MaT's World   |   Gemologie   |   NDT   |   Archiv IT
Turnov - Neoficiální a nezávislé stránky města Turnova (logo, 16,5 kB)

Ohlasy čtenářů: Starosta diktátor

V souvislosti s Vaším perfektním článkem Co říká Ústavní soud o pravomocech starostů Vám zasílám konkrétní zkušenost. Již v roce 2001 rezignovala na svoji funkci místostarostlka naší obce z důvodu, že ji není umožněn starostou obce výkon jejího mandátu. Myslela jsem, že prostě neměla sílu a nebo se jí ani nechtělo dopídit a dožádat svých zákonných práv. Loni ve volbách se dostal do zastupitelstva obce můj manžel a ještě jeden zastupitel za tzv. opozici. Od listopadových voleb do dneška přes písemné požadavky jim starota obce nepředložil jediný doklad o fungování a hospodaření obce, nebyl zvolen kontrolní orgán obce jak ukládá zákon tj. finanční a kontrolní výbory. Do dnešního dne neznají tito zastupitelé číslo účtu, jméno bankovního ústavu ani stav tohoto účtu. Nevědí, kdo a za co provádí platby obce a již vůbec nevědí v jaké výši. Nemají přístup k minulým zápisům ZO ani k usnesením. Neznají soupis movitého a nemovitého majetku obce. Jako jediný zaměstnanec a tedy orgán „obecního úřadu“ je u nás starosta, nikdo nemá kromě starosty do prostor budovy obecního úřadu přístup. Starosta obce odmítá předložit i případnou došlou poštu. Obecní úřad je prostě jeho majetek a nikdo nemá právo pana starostu kontrolovat, či po něm něco požadovat.

Již 9. 12. 2002 se obrátili tito zastupitelé na Krajský úřad Jihomoravského kraje s písemnou stížností jednak k řediteli této instituce a jednak přímo na pana hejtmana. Do dnešního dne jim nebylo odpovězeno, pouze prostřednictvím e-mailu přišla zpráva, že dne 10. 1. 2003 odešel dopis z kanceláře hejtmana adresovaný starostovi obce! Aniž by byli stěžovatelé jakýmkoliv způsobem informováni o obsahu tohoto psaní. Starosta obce jakýkoliv příjem takového dopisu popírá a tvrdí, že s panem hejtmanem jednal osobně a že je vše v pořádku!!!

Státní zastupitelství podnět pro podezření překročení pravomocí a maření výkonu mandátu odložilo jako nedůvodné a doporučilo obrátit se na dozorové orgány tj. Krajský úřad či MV ČR. Toto ministerstvo na stížnost ze dne 9. 12. 2002 také odpovědělo až po urgenci a také pouze prostřednictvím internetu že je věc ve fázi prověřování a dále, že nemají prakticky zákonnou možnost zasáhnout!

Takže závěr. Nález Ústavního soudu je jedna věc.druhá věc je praxe. A ta je o něčem jiném. To že zastupitelstvo schvaluje zpětně smlouvy (jeden takový zápis mám) je v praxi běžná věc a orgány v trestním řízení prý nemohou v této věci konat. Orgány trestního řízení údajně nemohou sami ani prověřovat podezření a dostat se k dokladům pro důvodné podezření že jsou přepisovány účelově. Mohou jednat údajně jen na základě předložených důkazů. Zastupitelé se však nemohou dostat ani k poště. Jak mohou dokázat, že pohyby na účtu obce jsou záhadné? Že výše účtu je nedobytná a dotace od státu v roce 2001 nebyla vůbec použita a je zahrnuta do běžného rozpočtu obce!

Miluji Váš článek,protože mi dal naději. Praxe a praktické zkušenosti však ukazují, že vše je jen na papíře. Mějte se hezky a kdyby jste měl nejakou radu,prosím sdělte mi ji. Zdravím Vás.

Hana Vykutilová


(c) 2000-2006 MaT, Všechna práva vyhrazena