MaT's World   |   Gemologie   |   NDT   |   Archiv IT
Turnov - Neoficiální a nezávislé stránky města Turnova (logo, 16,5 kB)

Z jednání před prvním veřejným zastupitelstvem

K ustavujícímu veřejnému zasedání turnovských zastupitelů 18. listopadu 2002 se vyjádřili zastupitelé zvolení za Volbu pro město J. Kunetka (1902 preferenčních hlasů – 2. místo v celkovém pořadí); B. Jansa (1409 – 15. místo); Jan Ulrich (976 – 24.); Jos. Ulrich (916 – 25.) a Aleš Mastník (819 – 26.). Z jejich informace vyjímáme:

Uvedení zastupitelé VPM navrhovali v dohadovacím jednání zvolených zástupců (svolaném vyjednavači Nezávislého bloku - NB ing. Hejduka a ODS dne 8. 11. 2002), aby zastoupení na vedoucích postech města (tj. místa starosty a zástupce starosty) bylo paritní dle volebních výsledků, a aby se při volbě (a to i volbě do Rady města) vycházelo z úspěšnosti jednotlivců dle preferenčních hlasů, které od voličů získali.

Tento demokraticky nejčistší návrh VPM kategoricky odmítli vyjednávači NB i ODS s tím, že odmítají jakousi „přímou volbu“ protože nesplňuje jejich stranické představy o uplatnění výsledku voleb ve kterých společně dosáhly těsnou - jednohlasou nadpoloviční většinu v zastupitelstvu tj. 7 + 7, tedy 14 mandátů ze 27. Starosta minulého období 1998–2002, Milan Hejduk, který na své vlastní kandidátce propadl z druhého na páté místo, a neměl by při paritním způsobu nárok na podíl v Radě města, jednoznačně prohlásil, že on do vedení a rady města nepřipustí zastupitele za VPM. Vyjednávači se dohodli na tom, že do rady města se dostanou jen „vyhovující“ zastupitelé bez ohledu na to jak je vnímali voliči. Zvolen bude např. Mgr. Petr Haken (do zastupitelstva se na kandidátce za ODS dostal jako poslední – výrazně propadl, podobně jako starosta) a dokonce vyjednávači přislíbili, že bude dělat třetího placeného místostarostu.

Zastupitelé za VPM vzali uvedené informace na vědomí a opustili jednání. S přístupem NB a ODS nemohou souhlasit. Zařazení některých zastupitelů do Rady města výrazně vybočuje z demokratických principů komunálního vládnutí. (V případě uskupení NB, který je účelovým společenstvím dirigovaným dlouhodobě starostou Hejdukem se není čemu divit. Jiná situace je v případě demokratické strany, kterou je ODS, tam pouze Mgr. Haken a Mgr. Špetlík jsou vázáni, více než stranickou příslušností, ke starostovi Hejdukovi vazbami vyplývající z vděčnosti za ne zcela korektní úsluhy, kterých se jim dostalo, či jsou jim slibovány – poznámka it.),

Předkládat opakovaně na veřejném jednání návrh na paritní vedení města je po politických dohodách NB a ODS zbytečné, stejně jako očekávat, že ustavující procedura 18. 11. při veřejném jednání zastupitelstva bude ctít demokratické principy řízení. Volba vedení města Turnova bude skutečností formální a zcela nezávislou na přání voličů vyjádřeném skutečnými volebními výsledky.

Na závěr jen poznámka – Josef Kunetka, který by dle volebních výsledků měl být prvním místostarostou, nebude díky obstrukcím ing Hejduka ani v Radě města, zatím co ing. Hejduk, který vlastně (bez ohledu na úspěšnost lékařů a učitelů na kandidátce Nezávislého bloku, kteří přinesli uskupení vítězné hlasy) ve volbách propadl, se proti vůli voličů opět stane starostou.


(c) 2000-2006 MaT, Všechna práva vyhrazena