MaT's World   |   Gemologie   |   NDT   |   Archiv IT
Turnov - Neoficiální a nezávislé stránky města Turnova (logo, 16,5 kB)

Kauza Modrá hvězda po letech

Václav Jenšovský

Některá starší rozhodnutí vedení turnovské radnice byla kritizována občany i se starostou nesouhlasícími zastupiteli. Patřila mezi ně kauza „Modrá hvězda“. Šlo o návrh, aby v centru města byla vybudována čerpací stanice, i přes občanský odpor, na místě někdejšího hotelu v Palackého ulici pod viaduktem. Bez ohledu na protesty a petice byla benzinová čerpací stanice vybudována. Dnes před komunálními volbami bylo již několikrát její dobudování uváděno jako argument proti kritikům současného vedení turnovské radnice. Starostovo rozhodnutí a ovlivnění spřízněných zastupitelů prý bylo správnou volbou a kritici jen politickými kverulanty.

Jako jednoho z kritiků této stavby a zastupitele města Turnova za VPM, mne v tomto smyslu oslovil turnovský občan, a mimo jiné řekl: „Bylo by fajn, kdybyste vy – někdejší kritici přestavby bývalého hotelu proti závodu JUTA v Turnově – dokázali ocenit toto dílo a přiznat, že jste se mýlili, když jste byli kategoricky proti projektu stanice pohonných hmot v tomto prostoru…!“

To mne donutilo k novému zamyšlení nad celým problémem. Nuže přiznávám, že vizuálně se tato přestavba povedla. Objekt po celkové rekonstrukci danou lokalitu notně vylepšil a sám působí na kolemjdoucí sympaticky. Bez ohledu na původní, skutečně kritický stav, je vidět, že se tu projektanti a stavbaři představili velmi dobře.

Ostatně pochyby nikdy nebyly okolo kvality vlastní výstavby! A už vůbec ne kvůli vzhledu. Turnováci si jistě pamatují, že podstatou sporu o Modrou hvězdu byla diskuse o vhodnosti budovat stanici pohonných hmot v historické části města a navíc v širší zátopové oblasti. Spor nabral tehdy na síle díky tomu, že město Turnov, reprezentované starostou, odmítalo jednat s občany, kteří zde benzinovou pumpu nechtěli, protože z ní měli oprávněný strach. S tím korespondoval arogantní vztah provozovatelů a podivná umanutost starosty Hejduka a dalších byrokratů (i ze Stavebního úřadu), kteří nechtěli diskusi s občany připustit vůbec a na jejich petici neodpovídali, případně jí označovali za vyprovokovanou, údajně politickými odpůrci.

Stavba byla zahájena a dlužno i dnes zopakovat, že v tomto případě vyhrály soukromé vazby nad skutečnými zájmy města a jeho občanů. Bylo použito nestandardního postupu, a byl dokonce porušen zákon. Proto Krajský soud v Hradci Králové rozhodl na čas o pozastavení celé výstavby. To, že byla rozestavěná akce nakonec povolena, je faktem, který lze právem označit za řešení z nouze, nikoli za rozhodnutí dobré.

Samozřejmě, že stanice pohonných hmot Modrá hvězda již delší čas slouží motoristické veřejnosti. Vizuálně tedy došlo k výraznému vylepšení zdejší lokality, avšak na profit provozovatelů a jejího využití panují doposud, možná oprávněně, rozporuplné názory. Co mne osobně se týče, nemohu se stejně zbavit svých obav, které jsme prezentovali při diskusích o vhodnosti stavby. Stále totiž není jasné, zda byl svah přiléhající k trati ČSD dostatečně zpevněn (terén v okolí prokazatelně pracuje a dochází k jeho posunům), a to je dalším rizikem nejen pro bezpečnost železnice, ale i provozovatelů samotné čerpací stanice. Vážným důvodem našich obav bylo i to, že před šedesáti lety, za okupace, dosáhla rozvodněná Jizera právě až do Modré hvězdy. Voda tehdy podmáčela nejen sklepy, ale i přízemí. Nebezpečí ekologické havárie tu proto stále bezesporu hrozí. Myslím si, a se mnou i moji kolegové, že by ve zdejší lokalitě byla proto vhodnější jiná stavba než benzinová pumpa. Takový je tedy náš pohled na problematiku „Modré hvězdy“ dnes. Proto jsme stále přesvědčeni, že v tomto případě skutečně nešlo o volbu šťastnou.

Václav Jenšovský,
zastupitel za VPM


(c) 2000-2006 MaT, Všechna práva vyhrazena