MaT's World   |   Gemologie   |   NDT   |   Archiv IT
Turnov - Neoficiální a nezávislé stránky města Turnova (logo, 16,5 kB)

Jak se bude vládnout v Turnově

Ivan Turnovec

Ze všech stran se nám tvrdí, že na rozdíl od časů předlistopadových žijeme v demokratickém a právním státě. Správa věcí veřejných by se tedy měla vykonávat v souladu s vůlí voličů a jediným hlediskem při rozhodování celostátních, krajských i obecních orgánů by mělo být blaho občanů. Každý z nás by měl mít rovný přístup k účasti na moci tím, že bude mít možnost kontrolovat správnost učiněných rozhodnutí. Praxe ale ukazuje, že tomu tak leckdy není. Veřejná správa zdaleka není imunní proti vlivům bezohledných mocných, kteří si v zájmu svého hmotného prospěchu vynucují zvláštní postavení. Mínění voličů jde pochopitelně stranou. Nejhorší na věci je, že často je umlčen i zdravý rozum a všichni občané - daňoví poplatníci pak platí následky špatných rozhodnutí kýmsi ovlivněných nekompetentních zastupitelů. Rozhodující slovo v takových případech patří činiteli, s nímž zákon nepočítá: vzájemné směně výhod, nabývající nejrůznějších podob, jinými slovy korupci, často velmi obratně maskované. Při uplatňování korupčních vlivů nelze vždy prokázat přímé porušení zákona, přesto o jejich škodlivosti není pochyb. Nositelé takových praktik si zachovávají pověst ctihodných občanů, jsou úspěšní a jsou tak hrdiny naší podivné doby.

Jak jinak by bylo možno vysvětlit specifické dohody které znamenaly v uplynulém období v Turnově, kontrolou nenarušené vládnutí jediného muže, starosty ing. Hejduka. Bezmezná podpora měla určitě své důvody. Zastupiteli za KSČM umožnil pracovat v placené funkci vedoucího „Koordinátora městské policie“. Pro zastupitele za ČSSD byla ihned po nástupu do funkce provedena po čtrnácti letech kolaudace garáže, aniž splňovala předepsané požadavky, navíc si začal přividělávat jako oddávající. Zastupitel za ODS, učitel, který má problémy s alkoholem je z části placen městem a v podstatě direktivně udržován na část úvazku na gymnáziu (aniž má příslušnou aprobaci). Doporučení odpustit dlužné částky škole vedené dalším zastupitelem, a dokonce starostovské zdůvodňování na zastupitelstvu si zasloužilo podporu. Totéž platí pro šéfa sportovců, i tento zastupitel uvítal, kromě pravidelných výrazných dotací odpuštění nemalé dlužné částky. A tak by se dalo pokračovat až do chvíle kdy vychází číslo 14, tj. nadpoloviční většina v Turnovském zastupitelstvu. Na tuto většinu se pak mohl pan starosta kdykoli spolehnout a ani jí nemusel o svých záměrech příliš informovat.

A totéž se chystá i po současných komunálních volbách. Finančních prostředků na předvolební kampaň svého (na své osobě a městských penězích závislého) NEZÁVISLÉHO BLOKU měl starosta bezesporu ze všech kandidujících subjektů nejvíce. Podpořili jej i místní a obecní média, ostatně o jejichž financování se také město, díky jeho výrazné podpoře, v minulém období štědře staralo. I mnohé články krajského redaktora MfD měly mnohdy charakter placené reklamy a postrádaly objektivní informace. Ale ani přesto nebyl starostův úspěch jednoznačný. Lidé během voleb prokázali, že stojí o jiné představitele. Pan starosta se totiž propadl z druhého až na páté místo. To že prošel do zastupitelstva ovlivnil jeho člověk v ČSSD. Nejen, že během celého období místo aby prosazoval předvolební sliby ČSSD, souhlasil vždy s návrhy předkládanými starostou. Straníkům kteří jej nominovali dokonce tvrdil, že jednoho hlasování (kdy přímo proti slibům podpořil starostu) se vůbec nezúčastnil. Poté co mu bylo odepřeno místo na letošní kandidátce stranu totiž paralyzoval, za pomoci soudruha Krause a semilského okresního výboru, natolik, že místo cca tří až čtyř mandátů, které by získala, odstoupila většina kandidátů, a tak ČSSD zcela propadla.

K povolební dohodě v Turnově již došlo. Čtrnáct ze zvolených zastupitelů opět zajistí kontinuitu páně starostova vládnutí. Smutné je, že se na tom podílí i zastupitelé za turnovskou ODS. O tom co který z těch povolných získá, se dovíme až časem. Nicméně výše jmenovaný pan učitel, a funkcionář místní ODS, má výplatu z městských prostředků zajištěnu již nyní, i přes to, že jej odmítá, vzhledem k jeho morálním kvalitám, zaměstnat jak Středisko pro volný čas mládeže, tak i Základní umělecká škola. Co se týče gymnázia tam jej starostova autorita také udrží. Že by to bylo důvodem postoje i ostatních zastupitelů za ODS?

Hůř už na tom budou ostatní občané. Městský rozpočet je totiž podřízen vizím soudržného uskupení pana starosty, a tak investiční akce, na kterých se výraznou měrou finančně podílí Nadace B. J. Horáčka Českému ráji, budou stejně jako v uplynulém období výrazně dražší než kdekoli v okolí a vždy se oproti schválenému výběrovému řízení zaplatí (starosta a jeho muži to, i když někdy s divadelní diskusí, odsouhlasí). Těch několik zastupitelů, kteří to se službou spoluobčanům myslí vážně, bude vždycky přehlasováno a stanou se tak jen koloritem imitujícím demokratické rozhodování.

Pár slov na závěr: Tento text vznikl o něco dříve, než došlo k jednání o sestavení rady a vedení města se všemi zastupiteli, nicméně v době, kdy již ti z Nezávislého bloku a ODS vše dohodli bez ohledu na zájem města a jeho občanů, přesně podle scénáře, který má pan starosta v paměti od minulých voleb. Aby někdo rozkryl jeho „zvláštní způsoby hospodaření“ přeci nemůže dopustit a pokud jej spojenci podporují o nic mu nejde.


(c) 2000-2006 MaT, Všechna práva vyhrazena