MaT's World   |   Gemologie   |   NDT   |   Archiv IT
Turnov - Neoficiální a nezávislé stránky města Turnova (logo, 16,5 kB)

Rozumu se Turnovu skutečně nedostává

Josef Kunetka

„Politiku do parlamentu, rozum do města“ si dala jako volební heslo skupina ing. Hejduka a PhDr. Maierové, označující se jako „Nezávislý blok“, pro komunální volby 2002. Jde o heslo populistické a hlavně nepravdivé, i když rozum město Turnov skutečně potřebuje. Politiku v nedemokratické formě politikaření, provozuje ing. Hejduk na Městském úřadě po celou dobu své starostovské vlády. Dostat rozum do města Turnova - to je v jeho pojetí jen fráze.

Jeden konkrétní příklad za všechny. Současná radní pětka – starosta Hejduk a místostarostka Maierová (oba z vítězného Nezávislého bloku), místostarosta Eckert (za ČSSD), členové rady Haken (za ODS) a Boháč (za KSČM) už dva roky spekuluje, jak dostat do města asfaltovnu. Radniční představitelé pod vedením starosty neslyší, nevnímají ani tisíc protestních hlasů proti asfaltovně (poznámka: dříve neslyšeli ani jiné protesty - proti likvidaci koupaliště v Dolánkách apod.). A tak v poklidu dne 11. září 2002 zasedli, a sebevědomě demokratickou nadpoloviční většinou rozhodli a také zapsali, že:

„Rada města projednala otázku přípravy výstavby obalovny živičných směsí v areálu Vesecko a schvaluje předložený postup města v této otázce. Vlastní pronájem pozemku na zařízení obalovny bude bez ohledu na výsledek posouzení vlivu na životní prostředí projednávat budoucí rada a zastupitelstvo města“.

A kde tedy byl tentokrát ten slibovaný rozum, který se městu při rozhodování o důležitých záležitostech stále vyhýbá? Starostu a jeho nejbližší zájmy občanů ani jejich životní prostředí nezajímá. Svůj „rozum“ povýšil nad vše ostatní, chová se jako feudální vládce. Nejde mu o prospěch občanů ale jen jeho osobní a těch, kteří jsou s ním spřízněni.

Chcete mu umožnit aby další čtyři roky nekontrolovaně vládl městu a plýtval jeho finančními prostředky? Blíží se komunální volby, to zda bude politika radnice demokratická a průhledná, nebo zda půjde o nekontrolovaný „rozum“ pana starosty Hejduka, můžete ovlivnit svým hlasem během komunálních voleb. Občané – rozum do hrsti!!!


(c) 2000-2006 MaT, Všechna práva vyhrazena