci města, ... . Zjistil by také, že zrušením zastávek na náměstí vzrostla ztrátovost hromadné dopravy ročně o půl milionů korun a že radnice z rozpočtu odčerpala statisíce na „náhradní zastávky“ (nemluvě o tom, že „honí“ cestující občany po městě). Redaktor by se dozvěděl, že radnice také financovala státní školu více jak 40 miliony korun z rozpočtu města (de facto dotovala stát!), že nedostatečnou projektovou připraveností (i ekonomickou a provozní rozvahou) odčerpala a stále odčerpává z rozpočtu města další miliony korun (rekonstrukce náměstí, rekonstrukce Střelnice...).

Veřejnost se zajímá o správu věcí veřejných a nelze ji opomíjet v rozhodování samosprávných i exekutivních orgánů. Volba pro město nemá žádný antisystémový odpor vůči radničním návrhům. VPM má a bude mít i v budoucím zastupitelstvu výhrady proti jakémukoli politikaření jakékoli strany či soudružného koaličního uskupení. VPM bude podporovat občanské aktivity a prosazovat občanské zájmy, nepřipustí aroganci radniční moci. Proti vůli radnice prosadí osadní výbory. Pokud radnice nehodlá postupovat v souladu se zákony (např. v postupech s obalovnou ve Vesecku, či v odporu proti neoprávněným restitucím na dekretové konfiskace bez dekretového občanství), pokud radnice nehodlá respektovat válečné, poválečné i poúnorové skutečnosti ve městě (viz kolaborace, následky únorového puče - čestná občanství, osobnosti ...), tak musí počítat s tím, že VPM bude tou institucí, která její úchylné politikaření bude nekompromisně pranýřovat. Bude tak činit i s vědomím, že zase se najdou nějací vyjednávači, kteří vytvoří nějaké to soudružné uskupení s „nadpoloviční většinou“ pro přehlasování VPM. Takový však je život.

Děkuji Vám za otištění mého stanoviska.

S pozdravem Josef Kunetka,
člen zastupitelstva za VPM
Turnov 30.9.02.

P. S.: Všechna má tvrzení jsem schopen Vám kdykoli doložit. Mám k disposici jednoznačné podklady k jednání radnice o obalovně a mohu prokázat, že je v rozporu s zákonem 100/2001 Sb. Mohu Vám dát i stanovisko k osadním výborům, vč. vyjádření k „odporu“ radnice proti osadním výborům (redaktor Brunclík byl snad u projednávání dvou osadních výborů na ZM 26. 9. 02). Stejně tak můžete ode mě obdržet výzvu pana ing. B. J. Horáčka pro občany Českého ráje, mohu Vám postoupit i mé požadavky k čestným občanům města i k výběru osobností Turnova (s p. B. J. H. konzultované).


(c) 2000-2006 MaT, Všechna práva vyhrazena