MaT's World   |   Gemologie   |   NDT   |   Archiv IT
Turnov - Neoficiální a nezávislé stránky města Turnova (logo, 16,5 kB)

Reportáž psaná na o(b)rátce

Jaroslav Cihlář

Reportáž psaná na o(b)rátce. Nejde o ledajakou obrátku, ale o velmi důležitý a zásadní obrat v komunální politice, kdy se s nadějemi, ale také s obavami očekává změna zastupitelstva. To staré, jemuž skončilo volební období, mělo ve čtvrtek t. m. svoji poslední schůzi. Když jsem tentokrát zasedání sledoval, zajímal mě hlavně jeden případ, který už byl vícekrát projednáván. Dům č. p. 380 v Sobotecké ulici, ve kterém chtěl jeho majitel podnikat, má být demolován. Po dlouhé měsíce radnice uvažovala, jakou mu poskytnout náhradu. Vznikl návrh, aby výměnnou obdržel dům č. p. 1131 v Nádražní ulici, v němž město, jeho dosavadní majitel, pronajímá prodejnu a přilehlé prostory drogerii. Své podnikatelské záměry by tedy nový majitel mohl provést v takto nabytém domě na velmi výhodném místě. Je pravděpodobné, že jeho představy o budoucím podniku jsou blízké jeho dosavadní profesi. Pracuje v pohostinství a lze si tudíž snadno představit, že vedle modlitebny adventistů vznikne restaurace, případně herna či dokonce noční klub, nebo něco podobného. Naši zastupitelé znají důvěrně své město a tato představa jim tedy jistě není cizí. Nadto měli při svém jednání všichni na stole před sebou dopis, v němž byli na možnost vzniku takovéto situace upozorněni. Následným několikrát opakovaným hlasováním otcové města umožnili, aby jednou vedle sakrálního objektu – modlitebny mohlo vzniknout bez překážek nevhodné a nedůstojné sousedství (s prominutím, kostel a hospoda). Než jsem šel na tuto schůzi, přečetl jsem si na předvolebním letáku jednoho politického hnutí krásný citát filozofa Immanuela Kanta: „Politika musí pokleknout před mravností“. Když jsem šel pak domů ztichlým městem, přemýšlel jsem kdo před kým poklekl na onom památném zasedání.

Naši zastupitelé nejen nechali pokleknout etické principy před problematickými finančními zájmy, ale prokázali necitlivý přístup i v jiném ohledu. Nevzali v úvahu, že církev adventistů, jejíž modlitebnu vystavili možnému morálnímu znevážení, je mimo jiné zřizovatelkou humanitární organizace ADRA, které se dostává stále všeobecnějšího uznání společností za její činnost. Jmenovitě při nedávných záplavách sdělovací prostředky přinášely důkazy, že ADRA je jednou z nejaktivnějších institucí, které pomáhaly postiženým (ADRA stále ještě pomáhá). Je třeba myslet na to, že Turnovem protéká Jizera a je nutno počítat s více či méně katastrofální povodní. ADRA jistě není všemocná, aby všemu neblahému mohla zabránit, ale schopnost účinné pomoci už mnohokrát prokázala. Dovede do postižené oblasti přivést dobrovolníky a po mnohých zkušenostech pomoc. Bude o ni usilovat i kdyby, nedej Bože, Turnov postihla jakákoli pohroma.

Důvodem necitlivosti vůči církvi adventistů je možná neznalost některých jejích zásad. Jediná totiž považuje za správné respektovat důslednou odluku církve od státu. Proto nevyžaduje a nepřijímá žádnou finanční podporu či dotace. Veškerou svoji činnost si zajišťuje výhradně z dobrovolných příspěvků a darů svých členů. Například turnovskou modlitebnu, která bezesporu je přínosem ke zlepšení vzhledu města, si členové vybudovali svépomocí bez státních dotací. Církev si rovněž platí své duchovní. Každý měsíc si proto při výplatách kazatelů může státní pokladna připsat k dobru několik set tisíc, které nemusela vyplatit. Církev adventistů je pro společnost přínosem i proto, že při ní působí Společnost ŽIVOT A ZDRAVÍ. Ta například koná přednášky o zdravém životním stylu, o zdravé výživě, pořádá semináře pro odnaučení kouření, proti stresu, drogám apod. Usiluje všemožně bránit poklesu morálního života ve svém okolí. To jsou některé z důvodů, pro které církev chovala naději, že město i nadále zůstane majitelem domu č. p. 1131 a garantem pro nerušenou činnost všeho o co usiluje. Radnice by tak měla možnost rozhodovat o způsobu využití prostor v tomto objektu, kde mohla ADRA m. j. pokračovat v činnosti, kterou musela ukončit, protože přichází o sklad v bývalých kasárnách. Měla by také možnost uložit si nářadí a prostředky potřebné pro rychlou pomoc například v případě povodně. Vzpomenutou naději odcházející zastupitelé nechali umřít. Vzniká neodbytná otázka, zda by otcové města dovolili, aby v těsné blízkosti několika turnovských kostelů si někdo zřídil kiosek s občerstvením s možnou konzumací piva a s nabídkou jiných nesnadno kontrolovatelných nebo usměrňovatelných služeb. Výsledek hlasování, jež ve čtvrtek proběhlo, naznačuje, že by to zastupitelé z končícího volebního období dovolili. Tohle je jistě absurdní představa. Ale o kolik méně absurdní je celkem reálný předpoklad, že něco takového vznikne v Nádražní ulici? Pokud by vzpomenutá absurdita vznikla u mariánského nebo jiného kostela, bylo by to stranou a návštěvníci Turnova by ji museli záměrně vyhledávat. Okolo pikantní kuriozity v Nádržní ulici ale budou proudit zástupy lidí, navštěvujících srdce Českého ráje cestou z nádraží do centra. Dohady o tom, co si pomyslí o původcích takové anomálie asi není vhodné vyslovovat. Otázek a možných odpovědí je hodně. Zastupitelé odcházející z funkcí zařídili, aby na náměstí byl vztyčen sloup s pannou Marií. Zřejmě tedy úctu a respekt k sakrálním symbolům a institucím mají. Otázkou je vůči kterým ano a vůči kterým ne. Jinou otázkou je, proč odcházející zastupitelstvo připomínanou kauzu rozhodlo při poslední příležitosti, kterou mělo. Pravděpodobně z obavy, že noví zastupitelé o ní nebudou schopni rozhodnout tak „moudře“ a „spravedlivě“.


(c) 2000-2006 MaT, Všechna práva vyhrazena