MaT's World   |   Gemologie   |   NDT   |   Archiv IT
Turnov - Neoficiální a nezávislé stránky města Turnova (logo, 16,5 kB)

Volba Mgr. Hakena do Rady města je ostudou turnovské ODS

Ivan Turnovec

Soudržné uskupení „nezávislých“ z Nezávislého bloku a turnovské ODS zvolilo (po několikerém přepočítávání hlasů) na svém prvém zasedání 18. listopadu do Rady města Mgr. Petra Hakena. Nikdo nevzal v potaz, že jmenovaný se na kandidátce ODS propadl až na sedmé místo (ostatně propad preferencí nevadil ani jeho kamarádovi ing. Hejdukovi, který si vynutil starostovské místo).

Nechuť k panu Hakenovi mezi straníky i občany je poměrně výrazná. Problém je pouze v tom, jak se vyjádřil jeden z hlasujících zastupitelů za ODS, který z nominace pana Hakena také nebyl nadšen, že volba byla výsledkem dohody s Nezávislým blokem a byla záležitostí ryze politickou. Nikdo ze zastupitelů tvořících jednohlasou většinu se ani nezamýšlel nad alarmujícím textem, který nové zastupitelstvo v předvečer prvního zasedání dostalo.

Cituji: „Jako ředitel městské organizace Střediska pro volný čas dětí a mládeže mám s p. Hakenem osmiletou zápornou zkušenost. Pracoval zde ve funkci vedoucího zájmového útvaru Turnovské divadelní středisko a po opakovaných pracovních problémech jsem s ním odmítl uzavřít pracovní smlouvu na tento rok. … Rovněž je mi známo, že negativní zkušenosti s ním mají i ostatní ředitelé organizací, kde byl zaměstnán, či jinak působil: ZŠ Žižkova, Kulturní centrum, Gymnázium Turnov. Naposledy s ním odmítl spolupráci ředitel i sbor Základní umělecké školy. …“

Mgr. Petr Haken prostě do vedení města nepatří. Abychom byli ještě o něco adresnější ocitujeme ještě z jiného, poněkud staršího dopisu, kterým Mgr. Haken charakterizuje jeho předchozí nadřízený, ředitel turnovského Gymnázia: „Výhrady k chování a jednání prof. Hakena mimo vyučovací činnost, ale za přítomnosti žáků školy (divadelní činnost) a na jeho špatné výchovné působení na žáky této školy, byly již v minulosti. Již před rokem, vzhledem k těmto skutečnostem, přikročilo ředitelství školy ke zrušení nepovinného předmětu dramatická výchova a doporučilo zařazení této činnosti do období mimoškolního času v rámci Střediska volného času mládeže v Turnově.

Profesor Haken, jako člen pedagogického sboru, reprezentuje gymnázium spolu se žáky této školy i při mimoškolních akcích. Je neslučitelné nejen se školním řádem, ale i pracovním řádem platným pro učitele, aby na těchto akcích docházelo k projevům (alkoholismus, kouření …), které odporují těmto řádům, ale i zásadám slušného chování, případně i zákonům. I na těchto akcích by mělo být chování a jednání v souladu s platnými předpisy, pravidly slušnosti a výchovným posláním a působením školy.“

Ve světle uvedených skutečností, které jsou jen špičkou ledovce, protože řada počinů pana Hakena by mohla zdobit bulvární plátky, se politické rozhodnutí a disciplinované zvednutí rukou zastupitelů za ODS během hlasování, jeví jako velice pochybné. Nad tím, že s jeho zvolením souhlasili přátelé z Nezávislého bloku, se nepozastavuji. Oni potřebují „své lidi“ všude tam kde dojde k jakémukoli rozhodování. Jen tak bude mít jejich vůdce a manipulátor, znovu zvolený starosta města, volné ruce. Členové turnovské ODS by se nad úporností, kterou je do vedení města prosazován její problematický člen, měli zamyslet. Podporováním podobných lidí a souhlasem s praktikami Nezávislého bloku, totiž klesá, prestiž této strany. Při tom ODS jako celek, a tedy i ta turnovská, i přes všechny problémy uplynulých let, by měla hledat cestu k tomu, aby oslovila pravicově smýšlející občany a integrovala rozhádané pravicové proudy do jednotné fronty. Stále je tou nejsilnější pravicovou stranou, a její povinností je konkurovat na všech úrovních nástupu socialistů a v závěsu za nimi se deroucích komunistů do vedení našeho státu.


(c) 2000-2006 MaT, Všechna práva vyhrazena