MaT's World   |   Gemologie   |   NDT   |   Archiv IT
Turnov - Neoficiální a nezávislé stránky města Turnova (logo, 16,5 kB)

Reklama nebo informace

Ivan Turnovec

Reklama nebo informace. Mezi těmito pojmy by měl být rozdíl a to i v tom případě, že předkládaná reklama není klamavá. Co si ale mám myslet o článcích věnovaných aktivitám radnice města Turnova od pana redaktora Michala Komárka? Tento novinář, který umí psát i objektivně, píše o dění v Turnově pouze na základě jednostranných radničních informací. Fakta si neověřuje z nezávislých zdrojů a proto mnohé jeho články působí jako placená a navíc klamavá reklama. Jeho spolupráce s místním proradničním měsíčníkem Hlasy a ohlasy Turnovska je na hranici střetu zájmů.

Nejvýraznějším příkladem z poslední doby je série jeho článků o výstavbě (nevýstavbě) turnovského kulturního střediska Střelnice. Opakovaně se snaží omlouvat výrazná pochybení investora, kterým je město Turnov zastoupené svojí spol. s r. o. Kulturní centrum, a jmenovitě šéfredaktorem měsíčníku HOT, tím že za vše můžou neočekávané přírodní podmínky. Už jednou jsem uváděl jeho komentování na pravou míru a připomínal jsem při tom publicistickou zásadu - informace předkládané čtenářům ověřovat z více zdrojů. Na jeho poslední článek opět nesmyslně zkreslující skutečnost jsem mu poslal dopis s doporučením ať se obrátí na geologa, který zpracovával inženýrsko-geologický průzkum, jehož závěrečné doporučení bylo při další práci opomenuto a proto byla posléze práce na stavbě přerušena. Na dopis neodpověděl a tak jsem se pokusil pana redaktora kontaktovat na tiskové konferenci města Turnova, arogantně mne odbyl, že žádné informace nepotřebuje. Jeho přístup je důvodem proč celou věc komentuji veřejně – původně jsem se domníval, že postačí osobní dopis, a že on se ve vlastním zájmu bude snažit získat co nejvíce informací, vzhledem k tomu že jde o, v rámci města Turnova, významnou investiční akci. A že v případě této stavby může, nezodpovědným jednáním několika pracovníků města (počínaje starostou) podmíněné, navýšení nákladů výrazně ovlivnit městský rozpočet.

Střelnice, jejíž hrubá stavba měla v listopadu stát dle plánů radnice, respektive starosty, který toho chtěl využít při své volební kampani, byla zahájena bez řádného projektu a vlastně v předstihu. To je hlavním důvodem proč musela být zastavena. Pan Komárek se k tomu v žádném ze svých textů nevyjádřil. Naopak citováním zainteresovaných tj. zástupců radnice a Kulturního centra, se snažil vzbudit dojem jako by o nic nešlo, respektive že viníkem jsou přírodní poměry. Cenové navýšení by podle něho, respektive jeho zdrojů, nemělo přesáhnout 10 milionů (zbytečně utracené peníze nikdo nevyčíslil). Náklady ale deset milionů výrazně přesáhnou, možná až dvaapůlkrát. Při tom nelze předpokládat, že Nadace J. B. Horáčka Českému ráji, která na investiční akci dala 110 milionů, bude přidávat další peníze na záplatování děr způsobených špatným rozhodováním zodpovědných pracovníků. Již nyní jsou rozpory v tom co říká investor Feštr a co prohlásila paní místostarostka o sledování a ověřování dosud provedených technických prací. Situace je taková, že pochybení při zahájení stavby jsou natolik závažná, že je třeba vyvodit z nich osobní zodpovědnost. Radnice se tomu brání, ale bude to bezesporu řešeno. To také pan redaktor Komárek ve svých článcích vynechává. Místo toho jsou v nich pasáže, které jsou z odborného hlediska směšným nesmyslem a hlavně na řádné založení stavby nemají výraznější vliv. Je tedy skutečně otázkou zda pan Komárek nemá kromě novinářské profese i druhé zaměstnání jako reklamní mluvčí současného vedení turnovské radnice.


(c) 2000-2006 MaT, Všechna práva vyhrazena