MaT's World   |   Gemologie   |   NDT   |   Archiv IT
Turnov - Neoficiální a nezávislé stránky města Turnova (logo, 16,5 kB)

Výzva českým občanům ke komunálním volbám speciálně v Českém ráji

Zakladatel „Nadace B. J. Horáčka Českému ráji“ ing. Bohuslav Horáček, dává touto výzvou doporučení pro volby ve městech a obcích Českého ráje z následujících morálních důvodů.

Sám jsem zažil ve svém dosavadním životě, již jako student, co to znamená nacistická diktatura na jedné straně, nebo tzv. socialistické tj. komunistické utlačování na druhé straně. To byl důvod pro který jsem musel opustit svůj rodný kraj a uprchnout do ciziny.

Když chcete volně dýchat, být svobodní v tom původním významu tohoto slova, nenechte se nachytat na volební programy těchto extrémních pravicových a levicových stran, kde slibují ráj na zemi. Podívejte se, kdo za tím programem stojí, jak se choval každý jejich kandidát ještě možná před několika lety. Vzpomeňte si na to pronásledování a utlačování všech osob, které byly jiného než komunistického myšlení!

Nejdůležitější pasus v zakládací listině mé nadace je § 9, který říká následující:

„Pokud by v institucích měst a obcí nebo jiných právnických osob, kterým má být udělen nadační příspěvek, došlo k převzetí rozhodovací moci stranami či korporacemi, které jsou založeny a organizovány na nedemokratických principech (např. strana s komunistickým či fašistickým programem, eventuelně jen v součinnosti či koalici s demokratickými stranami), nadace nadační příspěvek neudělí, nebo zastaví postupné udělování dílčích příspěvků do doby, než správní rada konstatuje, že v orgánech těchto institucí byly nastoleny opět poměry demokratického řízení a rozhodování. Posouzení toho, zda příjemce nadačního příspěvku je organizován na principech demokratických, je stálou náležitostí písemného rozhodnutí správní rady o udělení nadačního příspěvku. Při rozhodování a posuzování demokratických poměrů u korporací a politických stran požádá nadace o posouzení nevládní organizace USA, Evropské Unie, Velké Británie nebo Švýcarska“.

Resumé: Nejste-li tedy z morálních důvodů přesvědčeni, koho nemáte volit, tak berte na zřetel alespoň eventuální materiální, finanční důvody.

Poznámka: Jestliže někdo vidí v tomto uveřejnění pokus o ovlivnění příštích komunálních voleb, tak mu dávám za pravdu. Ano chci, aby si každý občan uvědomil, že může ovlivnit svým volebním listem obsazení v obci nebo na radnici.

Jděte volit, ale votle správně!

Ing. J. B. Horáček
Hrubá skála září 2002


(c) 2000-2006 MaT, Všechna práva vyhrazena