MaT's World   |   Gemologie   |   NDT   |   Archiv IT
Turnov - Neoficiální a nezávislé stránky města Turnova (logo, 16,5 kB)

Závislí „nezávislí“ jsou připraveni znovu obsadit turnovskou radnici

Ivan Turnovec

Nezávislý blok se Vám představuje... Letáček s touto základní informací seznamuje s kandidáty tohoto zajímavého uskupení, současnými představiteli města, s místostarostkou a starostou v čele. Kandidáty jsou vesměs lidé spojení nějakým způsobem s radnicí, jako lékaři městské nemocnice, učitelé místních škol atp. Nechci nikomu sahat do svědomí, ale účelovost kandidátky je už na první pohled patrná komukoliv a počítá zjevně s tím, že lékaři i učitelé přitáhnou potřebné hlasy, díky kterým hlavní protagonisté, paní místostarostka a pan starosta, znovu sáhnou na své původní posty. Někteří z těchto „užitečných“ kandidátů totiž o chodu města vůbec nic neví, a do jeho služeb nikdy nevstoupí, protože je zcela vytíží jejich pracovní povinnosti.

Nicméně vraťme se k letáčku, kde se na první straně uvádí:

Naše profesní znalosti a zkušenosti představují záruku kvalitní práce v městském zastupitelstvu a ve vedení města. … I nadále budeme prosazovat správu našeho města na těchto principech:

  • řešení otázek a problémů rozumně a bez emocí
  • spravedlivé rozhodování s ohledem na přání většiny
  • využívání zkušeností s důrazem na odbornost
  • ohleduplnost k druhým a naslouchání jejich názorům
  • atd. atp.

Je s podivem, že si do vínku dávají záměry, které má politik, byť komunální, prosazovat automaticky, nechce-li se znemožnit. Vzhledem ke zkušenostem z uplynulých let mne zaujaly právě tyto čtyři jejich „principy“ které mají být, spolu s několika dalšími, „klíčem k řešení všech problémů“. Předně je podivné, že naši budoucí představitelé nepochopili význam slova princip, nicméně hlavní otázkou pro mne zůstává, proč se jejich radniční lídři, tedy starosta a jeho zástupkyně i ostatní, dosud těmito zásadami vůbec neřídili...

Jak jinak zdůvodní, že „rozumným a bezemočním“ řešením byla podle nich hysterie jimi uměle mediálně vyvolaného „politického teroru“ za který byla vydávána každá kritika smluvně prosazovaných rozhodnutí starosty a jeho koaličních přátel? Přání většiny jeho stoupenců bylo bezesporu bojkotování občanských iniciativ a odmítání kritiky občanů (v poslední době ryze radničního záměru výstavby obalovny asfaltových drtí v areálu obce). Připomenout lze i jiné veřejností nechtěné akce, počínaje zrušení zastávek hromadné autobusové dopravy na náměstí, drastickou a zbytečnou rekonstrukcí parků, či likvidaci přírodního koupaliště v Dolánkách.

„Využívání zkušeností a odbornosti“ se projevilo právě při rekonstrukci parků (kdy paradoxně rada města prohlásila, že v Turnově nehrozí nebezpečí sesuvů půdy a proto se touto otázkou není třeba zabývat), při rekonstrukci Střelnice se „odbornost“ investora projevila tím, s čím se bude rozpočet města asi hodně a dlouho trápit. Zvýšení nákladů o nějakých 15 až 20 milionů není maličkost. A k odbornosti ještě drobnost – na letáku je představena ředitelka Vodohospodářského sdružení (do funkce byla prosazena starostou, jako sestra jeho tehdejší přítelkyně), jde totiž o švadlenu s textilní průmyslovkou, což je zřejmě kvalifikací pro hospodaření s městskou vodou zcela bezkonkurenční.

Ohleduplnost k druhým a naslouchání jejich názorů rozhodně není předností pana starosty, právě tak jako jeho pravdomluvnost. To potvrdí snad každý, kdo se s ním setkal. Řadu let totiž poutavě vypráví o neexistující petici proti supermarketu, vymyslel si „politický teror“ a mnohé další. Sebevědomí mu ale nechybí, prokázal to také tím, že pro sebe sám požadoval mimořádné odměny podle nezákonné směrnice (později zrušené), kterou s bývalým tajemníkem města vytvořil.

Proto jsem už delší dobu přesvědčen o tom, že garnitura, která městu Turnovu posledních osm let despoticky vládla, by měla konečně odejít. Nevěřím totiž tomu, že ti kdo až dosud byli arogantní a rozhodovali jen ve svém zájmu, jsou ochotni řídit se najednou zásadami, které ve svém letáku uvádějí. Závislý „Nezávislý blok“ proto volit nebudu, i když jsem přesvědčen, že někteří z kandidátů (ovšem na nevolitelných místech) by byli bezesporu lepšími zastupiteli, než ti, kteří se na radnici právě díky jejich popularitě zcela bezostyšně derou. Voličům mohu doporučit, volte č. 10 VPM, nebo Pravý blok či kandidáty ODA.


(c) 2000-2006 MaT, Všechna práva vyhrazena