MaT's World   |   Gemologie   |   NDT   |   Archiv IT
Turnov - Neoficiální a nezávislé stránky města Turnova (logo, 16,5 kB)

Potrefená husa

Ivan Turnovec

Věty „Krušné časy nastanou radním v Turnově. Rozmařilé rozhazování desítek a stovek milionů končí“ v článku Aleše Mastníka Krutá pravda: Nadace J. B. Horáčka končí! – rozzuřily turnovského radního Mgr. Otakara Špetlíka. Uvedl údajně (podle M. Brunclíka z 1. 2. 2003 v Deníku Pojizeří): „jednou větou jste odhodil do stoupy tvrdou práci mou, minulého zastupitelstva i desítek dobrovolníků v komisích“.

Mgr. Otakar Špetlík je bezesporu hrdý na výsledky své práce v zastupitelstvu i Radě města. Vynecháme teď jeho aktivitu při zprivatizování Hotelové školy a jejím opětovném zařazení mezi školy státní, když byla finančně zruinována. Co se hospodaření města týče, je jeho hlavní zásluhou, že v minulém období doporučil z městského rozpočtu darovat 60 milionů státu, při bezplatném převodu nově vybudované hotelové školy. Totéž platí o podstatně vyšší částce, kterou daroval na rekonstrukci kasáren J. B. Horáček.

Další výrazná zásluha tohoto pana radního, který si nikdy nedělal problémy ze střetu zájmů, byla, že to byl on sám, kdo jediným, a to svým vlastním hlasem, prosadil v zastupitelstvu, aby byl jeho škole odpuštěn dluh na nájemném ve výši téměř 2 miliony. Že o tuto částku snížil rozpočet města Turnova mu vůbec nevadilo. Ostatně na nějakou korunu se díky darům nadace J. B. Horáčka tehdy nekoukalo.

Dnes se prý bude Mgr. Špetlík, alespoň to řekl na zastupitelstvu, soudní cestou dovolávat omluvy za zveřejněná kritická slova o celkovém hospodaření města Turnova v minulých letech, a také za svůj podíl na tomto městském hospodaření.


(c) 2000-2006 MaT, Všechna práva vyhrazena