MaT's World   |   Gemologie   |   NDT   |   Archiv IT
Turnov - Neoficiální a nezávislé stránky města Turnova (logo, 16,5 kB)

S komunálními politiky nejen o volbách (1. část)

Pan Otakar Grund je nezávislým novinářem a současně zastupitelem města Turnova. Do zastupitelstva se dostal jako nezávislý na kandidátce ČSSD. Nominován byl původně turnovskou městskou organizací ČSSD i pro volby letošní. Při tom sítem stranických primárek neprošel ani jeden ze současných zastupitelů. Důvodem bylo, že ostatní současní zastupitelé, během svého působení v zastupitelstvu a radě města, nehájili a nesnažili se prosazovat volební program, se kterým do voleb v roce 1998 šli. Pokusíme je postupně také oslovit se stejnými dotazy s jakými jsme se obrátili na zastupitele a kandidáta do komunálních voleb Otakara Grunda.

Proč jste v roce 1998 šel do voleb a proč na kandidátce ČSSD?

Jako novinář, tehdy zaměstnanec východočeského ředitelství Deníků Bohemia, jsem pravidelně v Krkonošských a Hradeckých novinách publikoval zpravodajství z Turnova a jeho okolí. Samozřejmě jsem proto také navštěvoval jednání městských zastupitelstev, a to v Rovensku pod Troskami, Lomnici nad Popelkou a hlavně v Turnově. Toto nevelké, avšak významné město v srdci Českého ráje je mým rodištěm i stálým bydlištěm, a dá se říci, že také mí rodiče zde byli poměrně známí. Ke konci roku 1998 mě oslovilo několik zástupců politických stran a volebních uskupení, abych vstoupil na jejich kandidátku pro nadcházející komunální volby. Nejblíže mému přesvědčení byla politika Sociální demokracie jako taková, v Turnově jsem navíc znal několik členů, kterých jsem si pro jejich dlouholeté postoje i v dobách totality velmi vážil. Byli to například pan Oldřich Fišera, Milan Longin, Jan Sajíc a další. Seznámil jsem se s jejich volebním programem a pak souhlasil s mým zařazením na kandidátní listinu, jako nezávislý. Po řadě jednání mě uvedli na osmé místo v pořadí, které už bylo v podstatě nevolitelné. Přesto jsem o všem předem informoval ředitele vydavatelství, který s mou kandidaturou vyslovil souhlas. Kupodivu jsem při volbách dostal tolik hlasů, že jsem se stal členem zastupitelstva. Začal jsem zároveň pracovat v komisi kulturní, sportovní a po čase i dopravní. Nebylo to však jednoduché. Byl jsem si vědom toho, že musím ve své novinářské práci postupovat nezaujatě. Měl jsem sice k dispozici velké množství podkladů o všem dění v městě, avšak nebylo možné je použít, protože u všech stanovisek bylo nutné vyčkat rozhodnutí voleného orgánu, i když se mně to někdy krutě nelíbilo. Můj vliv na některé záležitosti v městě totiž musel zákonitě skončit rozpravou a hlasováním, v tisku se pak mohly objevit jen oficiální informace a přijatá usnesení. Hned po zvolení do MZ jsem si vysloužil ostrou kritiku lokálních publicistů, nejvíce od bývalého spolupracovníka Milana Brunclíka, který na Turnovsku zahájil vysílání Regionální televize Turnov (RTT). Řekl jsem mu tehdy, že mohl kandidovat do MZ také. Tenkrát mi dal odpověď, na kterou dlouho nezapomenu. Řekl, že kdyby chtěl, mohl být rovnou starostou, avšak díky své televizi prý může vládnout městu daleko lépe. Vzpomínám, že jsem se tenkrát překvapením nezmohl na odpověď.

Jak se díváte na uplynulé období?

Čtyři uplynulé roky pro mne byly velkým poučením. Předně jsem si uvědomil, že příprava na jednání v zastupitelstvu a komisích vyžaduje daleko více času, než se v počátku zdálo. Ani lidem, kteří za vámi přijdou domů, nebo vás zastaví na ulici nevysvětlíte, že právě nemáte čas, protože řešení jejich problémů často také nepočká. Nynější složení zastupitelstva nebylo samozřejmě ideální, avšak zdálo se mi lepší, než to předešlé. Většina jeho členů se totiž ani v době před volbami nehádala a dá se říci, že až na výjimky v něm panoval jakýsi pracovní duch. Mnozí obvykle předkládali dobré návrhy, závažné argumenty, a to i když ostatním oponovali. Samozřejmě, našli se i takoví, kteří zdůvodňovali věci naprosto nesmyslné, avšak hodnocení jejich práce bych raději přenechal voličům. Těch se totiž jejich závěry většinou dotkly nejvíce.

Jak hodnotíte zastupitelstvo a vedení města?

Necítím se být povolaný podrobně hodnotit práci zastupitelstva, proto bych chtěl vyjádřit jen několik osobních postřehů. Nechat se zvolit do nejvyššího orgánu obce a pak tam nechodit, nebo přijít jen na hodinu a ještě absolutně nepřipraven, to by snad mělo být trestné a takový člověk by měl být v krátkém čase svou stranou, nebo voliči odvolán. Mohou panovat různé názory na podjatost některých lidí při rozhodování, avšak když se hlasuje o záležitostech instituce, jíž je některý ze zastupitelů zároveň představitelem, měl by z jednání odejít. Děje se tak běžně všude, avšak v Turnově to někteří lidé nerespektují. Je zcela běžné, že v každém zastupitelstvu obcí existuje opoziční strana, nebo celý blok, podobně je to i v Turnově. Mně se však líbí, že v mnoha názorech se i tito lidé shodnou a hlasují pro městu výhodná řešení. Naproti tomu to někdy vypadá, že existuje určitá skupina lidí, která podporuje například starostův návrh, ať je skoro jakýkoliv. Nemohu se totiž ubránit dojmu, že se rekrutuje z lidí, kteří pracují v institucích, jenž jsou na finančních rozhodnutích města závislé. Samozřejmě, že o jejich volbě rozhodli občané, avšak tahle souvislost jim zřejmě při posouzení unikla. V našem zastupitelstvu je velký počet lékařů a učitelů. Jsou to sice známé osobnosti, avšak myslím, že to má i své negativní stránky. V oblasti zdravotnictví, sociálních věcí a školství jsou bezkonkurenčně odborníci, avšak v běžných záležitostech se orientují mnohem obtížněji. Řekl bych, že jim často chybí takový ten „selský rozum“.

Co bylo podle vás největším úspěchem dosaženým v tomto období a co naopak neúspěchem?

Největším úspěchem současného zastupitelstva je, podle mne, že dokázalo vyřešit přestavbu bývalé dlouho chátrající zubní polikliniky na pečovatelské centrum a za výrazné pomoci pana B. J. Horáčka i starých kasáren na hotelovou školu. Uvědomuji si, že mnoho akcí umožnily právě peníze darované městu Horáčkovou nadací.

Za neúspěch považuji špatné řešení jednotné platby za likvidaci komunálního odpadu, destrukci koupaliště v Dolánkách, neúspěšně provedenou rekonstrukci městských parků, neprosazení vedení dálničního obchvatu v odlehlejší částí od města, stále nevyřešenou výstavbu rekreačního centra v bývalých Maškových zahradách a podobně. Jako největší handicap zastupitelů je stálý spěch při rozhodování o důležitých věcech a nátlak pana starosty v této souvislosti. O milionových částkách se tak rozhodne v několika minutách a bez náležité přípravy. Bohužel některá rozhodnutí přinášejí změny, které jsou z technických důvodů už nevratné.

Při tvorbě kandidátky ČSSD pro letošní volby došlo k problémům, na MÚ se prý sešly kandidátky dvě a nakonec vše řešil volební zmocněnec v Semilech – o co šlo a jak nakonec nominace dopadne?

Problémy s kandidátkou ČSSD vznikly až těsně před jejím podáním na MěÚ v Turnově. Členové městské organizace na své závěrečné schůzi jasně vyslovili nedůvěru bývalým třem svým zástupcům v zastupitelstvu, protože nedodrželi některé body předešlého volebního programu. Bylo to tvrdé, ale bylo to rozhodnutí naprosté většiny. Na novou kandidátku mne nyní navrhli jako svého lídra, ale po doručení stranické směrnice jmenovali do čela své první dva členy, což je pochopitelné. Pánové Zima, Zeman a Rezler, když se prý dověděli, že se s nimi nepočítá, chtěli založit jinou stranu a kandidovat také. Vedení MO ČSSD tvrdí, že tak učinili v rozporu se stanovami a na společné schůzi v srpnu jim vše sdělilo. Přestože volebním zmocněncem zdejší organizace byl navržen pan Jan Sajíc, Okresní výkonný výbor v Semilech jmenoval pro celý okres paní Václavu Kodejšovou. Tu členové turnovské organizace rovněž informovali o připravovaných machinacích. Slíbila jim, že vše prošetří a bude je informovat, ale nic se nezměnilo. Kandidátní listina druhé, údajně vzniklé strany byla podána bez předepsaných náležitostí a společně i s kandidátkou první, oficiální, kterou schválila většina členů, tak byla vrácena cizím lidem k doplnění. Předseda OVV v Semilech se totiž hájil tím, že je dopisem pověřen jednat v záležitosti komunálních voleb samotným předsedou ČSSD Vladimírem Špidlou. Toho Turnovští také o celé záležitosti podrobně informovali a požádali o přešetření ústřední kontrolní komisí. Podstatné však je, že se změnili někteří kandidáti na této listině a hlavně jejich původní pořadí. I když se rozhodla většina stávajících členů z této kandidátky na protest proti porušení zákona a demokratických zásad odejít, situace je už neměnná. Bude tedy na voličích, pro koho se v okleštěném pořadí rozhodnou. Samozřejmě, že prestiž ČSSD tímto krokem citelně utrpí. To je v podstatě i odpověď na to, jak asi dopadnou letošní volby. Troufám si tvrdit, že skutečně rozhodne výběr osob a počet těch, kteří se k volbám vypraví. To bude letos zásadní. Letošní volby totiž budou o osobnostech a jejich přístupu k řešení otázek města. Výsledek výběru minulých jsme už na vlastní kůži poznali.

Jaký by podle Vás měl být starosta města?

Starostou by měl být člověk vzdělaný, odpovědný a uvážlivý, kterého uznává a podporuje většina lidí v městě. Že něco podobného existuje, to jsem zažil právě v maďarském městě Keszthely. Jejich starosta se přišel podívat na koncert turnovského sboru Carmina. Nikdo z tamějších občanů mu nepoklonkoval a nikdo se s ním obřadně nezdravil. Z jejich chování však bylo na první pohled znát, že mezi ně přišel někdo, kdo je oblíben a koho si zcela přirozeně váží. Já s oblibou říkám, že první muž radnice nemusí znát naprosto všechno, protože od toho má odborníky. Ale měl by to být především člověk zásadový s organizačními schopnostmi, na kterého je spolehnutí, jehož slovo platí, protože nikdy nelže. Měl by se také těšit vážnosti u většiny občanů, které na veřejnosti zastupuje.

Co je podle vás největším problémem ovlivňujícím život v Turnovu?

Největší problém Turnova, když pominu záležitosti technické (jako doprava, koupání, zdravotnictví, a nakonec i nedostatek peněz ), je to, že zastupitelé málo naslouchají hlasu veřejnosti. Bohužel málo respektují i argumenty řady velmi dobrých odborníků v komisích města. Jako přímo nebezpečná se projevila malá informovanost samotných zastupitelů, kteří mají rozhodovat, často i ve spěchu, o důležitých záležitostech. Bohužel, podle toho také mnohá usnesení vypadají. Další neméně závažný problém je, že nikdo z občanů, pokud na jednání právě nesedí, se nikdy nedoví, kdo z poslanců, jak a o čem hlasoval. Přestože i já jsem takovou jednoduchou registraci požadoval, většina ji zamítla. Postoje nás mnohých se pak nedají sledovat a já to považuji vůči voličům za krajně neseriózní. V nepořádku se může dařit jakémukoliv šlendriánu, či prospěchářství. Dokladem toho může být například jedno (naštěstí již zrušené) usnesení z minulého období o tom, že každý, kdo získá pro město nějaký finanční příspěvek, má nárok na 10 % z jeho výše. Někteří představitelé radnice tak brali mnohatisícové odměny za to, co vlastně měli v pracovní náplni.

Na závěr jen malou redakční poznámku pánům zastupitelům. Na posledním veřejném zastupitelstvu se nad texty turnovských zastupitelů na stránkách turnov.zde.cz pozastavil pan ing. Vítěslav Sekanina, a údajně se o nich vyjádřil v tom smyslu, že tam někteří ze zastupitelů plivou na kolegy. Proti tomu se důrazně ohražujeme, žádný z uveřejněných textů nemá urážlivý charakter. Ocenili bychom argumenty které by měly zpochybnit údaje zveřejňované na těchto stránkách. Na rozdíl od jeho subjektivního vyjádření, máme veškeré publikované údaje nezávisle ověřeny. Ostatně s dotazy jsme již opakovaně oslovili i jiné zastupitele, než ty, kteří pro nás občas píší. Fakt, že zde od vedení radnice není např. vyjádření ke střetu zájmů (tázali jsme se když, hlasem mgr. Špetlíka, jím řízené hotelové škole, bylo v zastupitelstvu odsouhlaseno odpuštění téměř dvou milionového dluhu, o což byl logicky zkrácen městský rozpočet), není v žádném případě chybou redakce. Pokud pan ing. Sekanina má zájem odpovědět na stejné otázky jako pan Grund, rádi mu to zde umožníme. Dokonce jsme se na něho se žádostí, aby na několik otázek také odpověděl, obrátili.


(c) 2000-2006 MaT, Všechna práva vyhrazena