MaT's World   |   Gemologie   |   NDT   |   Archiv IT
Turnov - Neoficiální a nezávislé stránky města Turnova (logo, 16,5 kB)

Dozví ce občané jak to je se Střelnicí?

Ivan Turnovec

Dozví se občané jak dopadl inženýrsko-geologický průzkum Střelnice? Po mohutné loňské mediální kampani, že všechny problémy, spojené s přerušením „rekonstrukce“ Střelnice, souvisí se špatně provedeným geologickým průzkumem a nutností provést další, je až podezřelé ticho. Nejde už jen o to, že v rozporu s původním projektem, byla Střelnice úplně zbourána, a nebyly splněny podmínky prvního inženýrsko-geologického průzkumu, ale o to, že o výsledku detailního průzkumu realizovaného do konce loňského roku renomovanou firmou AGE (Aplikovaná geotechnika a ekologie) s.r.o. nikdo ze zodpovědných neinformoval. Důvod je nasnadě. Výsledky v podstatě potvrdily to nač upozornil již první dělaný průzkum. Ostatně v této souvislosti je zajímavé, že vedení města Turnov dělalo vše, abych k jednáním a průzkumu neměl přístup, přestože jsem svou odbornou pomoc nabídl.

Chci na tomto místě opakovaně upozornit, a s tím jsem již loni seznámil i vedení města, že náklady na další průzkumy byly vlastně vynaloženy zbytečně. Nicméně když už vedení města rozhodlo (kvalifikací jsou patrně funkční místa starostou a jeho zástupkyní počínaje) mělo by za své rozhodnutí nést i zodpovědnost. Navrhoval jsem městu, aby se v podstatě nadbytečné průzkumné práce využily alespoň k tomu, aby byly formou diplomových prací zpracovány vzorky při sondování získané. Na to nikdo z vedení města nereagoval. Stratigrafická korelace turonského pískovce tvořícího podloží, by vůbec nebyla známa, nebýt toho, že jsem, v podstatě pokoutně, díky laskavosti mých spolužáků, kteří se nejnovějšími průzkumnými pracemi zabývali, odebral pár vzorků a nalezl v nich fosilie. (O nálezu fosilií bude referát v odborném tisku).

Je faktem, že současné problémy investičních akcí města Turnova již nelze svádět na geologické průzkumy. V každém případě je za ně ale odpovědné vedení města v čele se starostou a jeho nejbližšími z minulého volebního období. Nedávno se nevybíravým způsobem starosta otíral o zastupitele Mastníka, který na nové problémy upozornil, slovy, která bych mu na tomto místě rád připomněl: „Zamyslete se nad sebou, věřím, že se k tomu postavíte jako chlap.“ Výmluv kolem Střelnice již bylo více než dost, je na čase, aby vedení města konečně své chyby přiznalo.


(c) 2000-2006 MaT, Všechna práva vyhrazena