MaT's World   |   Gemologie   |   NDT   |   Archiv IT
Turnov - Neoficiální a nezávislé stránky města Turnova (logo, 16,5 kB)

Příspěvek k znárodňování v Turnově

Josef Vinš – Petra Perková

Bývalá továrna Josef Bartoň (nyní Šroubárna, národní podnik, Turnov) byla zařízena na dřevo-kovovýrobu a známa po republice výrobou praktických předmětů pro domácnost a zahradu.

Po osvobození naší vlasti v roce 1945 slavnou Sovětskou armádou pracovalo v továrně asi 95 zaměstnanců.

Předválečné politické zaměření tehdejších zaměstnanců bylo různé. Část se hlásila k národním socialistům, sociálním demokratům, KSČ a na nátlak majitele byli dva zaměstnanci u národních demokratů. Po roce 1945 soudruh Kraus z Daliměřic propagoval Právo lidu přímo v továrně.

Výroba po osvobození v roce 1945 se vlivem majitele záměrně rozvíjela pomalu a stav zaměstnanců stále klesal. Důvod byl zcela jasný. Majitel chtěl dosáhnout co nejmenšího počtu osazenstva, protože předpokládal, že závody s větším počtem zaměstnanců budou znárodněny a u těch, které budou mít nižší stav, bude větší pravděpodobnost, že závod zůstane v soukromých rukou.

I jinak se továrník zajišťoval po stránce majetkové. V polovině roku 1946 vyloučil z podniku účetně dvě majetkové položky, a sice velký sad o rozloze 1½ hektaru a obytný domek o dvou bytech, které tvořily nerozlučnou součást závodu od jeho založení (asi v roce 1924).

Pro další odčerpávání financí ze závodu do kapes majitele byla v Praze zřízena (1938) prodejna výrobků na Těšnově. Do této prodejny odcházely výrobky kontrolované pouze majitelem a tržby za ně byly regulovány na nejnižší míru. Účetně v polovině roku 1945 měla například manželka továrníka vklad v závodě 128.000 Kčs; to byly ponejvíce černé tržby z prodejny.

Od osvobození existovala na závodě revoluční závodní rada. Její členové se snažili kontrolovat prodej výrobků, ale to bylo ze strany majitele znemožňováno. Továrník Bartoň těžce nesl situaci, která vznikla kontrolou výroby dělnictvem a dovedl najít cestu, jak toto opatření mařit.

Sám pak začal chřadnout nastalými poměry a v roce 1947 v srpnu zemřel. Zanechal poměrně mladou ženu a dvě nedospělé dcery. Vedení závodu se ujala paní Adéla Bartoňová. Třebaže poptávka a objednávky na výrobky tu byly, o rozšiřování výroby neměla pražádný zájem. Zásoby k výrobě byly horentní. Zaměstnancům připomínala, kdyby snad měli zaměstnání jinde, lépe honorované, že nebude klást žádné překážky a bez výpovědi mohou odejít. Stav zaměstnanců tehdy klesl na 55 lidí.

Dlouho paní vdova nehospodařila, protože vlivem vyhrocených dělnických poměrů došlo v únoru 1948 ke krizi vlády a na to ke sjezdu závodních rad. Na sjezd ZR byl delegován za náš závod s. Josef Vinš, tč. předseda závodní rady. Po návratu s. Vinše z Prahy byl závod do tří dnů převzat z rukou majitelky do zatímní správy závodní rady. Převzetí závodu tehdy provedli tehdejší členové závodní rady v čele se s. Josefem Vinšem, s. Drholec, s. Anděl a s. Perková. Byl zajištěn plynulý chod závodu, dále pokladna, osobní vůz atp. a soukromý byt majitelky byl izolován. Paní Bartoňové bylo dáno na srozuměnou, že s jejím zaměstnáním se v závodě nepočítá.

Na závodě byla okamžitě zřízena dělnická hlídka denní i noční a závod byl zcela bezpečně převeden do nejbližších dnů, kdy byl dosazen jako národní správce závodu s. Bedřich Těšina, truhlář, pocházející z Husy. Z řad zaměstnanců na místo národního správce nikdo nebyl navržen. Prvním podnikem, k němuž jsme byli přidruženi, byl národní podnik Thonet, centrální ředitelství v Bystřici pod Hostýnem. Patronát nad námi měl ředitel n. p. Thonet v Mimoni soudruh Kopáček. Z tohoto podniku jsme byli v krátké době zase vyčleněni a přešli jsme do n. p. Zadrev, se sídlem v Olomouci.

Na začátku roku 1952 byl utvořen u nás národní podnik severočeský dřevoprůmysl, podnikové ředitelství v Turnově, podnikový ředitel s. Josef Uher. V roce 1953 jsme patřili národnímu podniku Setona. Tamodtud jsme byli včleněni do národního podniku TON, se sídlem podnikového ředitelství v Mimoni (podnik. ředitel s. Petříček), dále pak pod Český nábytek Liberec. V roce 1956 byla naše továrna za plného chodu přetvořena na výrobu šroubů a je jí dodnes.


(c) 2000-2006 MaT, Všechna práva vyhrazena